Konu Anlatımı Tarih – Osmanlı Devleti / Kültür ve Medeniyet 2

KPSS Konu Anlatımı Tarih – Osmanlı Devleti / Kültür ve Medeniyet  2.BÖLÜM

Kpss tarih konu anlatımı Osmanlı Devleti / Kültür ve Medeniyet başlığında 2.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

 

 • DİVAN-I HÜMAYUN (Danışma meclisi – en yüksel kurul – en üst yargı kurumu)
 •  
 • -Osmanlı Devletinin En önemli yönetim organıdır, divan-ı hümayun ilk kez Orhan Bey döneminde kurulmuştur.
 • -Divan-ı hümayunda siyasi, askeri, adli, mali işler görüşülür ve karara bağlanırdı.
 • -Şikayet ve davalara bakılırdı
 • -Divan kararlarında son söz padişaha aitti (Divan-ı hümayun danışma kurulu niteliğindeydi)
 • Fatih Sultan Mehmet‘ten itibaren divana vezir-i azamlar başkanlık yapmışlardır.
 • Kanuni Sultan Süleyman‘dan itibaren kubbealtı denilen yerde toplanılırdı
 • -Divan-ı Hümayun II. Mahmut tarafından kaldırılıp yerine Nazırlıklar (Bakanlıklar) açılmıştır
 • -Alınan kararlara hüküm denir ve bu kararlar mühimme defterine kaydedilirdi.
 • DİVAN-I HÜMAYUN’A KATILANLAR – DİVAN-I HÜMAYUN İLE YAKINDAN İLGİLİ GÖREVLİLER
 •  
 • SADRAZAM(VEZİR-İ AZAM)
 • -Padişahın mutlak vekilidir, padişahtan sonra en yetkili kişidir ve padişahın mührünü taşır.
 • -Sadrazam olma şartı –> Türkçe bilmek ve müslüman olmaktı.
 • -Sadrazamlar padişah adına sefere katılırsa “Serdar-ı Ekrem” ünvanı alırlardı.
 • -Fatih Sultan Mehmet’ten itibaren divana başkanlık yapmışlardır.
 • -Sadrazamlık makamına “Paşa kapısı” “Bab-ı Ali” adı verilirdi.
  • SADARET KETHÜDASI kamu düzeninin korunması, yönlendirilmesi, bazı belgelerin incelenmesi konularında sadrazama yardımcı olurdu, 1700’lü yıllarda divana katılmaya başladı hemen hemen günümüzün iç işleri bakanı konumundaydı.

 

 • YENİÇERİ AĞASI
 • -Alınan kararları yeniçerilere bildirir, gerektiği zaman görüşleri alınırdı.
 • -İstanbul’un güvenliğinden sorumludur
  • -Yeniçeri ocağının kapanmasından sonra Seraskerler askeri lider konumuna gelmişlerdir.

 

 • KAPTAN-I DERYA 
 • -Donanma komutanı
 • XVII.yy’dan itibaren gerektiğinde ve seferde değilse katılırdı

 

 • KUBBEALTI VEZİRLERİ
 • -Devlet işlerinde sadrazama yardımcı olan görevlilerdir.
 • -Birkişinin vezir olabilmesi için —> beylerbeyi, sancakbeyliği gibi üst düzey görevlerde bulunması gerekirdi.

 

 • DEFTERDAR
 • -Mali işlerle ilgilenir, bütçeyi hazırlardı.
 • -Rumeli defterdarı kıdem bakımından anadoludaki defterdarlardan üstündü.

 

 • NİŞANCI
 • -Padişah adına yazılan belgelere tuğra çeker,
 • -Fethedilen yerlerin kaydını “Tahrir defteri“ne işlerdi.
 • -Devletin tüm kanunlarını iyi şekilde bilmelidir.
 • -Dirlikleri dağıtır.

 

 • REİS-ÜL KÜTTAP
 • -Önceleri nişancıya bağlı katipken XVII. yy’dan itibarendış işlerinden sorumlu hale gelmiştir.
  • Çavuşbaşı reis-ül küttapların yardımcılığını yapmıştır, bazı belgelerin tasdiklenmesi yemeklerde törenlerde koruma-gözcülük gibi görevleri vardır.

 

 • ŞEYH-ÜL İSLAM (Müftü görevinde) ( 16.yy sonlarına doğru katılmıştır)
 • -Divanın daimi üyesi değildir, görüşü alınmak üzere gerektiği zamanlarda katılırdı.
 • -Alınacak kararların islama uygunluğunu incelerdi.
 • -Verdiği kararlara “fetva” denir.
 • Kanuni Sultan Süleyman zamanında sadrazamla eşit konuma gelmişlerdir.

 

 • KAZASKER (Kadıasker)
 • -Adalet ve eğitim ile ilgili görevleri vardır.
 • -Taht ( İstanbul ) Kadısı hariç kadıların atamasını yapardı.
 • -Fatih döneminde anadolu ve rumeli kazaskeri olmak üzere 2’ye çıkarılmıştır.

 

 • MÜHİMME DEFTERİ
 • -Divan’da alınan kararlar kaydedilirdi.

 

 • DİVAN ÇEŞİTLERİ
 •  
 • -İKİNDİ DİVANI
 • -Sadrazam konağında Divan-ı Hümayunda yarım kalan işlerin tamamlanması amacıyla kullanılırdı.
 • -GALEBE DİVANI
 • -Elçilerin kabul edildiği ve ulufe maaşlarının dağıtıldığı makamdır.
 • -AYAK DİVANI
 • -Padişahın halkın sorunlarını dinlediği divandır

 

 • İSTANBUL YÖNETİMİ
 •  
 • Şehrin genel düzeni –> Sadrazam
 • -Şehrin güvenliği –> Yeniçeri Ağası
 • -Belediye – bayındırlık –> Şehremini
 • -Şehrin adalet işleri –> İstanbul kadısı (Taht kadısı)
 • -İstanbulun imarı –> Mimarbaşı
 • -Çarşı-pazar denetimi –> Muhtesip

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

———————————————————————-

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.