Konu Anlatımı Tarih – Osmanlı Devleti / Kültür ve Medeniyet 4

KPSS Konu Anlatımı Tarih – Osmanlı Devleti / Kültür ve Medeniyet  4.BÖLÜM

Kpss tarih konu anlatımı Osmanlı Devleti / Kültür ve Medeniyet başlığında 4.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm - Sonraki Bölüm >>

 

 • OSMANLI- TOPLUM YAPISI
 • YÖNETİCİ SINIF
 • SEYFİYE SINIFI (Seyfiye sınıfı –> İdari, askeri işler)
 • - Vezir-i Azam
 • - Vezirler
 • - Kaptan-ı Derya
 • - Yeniçeri Ağası
 • - Beyler Beyi
 • - Sancak Beyi
 • İLMİYE SINIFI (İlmiye sınıfı –> Eğitim, din, hukuk)
 • - Şeyhülislam
 • - Kazasker
 • - Müderris
 • - Kadı
 • KALEMİYE SINIFI (Kalemiye sınıfır –> Bürokrasi, diplomasi)
 • - Defterdar
 • - Nişancı
 • - Reisül küttap
 • - Katip
 • YÖNETİLEN SINIF (Reaya – Tevaa – Halk )
 • - Müslüman ve gayrimüslim halk
 • - Vergi vermekle mükelleftirler
 • - Köylüler, şehirliler, göçebeler, tüccarlar

 

 • ÜLKE YÖNETİMİ (TAŞRA TEŞKİLATI)

 

 • -İdare birimleri büyükten küçüğe doğru Eyaletler > Sancaklar > Kazalar > Köyler şeklindedir
 • -Beylerbeyinin bulunduğu sancağa Paşa sancağı denir

 

 • EYALET
 • Eyalet Yönetimi: Beylerbeyi
 • Eyalet Asayişi: Subaşı
 • Eyalet Adalet işleri: Kadı

 

 • SANCAK
 • Sancak Yönetimi: Sancakbeyi
 • Sancak Asayişi: Subaşı
 • Sancak Adalet işleri: Kadı

 

 • KAZA
 • Kaza Yönetimi: Kadı
 • Kaza Asayişi: Subaşı
 • Kaza Adalet işleri:  Kadı

 

 • KÖY
 • Köy Yönetimi: Köy kethüdası
 • Köy Asayişi: Yiğitbaşı
 • Köy Adalet işleri: Kadı naibi (vekili)

 

 • EYALETLER

 

 • MERKEZE BAĞLI ( Saliyanesiz / Yıllıksız ) EYALETLER
 • -Dirlik (Tımar) Sisteminin uygulandığı eyaletlerdir.
  • -Dipnot: Dirlikler mal-hizmet karşılığı verilen topraklardır, dirliklerin en büyük birimi tımarlardır. Tımar sadece merkeze bağlı eyaletlerde vardır.
 • -Gelirleri bazı devlet memurlarına maaş olarak ve asker yetiştirilmesi için ayrılmıştır
 • -Rumeli, Anadolu, Budin, Bosna, Erzurum, Diyarbakır, Van, Karaman, Sivas, Musul, Şam, Halep gibi eyaletler merkeze bağlı ( saliyanesiz , yıllıksız) eyaletler kapsamındaydı
 • -Bu eyaletlerin görevlileri merkezden atanır ve merkeze karşı sorumluydular.

 

 • ÖZEL YÖNETİMLİ ( Saliyaneli / Yıllıklı ) EYALETLER
 • -Tımar uygulanmaz, vergiler iltizam yoluyla mültezimler tarafından toplanırdı.
  • -Dipnot: İltizam: Peşin, açık arttırma suretiyle ihaleyle, vergileri mültezimler toplar
 • -Vergi gelirleri her yıl yeniden düzenlenmekteydi.
 • -Yöneticileri Saliyane adı verilen maaş alırlardı
 • -Halkı daha çok müslüman ve merkezden uzaktaki eyaletlerdir
 • -Mısır, Trablusgarp, Bağdat, Basra, Cezayir, Habeş gibi eyaletlerdir.

 

 • BAĞLI BEYLİKLER-HÜKÜMETLER (İmtiyazlı eyaletler)
 • -Yıllık vergi ve hediyeler verirlerdi
 • -İç işlerinde serbest dış işlerinde Osmanlı’ya bağımlıydılar
 • -Askerler ve memurlara müslüman olma zorunluluğu vardı
 • -Yöneticileri Osmanlı padişahı onaylardı.
 • -Yöneticilerine Bey, Han, Şerif, Voyvoda denirdi.
 • -Eflak, Boğdan, Kırım, Hicaz, Erdel, Lehistan gibi eyaletlerdir.
 • -Dipnot: Hicaz(Mekke-Medine) dini özelliğinden dolayı ayrı bir konuma sahipti, bu eyalet asker göndermez, vergi yollamazdı hatta Osmanlı Haremeyn vakıfları gelirlerinden Hicaz eyaletine ayrı bir ödenek ayırmıştı.
 • -Dipnot: Kırım asker yollar fakat vergi vermezdi.

<< Önceki Bölüm - Sonraki Bölüm >>

———————————————————————-

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>