Konu Anlatımı Tarih – Osmanlı Devleti / Kültür ve Medeniyet 9

KPSS Konu Anlatımı Tarih – Osmanlı Devleti / Kültür ve Medeniyet  9.BÖLÜM

Kpss tarih konu anlatımı Osmanlı Devleti / Kültür ve Medeniyet başlığında 9.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

 • OSMANLIDA VERGİ SİSTEMİ
 • Osmanlının vergi gelirleri maliyenin temelini oluşturmaktadır.
 • Şeri Vergiler
 • Öşür:
 • Müslümanlardan alınan 1/10 ürün vergisi
 • Haraç:
 • Gayrimüslümlerden alınan ürün vergisi
 • Zekat:
 • Zengin müslümanlardan alınan vergi
 • Cizye:
 • Gayrimüslimlerden askerlik yapmamaları için kelle başına alınan vergidir 
 • Yaşlı, sakat, kadın, çocuklardan ve papazlardan alınmaz,
 • Cizye ödeyip sonradan müslüman olanlardan alınmaz,
 • Cizye vergisi Islahat fermanıyla kalkmıştır.
 • ÖRFİ VERGİLER
 • Çiftbozan:
 • Toprağı mazeretsiz 1 yıl boş bırakandan alınır
 • 3 yıl arka arkaya toprağını ekmeyenden üretimin devamlılığını sağlamak adına toprak komple alınarak başkasına verilirdi
 • Avarız:
 • Sel, yangın gibi olağanüstü durumlarda özellikle savaş zamanlarında alınan vergilerdi.
 • İlk kez II. Beyazid zamanında alınmış sonraları devamlı hale gelmiştir
 • Avarız Mustafa Kemal’in Sakarya öncesi başkomutanlık yetkilerini kullanarak yayınladığı tekalifi milliye emirlerine benzetilir

 

 • Ağnam:
 • Küçükbaş hayvan vergisi
 • İspenç:
 • Tarımla uğraşan hristiyanlardan alınan arazi vergisi
 • Çift resmi (Resmi çift):
 • Tarımla uğraşan müslümanlardan alınan toprak (arazi) vergisi
 • Derbent Resmi:
 • Yol, geçit, köprülerden alınan vergilerdir
 • Bac:
 • Pazar yerindeki çarşı pazar esnafından alınır
 • Bennak:
 • Evlilerin yarım çift toprağı ekenlerinden alınan vergidir
 • Mücerred:
 • 20 yaşına gelip evlenmeyen babasının yanında kalan çiftçilerden alınırdı
 • Arusane:
 • Evlenenlerden kız tarafının ödediği vergi
 • Cerime:
 • Suçlulardan alınan vergi
 • Gümrük resmi:
 • Dış ülkelerden gelen mallardan alınan vergi
 • Resmi pençik:
 • savaş esirlerinin serbest bırakılmasından alır
 • Kantariye:
 • Tartılardan alınan vergidir
 • İhtisap:
 • Esnaftan alınan vergidir
 • Damgaresmi:
 • Çeşitli resmi işlemlerden alınan vergidir.
 • OSMANLI’DA EKONOMİYİ ETKİLEN FAKTÖRLER
 • -En önemli etken –> Tarım, hayvancılık, ticaret ve zanaatkarlık
 • -Karaman ve Konya –> Pamuklu dokumacılık
 • -Tokat –> Bakırcılık
 • -Ankara –> Sofçuluk
 • -Bursa –> İpek böceği dokumacılığı
 • -Selanik –> Çuha dokumacığılı

 

 • LONCA TEŞKİLATI
 • -Esnaf-zanaatkarların dayanışma teşkilatıdır
 • -Ekonomik sosyal ve dini işlevi vardır
 • GÖREVLERİ
 • -Esnaf-devlet ilişkisini sağlar, düzenler
 • -Standarta uygun üretimin sağlanması için gereken önemlerin alınması, denetiminin yapılması
 • -Fiyatları ayarlama, kar oranı belirleme (Narh Sistemi)
 • -Lonca sandıklarıyla zordaki esnafa yardım edilmesi
 • -Lonca üyelerini güvence altına almak
 • -Haksız rekabeti önlemek
 • XVI.yy’da Avrupa Sanayi İnkilabı bu teşkilatı olumsuz etkilemiş, sanayi inkilabı neticesinde Lonca teşkilatı bitme noktasına gelmiştir.

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

———————————————————————-

One thought on “Konu Anlatımı Tarih – Osmanlı Devleti / Kültür ve Medeniyet 9

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.