Konu Anlatımı Tarih – Osmanlı Devleti / Kültür ve Medeniyet 7

KPSS Konu Anlatımı Tarih – Osmanlı Devleti / Kültür ve Medeniyet  7.BÖLÜM

Kpss tarih konu anlatımı Osmanlı Devleti / Kültür ve Medeniyet başlığında 7.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

 • OSMANLI’DA TOPRAK YÖNETİMİ
 • MÜLK ARAZİ
 • Öşüriye
 • Haraciyye
 • MİRİ ARAZİ
 • Dirlik
  • Has
  • Zeamet
  • Tımar ( Eşkinci, Mustahfız, Hizmet)
 • Mukataa
 • Paşmaklık
 • Malikane
 • Yurtluk
 • Ocaklık
 • Metruk Arazi
 • Mevkuf (Vakıf) Arazi
 • Mevat Arazi
 • MÜLK ARAZİ
 • -Mülkiyet kişilere aittir
 • -Devredilir, satılır, kiralanır, miras bırakılabilir
 • -Kişiler bağ, bahçe, bostanları mülk edinebilir
 • Müslümanların elindekine Öşüriye (Öşüriyye) –> Alınan arazi vergisine çift resmi , ürün vergisine öşür denir.
 • Gayrimüslimlerin elindekilere Haraciyye –> Alınan arazi vergisi ispenç (Muvazzaf Haraç), ürün vergisine haraç (Mukassem Haraç)

 

 • MİRİ ARAZİ
 • -Fetihle alınan topraklar
 • -Mülkiyet devlete ait
 • -Kişiler kiracı
 • -Mülkiyeti satılmaz, devredilmez, kiralanmaz ancak kullanım hakkı miras bırakılabilinir.
 • -Osmanlı topraklarının büyük bölümü miri arazi kapsamına girer

 

 • DİRLİK ARAZİ
 • -Miri arazinin en önemli bölümü dirlik olarak ayrılmıştır
 • -Bu araziyi ekip biçenler devlete ödemeleri gereken vergiyi hükümetin göstereceği memura ve sipahilere öder ( Böylece devlet hazinesinden para harcanmadan memur-asker maaşları ödenebilmektedir)

 

 • HAS
  • Yıllık Geliri > 100.000 Akçe
  • Bunlar –> Padişah, şehzade, divan üyeleri, beylerbeyi, sancak beylerine verilir
  • Has sahibi dirliklerin 5.000 akçesini kendine ayırır
  • Geirye kalan her 5.000 akçe için atı, silahı olan savaşa hazır cebelü (atlı asker) yetiştirir
 • ZEAMET
  • Yıllık Geliri=x   20.000 < x < 100.000 akçe
  • Orta derecede memurlara, hazine tımar defterdarlarına, alay beylerine, kale dizdarlarına, divan katiplerine verilir.
  • zeamet sahibi 5.000 kendine ayırır, geriye kalan her 5.000 akçe için cebellü besler.
 • TIMAR
 • Yıllık Geliri=x  3.000 < x < 20.000 akçe
 • 3.000 akçesini kendine ayırır, kalan her 3.000 akçeye bir cebellü (Kılıç tımarı) yetiştirir.

 

 • DİRLİK SİSTEMİNİN YARARLARI
 • Hazineden para çıkmadan asker yetiştirilip, memur maaşı ödenmiş 
 • -Vergi toplamada kolaylık sağlanmış
 • -Uygulandığı bölgeye devlet otoritesi taşınmış
 • -Bayındırlık işleri yürütülmüş
 • -Üretimde süreklilik sağlanmış
 • !(Tımar Sistemi II.Mahmut zamanında kaldırılmıştır.)
 • !(Üretimi arttırma amacıyla 1 yıl boş bırakılan topraklardan çift bozan adlı vergi alınır, 3 yıl toprağı ekmeyendense toprak komple alınır başkasına verilirdi.)

 

 • MUKATAA 
 • – Vergiler iltizam usulüyle toplanırdı
 • – Gelirler devlet hazinesine gider, devlete ait topraklar

 

 • PAŞMAKLIK
 • Padişah eşi ve kızlarına ait topraklardır yine bu toprakların gelirleride padişah eşleri ve kızlarına aitti

 

 • MALİKANE
 • Üstün hizmetleri bulunanlara verilen topraklardır

 

 • YURTLUK
 • Sınır boylarındaki askerler ile şehir-kasabalardaki bazı memurlara verilirdi.

 

 • OCAKLIK
 • Kale muhafızlarına verilen ve gelirleri tersane giderlerine ayrılan topraklardır

 

 • VAKIF
 • Gelirleri Cami, medrese, bedesten, hastane gibi hayır ve devlet kurumlarının yapımlarına ayrılan topraklardır. Bu topraklardan devlet vergi almaz

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

———————————————————————-

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.