Konu Anlatımı Tarih – Osmanlı Devleti / Kültür ve Medeniyet 4

KPSS Konu Anlatımı Tarih – Osmanlı Devleti / Kültür ve Medeniyet  4.BÖLÜM

Kpss tarih konu anlatımı Osmanlı Devleti / Kültür ve Medeniyet başlığında 4.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

 

  • OSMANLI- TOPLUM YAPISI
  • YÖNETİCİ SINIF
  • SEYFİYE SINIFI (Seyfiye sınıfı –> İdari, askeri işler)
  • – Vezir-i Azam
  • – Vezirler
  • – Kaptan-ı Derya
  • – Yeniçeri Ağası
  • – Beyler Beyi
  • – Sancak Beyi
  • İLMİYE SINIFI (İlmiye sınıfı –> Eğitim, din, hukuk)
  • – Şeyhülislam
  • – Kazasker
  • – Müderris
  • – Kadı
  • KALEMİYE SINIFI (Kalemiye sınıfır –> Bürokrasi, diplomasi)
  • – Defterdar
  • – Nişancı
  • – Reisül küttap
  • – Katip
  • YÖNETİLEN SINIF (Reaya – Tevaa – Halk )
  • – Müslüman ve gayrimüslim halk
  • – Vergi vermekle mükelleftirler
  • – Köylüler, şehirliler, göçebeler, tüccarlar

 

  • ÜLKE YÖNETİMİ (TAŞRA TEŞKİLATI)

 

  • -İdare birimleri büyükten küçüğe doğru Eyaletler > Sancaklar > Kazalar > Köyler şeklindedir
  • -Beylerbeyinin bulunduğu sancağa Paşa sancağı denir

 

  • EYALET
  • Eyalet Yönetimi: Beylerbeyi
  • Eyalet Asayişi: Subaşı
  • Eyalet Adalet işleri: Kadı

 

  • SANCAK
  • Sancak Yönetimi: Sancakbeyi
  • Sancak Asayişi: Subaşı
  • Sancak Adalet işleri: Kadı

 

  • KAZA
  • Kaza Yönetimi: Kadı
  • Kaza Asayişi: Subaşı
  • Kaza Adalet işleri:  Kadı

 

  • KÖY
  • Köy Yönetimi: Köy kethüdası
  • Köy Asayişi: Yiğitbaşı
  • Köy Adalet işleri: Kadı naibi (vekili)

 

  • EYALETLER

 

  • MERKEZE BAĞLI ( Saliyanesiz / Yıllıksız ) EYALETLER
  • Dirlik (Tımar) Sisteminin uygulandığı eyaletlerdir.
    • Dipnot: Dirlikler mal-hizmet karşılığı verilen topraklardır, dirliklerin en büyük birimi tımarlardır. Tımar sadece merkeze bağlı eyaletlerde vardır.
  • -Gelirleri bazı devlet memurlarına maaş olarak ve asker yetiştirilmesi için ayrılmıştır
  • -Rumeli, Anadolu, Budin, Bosna, Erzurum, Diyarbakır, Van, Karaman, Sivas, Musul, Şam, Halep gibi eyaletler merkeze bağlı ( saliyanesiz , yıllıksız) eyaletler kapsamındaydı
  • -Bu eyaletlerin görevlileri merkezden atanır ve merkeze karşı sorumluydular.

 

  • ÖZEL YÖNETİMLİ ( Saliyaneli / Yıllıklı ) EYALETLER
  • -Tımar uygulanmaz, vergiler iltizam yoluyla mültezimler tarafından toplanırdı.
    • Dipnot: İltizam: Peşin, açık arttırma suretiyle ihaleyle, vergileri mültezimler toplar
  • -Vergi gelirleri her yıl yeniden düzenlenmekteydi.
  • -Yöneticileri Saliyane adı verilen maaş alırlardı
  • -Halkı daha çok müslüman ve merkezden uzaktaki eyaletlerdir
  • -Mısır, Trablusgarp, Bağdat, Basra, Cezayir, Habeş gibi eyaletlerdir.

 

  • BAĞLI BEYLİKLER-HÜKÜMETLER (İmtiyazlı eyaletler)
  • -Yıllık vergi ve hediyeler verirlerdi
  • -İç işlerinde serbest dış işlerinde Osmanlı’ya bağımlıydılar
  • -Askerler ve memurlara müslüman olma zorunluluğu vardı
  • -Yöneticileri Osmanlı padişahı onaylardı.
  • -Yöneticilerine Bey, Han, Şerif, Voyvoda denirdi.
  • -Eflak, Boğdan, Kırım, Hicaz, Erdel, Lehistan gibi eyaletlerdir.
  • -Dipnot: Hicaz(Mekke-Medine) dini özelliğinden dolayı ayrı bir konuma sahipti, bu eyalet asker göndermez, vergi yollamazdı hatta Osmanlı Haremeyn vakıfları gelirlerinden Hicaz eyaletine ayrı bir ödenek ayırmıştı.
  • -Dipnot: Kırım asker yollar fakat vergi vermezdi.

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

———————————————————————-

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.