Konu Anlatımı Tarih – Osmanlı Devleti / Kültür ve Medeniyet 2

KPSS Konu Anlatımı Tarih – Osmanlı Devleti / Kültür ve Medeniyet  2.BÖLÜM

Kpss tarih konu anlatımı Osmanlı Devleti / Kültür ve Medeniyet başlığında 2.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

 

 • DİVAN-I HÜMAYUN (Danışma meclisi – en yüksel kurul – en üst yargı kurumu)
 •  
 • -Osmanlı Devletinin En önemli yönetim organıdır, divan-ı hümayun ilk kez Orhan Bey döneminde kurulmuştur.
 • -Divan-ı hümayunda siyasi, askeri, adli, mali işler görüşülür ve karara bağlanırdı.
 • -Şikayet ve davalara bakılırdı
 • -Divan kararlarında son söz padişaha aitti (Divan-ı hümayun danışma kurulu niteliğindeydi)
 • Fatih Sultan Mehmet‘ten itibaren divana vezir-i azamlar başkanlık yapmışlardır.
 • Kanuni Sultan Süleyman‘dan itibaren kubbealtı denilen yerde toplanılırdı
 • -Divan-ı Hümayun II. Mahmut tarafından kaldırılıp yerine Nazırlıklar (Bakanlıklar) açılmıştır
 • -Alınan kararlara hüküm denir ve bu kararlar mühimme defterine kaydedilirdi.
 • DİVAN-I HÜMAYUN’A KATILANLAR – DİVAN-I HÜMAYUN İLE YAKINDAN İLGİLİ GÖREVLİLER
 •  
 • SADRAZAM(VEZİR-İ AZAM)
 • -Padişahın mutlak vekilidir, padişahtan sonra en yetkili kişidir ve padişahın mührünü taşır.
 • -Sadrazam olma şartı –> Türkçe bilmek ve müslüman olmaktı.
 • -Sadrazamlar padişah adına sefere katılırsa “Serdar-ı Ekrem” ünvanı alırlardı.
 • -Fatih Sultan Mehmet’ten itibaren divana başkanlık yapmışlardır.
 • -Sadrazamlık makamına “Paşa kapısı” “Bab-ı Ali” adı verilirdi.
  • SADARET KETHÜDASI kamu düzeninin korunması, yönlendirilmesi, bazı belgelerin incelenmesi konularında sadrazama yardımcı olurdu, 1700’lü yıllarda divana katılmaya başladı hemen hemen günümüzün iç işleri bakanı konumundaydı.

 

 • YENİÇERİ AĞASI
 • -Alınan kararları yeniçerilere bildirir, gerektiği zaman görüşleri alınırdı.
 • -İstanbul’un güvenliğinden sorumludur
  • -Yeniçeri ocağının kapanmasından sonra Seraskerler askeri lider konumuna gelmişlerdir.

 

 • KAPTAN-I DERYA 
 • -Donanma komutanı
 • XVII.yy’dan itibaren gerektiğinde ve seferde değilse katılırdı

 

 • KUBBEALTI VEZİRLERİ
 • -Devlet işlerinde sadrazama yardımcı olan görevlilerdir.
 • -Birkişinin vezir olabilmesi için —> beylerbeyi, sancakbeyliği gibi üst düzey görevlerde bulunması gerekirdi.

 

 • DEFTERDAR
 • -Mali işlerle ilgilenir, bütçeyi hazırlardı.
 • -Rumeli defterdarı kıdem bakımından anadoludaki defterdarlardan üstündü.

 

 • NİŞANCI
 • -Padişah adına yazılan belgelere tuğra çeker,
 • -Fethedilen yerlerin kaydını “Tahrir defteri“ne işlerdi.
 • -Devletin tüm kanunlarını iyi şekilde bilmelidir.
 • -Dirlikleri dağıtır.

 

 • REİS-ÜL KÜTTAP
 • -Önceleri nişancıya bağlı katipken XVII. yy’dan itibarendış işlerinden sorumlu hale gelmiştir.
  • Çavuşbaşı reis-ül küttapların yardımcılığını yapmıştır, bazı belgelerin tasdiklenmesi yemeklerde törenlerde koruma-gözcülük gibi görevleri vardır.

 

 • ŞEYH-ÜL İSLAM (Müftü görevinde) ( 16.yy sonlarına doğru katılmıştır)
 • -Divanın daimi üyesi değildir, görüşü alınmak üzere gerektiği zamanlarda katılırdı.
 • -Alınacak kararların islama uygunluğunu incelerdi.
 • -Verdiği kararlara “fetva” denir.
 • Kanuni Sultan Süleyman zamanında sadrazamla eşit konuma gelmişlerdir.

 

 • KAZASKER (Kadıasker)
 • -Adalet ve eğitim ile ilgili görevleri vardır.
 • -Taht ( İstanbul ) Kadısı hariç kadıların atamasını yapardı.
 • -Fatih döneminde anadolu ve rumeli kazaskeri olmak üzere 2’ye çıkarılmıştır.

 

 • MÜHİMME DEFTERİ
 • -Divan’da alınan kararlar kaydedilirdi.

 

 • DİVAN ÇEŞİTLERİ
 •  
 • -İKİNDİ DİVANI
 • -Sadrazam konağında Divan-ı Hümayunda yarım kalan işlerin tamamlanması amacıyla kullanılırdı.
 • -GALEBE DİVANI
 • -Elçilerin kabul edildiği ve ulufe maaşlarının dağıtıldığı makamdır.
 • -AYAK DİVANI
 • -Padişahın halkın sorunlarını dinlediği divandır

 

 • İSTANBUL YÖNETİMİ
 •  
 • Şehrin genel düzeni –> Sadrazam
 • -Şehrin güvenliği –> Yeniçeri Ağası
 • -Belediye – bayındırlık –> Şehremini
 • -Şehrin adalet işleri –> İstanbul kadısı (Taht kadısı)
 • -İstanbulun imarı –> Mimarbaşı
 • -Çarşı-pazar denetimi –> Muhtesip

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

———————————————————————-

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu Konuları Okudunuz mu?

Ya Çıkarsa?

 • Answer for 2.Dünya Savaşı Mihver devletleri oluşturan ülkeler hangisinde doğru verilmiştir?
 • Türkiye'nin dönenceler dışında yer alması
 • Coğrafya
 • Answer for Büyük Taarruz için yapılan hazırlık çalışmaları arasında; I. Yurdun tüm kaynakları ordunun emrine verildi. II. Sovyet Rusya'dan silah ve malzeme yardımı alındı. III. Tekalif-i Milliye Emirleri çıkarıldı yukarıdakilerden hangileri gösterilebilir?
 • Answer for I. Akdeniz ve Karadeniz bölgelerindeki ırmaklarının boyları kısadır. II. İç ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki ırmaklar yıl boyu bol su taşır, III. Ege ve Marmara bölgelerindeki ırmakların taşkın ihtimali azdır. IV. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki ırmakların hidroelektrik potansiyeli fazladır. Türkiye'deki akarsuların genel özellikleri ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
 • Answer for Hangisi Ege Denizine dökülür?