Konu Anlatımı Tarih – Osmanlı Devleti / Kültür ve Medeniyet 5

KPSS Konu Anlatımı Tarih – Osmanlı Devleti / Kültür ve Medeniyet  5.BÖLÜM

Kpss tarih konu anlatımı Osmanlı Devleti / Kültür ve Medeniyet başlığında 5.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

 • OSMANLI – SANCAKLAR
 • -Kazaların birleşmesiyle oluşur
 • -En üst yöneticisi Sancak Beyidir
 • -Güvenliğini Subaşı sağlar
 • -Sancakların adalet işleriyle kadılar ilginelirdi

 

 • OSMANLI – KAZALAR
 • Kadılar kazaların en yetkilileriydi, padişahın mutlak temsilcisi konumdaydılar.
 • -Güvenliğini Subaşı sağlar
 • Muhtesip
 • Çarşı, pazar yerlerini denetler
 • Kadınında izniyle Narh(fiyat) belirler ve bu fiyata uyulmasını sağlarlardı

 

 • Kapan (hal) Emini
 • Bir beldede üretilen malların toplandığı yerlere kapan denmekteydi.
 • Kapan eminleriyse hububat, sebze, meyvelerden alınacak vergileri belirlerdi.

 

 • Beytül Mal Emini
  • Yerleşim yerlerinde kamu haklarını koruyan görevlilerdir

 

 • Bac Emini
 • Şehir, kasabalarda ticaret ve sanat vergilerini toplardı
 • VİLAYET NİZAMNAMESİ
 • Tanzimat Döneminde yayımlanan Vilayet Nizamnamesi ile ülke idari bakımdan yeniden teşkilatlandırıldı.
 • VİLAYET NİZAMNAMESİ 
 • Vilayet —> Vali
 • Liva —> Mutasarrıf
 • Kaza —> Kaymakam
 • Nahiye —> Müdür
 • Köy —> İmam

 

 • OSMANLIDA HUKUK SİSTEMİ
 • -Osmanlı’da hukuk sistemi Şer-i Hukuk ve Örfi Hukuk olmak üzere 2 ana başlıkta oluşmaktaydı.

 

 • ŞER’İ HUKUK
 • Kaynak: Kuran, hadis, icmal, kıyas, sünnet
 • Müslüman halk için geçerlidir
 • İşleyişini sağlayan en önemli makam Kazaskerlik

 

 • ÖRFİ HUKUK
 • -Kaynak: Türk gelenek ve görenekleri, padişah ferman ve beraatları

 

 • Fatih Kanunnamesi (Kanunname-i Ali Osman)
 • -Osmanlı tarihindeki en önemli yazılı yasalardandır
 • -Devletin birliği-geleceği için kardeş katlini yasal hale getirmiştir
 • -Protokol sistemini düzenler
 • -Makam tayinlerinde düzenlemeleri içerir
 • -Fatih kanunnamesiyle devşirmelerin devlet yönetiminde önemli yerlere gelebilecekleri öngörülmüştür.
 • -Merkezi otorite tam olarak güçlendirilmeye çalışılmıştır

 

 • -Osmanlı Devleti hukuk alanında genel hatlarıyla Büyük Selçuklu Devleti’ni örnek almıştır
 • -Adaletin divandaki temsilcisi –> Kazasker

 

 • -Şeyhülislam
 • -Din adamlarının başıdır
 • -Yargılama yetkisi yok
 • -Divan kararlarının islam hukukuna uygunluğunu kontrol edip fetva verirdi.

 

 • -Ülke genelinde adaletin sağlanmasında görevli en önemli kişiler Kazasker atamasıyla atanan kadılardır

 

 • KADILARIN GÖREVLERİ
 • -Başkentten gönderilen ferman ve beratları halka ulaştırır
 • -Miras, ticaret, nikah olaylarına bakar ve kişiler arası anlaşmazlıkların çözümünde sorumludur
 • -Vakıfları denetler, vergilerin düzenli toplanmasından ve hazineye aktarılmasından sorumludur
 • -Vergi oranlarını belirler
 • -Devletten ayrıca maaş almaz, genel olarak davalardan aldıkları haraçlarla geçimlerini sağlarlar
 • -Yeni işletmelerin kurulmasını sağlar
 • -Reayanın isteklerini Divan-ı Hümayun’a bildirir
 • -Kazalarda belediyecilikle ilgili işleri yürütür
 • -Doğrudan kazaskere bağlıdır (Kazasker kadının kararını bozabilir.)

 

 • Osmanlı Mahkemeleri
 • Genel olarak baktığımızda Osmanlıda Hukuk birliğinin olmadığını net bir şekilde görebiliriz.
 • 1-Şeri Mahkemeler –> Şeyhülislama bağlı
 • 2-Konsolosluk Mahkemeleri –> Yabancı elçiliklere bağlı
 • 3-Nizamiye Mahkemeleri –> Şerii hukuk dışındaki işlere bakmakya
 • 4-Cemaat Mahkemeleri –> Gayrimüslimlerin dini mahkemeleri
 • 5-Ticaret Mahkemeleri –> Ticaret nazırlığına bağlı

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

———————————————————————-

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.