Konu Anlatımı Tarih – Osmanlı Devleti / Kültür ve Medeniyet 6

KPSS Konu Anlatımı Tarih – Osmanlı Devleti / Kültür ve Medeniyet  6.BÖLÜM

Kpss tarih konu anlatımı Osmanlı Devleti / Kültür ve Medeniyet başlığında 6.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

 

 • OSMANLIDA ORDU
 • -Osmanlıda ilk düzenli ordu Orhan Bey zamanında kurulan yaya ve müsellim ordusudur.
 • -KARA KUVVETLERİ
 • Kapıkulu Ocağı
  • Kapıkulu Piyadeleri
   • Acemi oğlanlar Ocağı
   • Yeniçeri Ocağı
   • Topçu Ocağı
   • Top arabacıları Ocağı
   • Lağımcı Ocağı
   • Cebeci Ocağı
   • Humbaracı Ocağı
  • Kapıkulu Süvarileri
   • Silahtar ve Sipahiler
   • Sol ve Sağ Ulufeciler
   • Sol ve Sağ Garipler
 • Eyalet Askerleri (Tımarlı Sipahiler)
 • Yardımcı Kuvvetler
 • Akıncılar
 • Azaplar
 • Deliler
 • Gönüllüler
 • Beşliler
 • Yaya-müsellimler
 • Sakalar
 • Turnalar
 • Yörükler
 • Bağlı beylik ve devletlerin gönderdiği askerler
 • KAPIKULU OCAĞI
 • Maaşlı, devamlı ordudur
 • -Merkezde padişaha bağlıdır
 • -Selçuklulardaki Gulam Sisteminin Osmanlıdaki karşılığıdır
 • -Temelini I.Murat atmıştır.
 • Devşirme Sistemine dayanır 
 • DEVŞİRME SİSTEMİ
 • -Rus, Acem, Çingene, Türk çocukları alınmaz
 • -Gayrimüslimler genellikle hristiyanlar alınırdı
 • -Alie rızası alınır
 • -Yüz kızartıcı suç işleyen ailelerin çocukları alınmaz
 • -Vücudunda kusur olan devşirilmez
 • -Bir aileden en fazla 1 kişi alınır
 • -Bir kısmı enderunda eğitilir, devletin yönetici kademelerinde görev alırlardı

 

 • KAPIKULU PİYADELERİ
 • – Acemi Oğlanlar Ocağı –> Yetenek ve uygunluklarına göre yeniçeri, diğer ocaklar ya da enderuna gönderilirdi
 • – Yeniçeri Ocağı
 • – Sorumlu yeniçeri ağasıdır
 • – I.Murat döneminde kurulmuş , II. Murat döneminde güçlenmiş, III. Murat dönemindeyse bozulmuştur, ocak devlet içindir anlayışı yerini devlet ocak içindir anlayışına bırakmıştır. II. Mahmut döneminde kapatılmıştır (1826 Vakayi Hayriye – Hayırlı olay)
 • – 3 ayda bir ulufe denen maaş alırlardı
 • – Hükümdar tahta çıktığında cülus bahşişi alırlardı
 • – Sefere çıkıldığında sefer bahşişi alırlardı
 • – Askerlikten başka işlerle uğraşmaları, görev sürelerince evlenmeleri yasaklanmıştı.
 • Topçu Ocağı –> Top döker ve kullanır
 • Top arabacıları Ocağı –> Top arabaları yapar ve taşırlardı, komutanlarına Arabacıbaşı denirdi
 • Cebeci Ocağı –> Ordunun silah yapım, bakım, onarım işlerini görürlerdi, komutanlarına Cebecibaşı denirdi
 • Lağımcı Ocağı –> Kale kuşatmalarında fitil döşer, hendek kazarlardı, teknik sınıftır, komutanlarına Lağımcıbaşı denirdi.
 • Humbaracı Ocağı –> Özel bir topçu ocağıdır
 •  

  • KAPIKULU SÜVARİLERİ
  • -Atlı askerlerdir, terfi ve kıdem bakımından piyadelerden üstündürler
  • Bu kuvetlere Altı Bölük Halkı ‘da denilmiştir
  • Silahtar ve Sipahiler –> Savaşta padişahı ve çadırını korurlar (Otağı hümayun)
  • Garipler (Sağ-Sol) –> Savaşta hazine ve ganimetleri korurlar
  • Ulufeciler (Sağ-Sol) –> Savaşta sancağı korurlar

   

  • EYALET ASKERLERİ (Tımarlı Sipahiler)
  • -Tımarlı sipahiler kendilerine dirlik verilen kişinin beslediği tamamı Türklerden oluşan atlı askerlerdir.
  • -Sayı bakımından Osmanlı ordusunun en kalabalık ve en güçlü kısmını oluşturmaktaydılar
  • -Eyaletlerde görev yaparlar
  • -Devletten maaş almazlar askerlik dışında çiftçilik yaparlardı
  • -Savaş zamanı sancak beyinin emrinde toplanırlardı
  • Cebelüler’de denilmiştir

   

  • YARDIMCI KUVVETLER
  • Akıncılar –> Sınır boylarındaki Türklerden oluşur, hafif süvari birlikleridir. Keşif ve kaçan düşmanı kovalama, savaşlarda düşmanı oyalama gibi görevleri vardır.
  • Azaplar –> Kelime anlamı bekar demektir azaplar gönüllü askerlerdir. Masrafları kendi şehir ve kasabalarındaki halk tarafından ödenirdi
  • Deliler –> En ön saflarda düşmanlara korkusuzca saldırırlardı
  • Gönüllüler 
  • Beşliler –> Her beş haneden bir kişi alınarak oluşturulur, sınır kalelerini korurlardı
  • Yaya müsellim –> Ordu önünde gider yol ve köprüleri onarırlardı
  • Sakalar –> Ordunun su ihtiyacını giderirlerdi
  • Turnalar –> Postacılık ve haberleşme görevleri vardır
  • Yörükler –> Anadoludaki yaya müsellimlerdir

   

  • BAĞLI BİRLİK ve DEVLETLERİN GÖNDERDİKLERİ ORDULAR
  • -Osmanlı’ya bağlı devletler-eyaletler savaş zamanında ordu yollamak zorundaydılar

   

  • OSMANLI DONANMASI – DONANMA
  • -Donanma ilk kez Orhan Bey zamanında gelişmeye başladı. Bu dönemde Karesioğulları beyliği alınmış Karamürselde bir tersane kurulmuştu
  • -Halihazırda donanmaları olan ve denizcilikle ilgilenen beylikler Saruhanoğulları, Menteşeoğulları, Aydınoğulları Osmanlı’ya katıldı ve Osmanlı’da denizcilik güçlenmeye başladı
  • İlk büyük tersane Yıldırım Beyazıd zamanında Geliboluda yapıldı
  • -Osmanlının en büyük tersanesi Haliç tersanesidir
  • -Fatih Sultan Mehmet Döneminde Osmanlı Donanması güçlenmeye devam etti
  • -Osmanlı denizciliği adına Kanuni Sultan Süleyman Dönemi en parlak dönemdir
  • -Donanma komutanına Kaptan-ı Derya, Donanma askerine Levent denilmektedir
  • -Fatih Karadenizi, Kanuni ise Akdenizi Türk Gölü haline getirmiştir.

   

  • Bazı önemli Denizcilerimiz
  • -Piri Reis (Kitab-ı Bahriye, Dünya Haritası)
  • -Kılıç Ali Reis
  • -Seydi Ali Reis (Mirat’ül Memalik – Hint deniz seferi)
  • -Murat Reis
  • -Salih Reis
  • -Turgut Reis
  • -Barbaros Hayrettin Paşa
  • -Kemal Reis

  << Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

  ———————————————————————-

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.