Konu Anlatımı Tarih – XVIII.yy Osmanlı / Gerileme Dönemi2

KPSS Konu Anlatımı Tarih – XVIII.yy Osmanlı / Gerileme Dönemi   2.BÖLÜM

Kpss tarih konu anlatımı XVIII.yy Osmanlı / Gerileme Dönemi başlığında 2.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

 

 • 1787-1792 Osmanlı – Rusya+Avusturya Savaşları
 • Savaşın nedenleri
 • Rusya Kırımı işgal etti (1783), Osmanlı Devleti geri almak istedi
 • Avusturya ve Rusya Osmanlı topraklarını paylaşmak istedi
 • Osmanlı Devleti vs. Avusturya+Rusya Savaşları –> Savaşların neticesinde Osmanlı yenilmiş fakat bu dönemde 1789 Fransız İhtiali patlak vermişti. Fransız İhtilalinin getirdiği milliyetçilik anlayışı çok uluslu yapıdaki düşmanları etkilemiştir. Avusturya savaştan çekilmiştir.
 • Savaşların sonunda;

 

 • 1791 Ziştovi Anlaşması –>
 • Avusturya ile yapılmıştır
 • Avusturya işgal ettiği toprakları geri verecek
 • Avusturya Rusya ile açık ya da gizli ittifak kurmayacak, yardımlaşmayacak

 

 • 1792 Yaş Anlaşması –>
 • Rusya ile yapılmıştır
 • Kırımın Rusyanın olduğunu Osmanlı Devleti onaylamak zorunda kalmıştır
 • Dinyester nehri 2 devlet arasında sınır sayılmıştır
 • EK Bilgi: Bu dönemlerdeki Osmanlı Fransa arasındaki iyi ilişkiler güçsüz düşen Osmanlının durumundan yararlanmak isteyen Fransanın Mısır’ı işgaliyle bozulmuştur.
 • 1798-1802 Fransa’nın Mısır’ı işgali
 • 1798 yılında Fransa Mısır’ı işgal etmiştir
 • 1798 yılında Osmanlı Devleti Rusya ve İngiltereyle İşbirliği anlaşması imzalayarak Fransayla savaşmıştır.

 

 • 1798 Osmanlı+Rusya+İngiltere vs. Fransa  Savaşı —> 
 • Osmanlı Devleti ilk kez denge politikası uygulamıştır 
 • Rusya ile yapılan 2. işbirliği anlaşmasıdır ( ilki 1724 yılında İran’a karşı yapılan İstanbul Anlaşmasıdır)
 • Rusya donanması ilk kez boğazlardan serbestçe geçmiştir.
 • İngilizler Abukır limanında Fransız donanmasını yakmışlardır
 • Fransa (Napolyon) vs. Osmanlı ( Cezzar Ahmet Paşa – Nizamı cedit ordusu) –> Suriye akka kalesi yakınlarında yapılan bu savaş Osmanlı galibiyetiyle sonlanmıştır.
 • 1802 El-Ariş Antlaşması –> Mısır Osmanlı Devletine geri verilmiştir.
 • 1804-1815 Sırp İsyanı
 • Sırp (Kara Yorgi) vs. Osmanlı –> Osmanlı galibiyetiyle sonuçlanan bu isyana Rusya müdahil olmuş 1806-1812 yıllarında Osmanlı ve Rusya arasında geçen savaşları Rusya kazanarak;
 • 1812 Bükreş Anlaşması ile –> Sırplara imtiyazlar verilmiştir
 • 1808 Ayanlarla Senedi İttifak imzalanmıştır. 

 

 • 1820-1829 Yunan İsyanı 
 • 1814’te  Filik-i Eterya (Etnik-i Eterya) kurulmuş ve yunanlılar kışkırtılmaya başlanmıştır (Magola idea)
 • 1820 Eflak’ta ayaklanma çıkmıştır
 • 1820 Yunanlı asiler vs. Osmanlı (Yanya valisi Tepedelenli Ali Paşa) –> Osmanlı bu isyanı bastırmıştır.
 • 1821 Mora İsyanı –> Bu isyan bastırılamamıştır
 • Bu isyanı bastırmak için II.Mahmut, Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’dan yardım ister
 • Kavalalı Mehmet Mora ve Girit’in valiliklerini ister ve kabul edilir
 • Kavalalı Mehmet Ali Paşa oğlu İbrahim Paşayı bölgeye gönderir ve isyan bastırılır.

 

 • 1827 Navarin Olayı
 • İngiltere, Fransa ve Rusya Moradaki ayaklanmayı desteklerler ve Yunan Devleti kurulması için Osmanlıya baskı yaparlar
 • Osmanlı Devleti kabul etmez
 • Osmanlı-Mısır donanmaları Navarin Limanında yakılır

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

———————————————————————-

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.