Konu Anlatımı Tarih – Osmanlı Devleti / Kültür ve Medeniyet 11

KPSS Konu Anlatımı Tarih – Osmanlı Devleti / Kültür ve Medeniyet  11.BÖLÜM

Kpss tarih konu anlatımı Osmanlı Devleti / Kültür ve Medeniyet başlığında 11.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

 • OSMANLI’DA BİLİM
 • Akşemseddin (Fatih Sultan Mehmet’in hocası) –> Tıp, Din, tasavvuf
 • Ali Kuşçu –> Osmanlı matematiğinin temelini atmıştır
 • Sinan Paşa –> Tazarruname, Nasihatname
 • Matrakçı Nasuh –> Cemaül-Kittap ve Kema’ül-Hisap
 • Molla Lütfü –> Taziful Mezbah
 • Matematik-Astronomi

 

 • Kadızade-i Rumi –> Muhtasar-ı Fil Hisab
 • Astronomi
 • Takiyeddin Mehmet –>  İlk Osmanlı rasathanesini açmıştır
 • Tarih
 • Vakanüvis –> Osmanlı resmi tarih yazarları
 • Divanı hümayuna bağlı ilk resmi vakanüvis –> Halepli Mustafa Naima
 • Ahmet Cevdet Paşa –> Tarihi cevdet, tezakir, kıssası enbiya – (Mecelleyi hazırlayan 16 kişilik hukukçu heyeti başkanıdır)
 • Lütfi Paşa –> Asafname
 • Hazerfen Hüseyin Çelebi –> Batı ile ilişki kuran ilk bilimadamı –> Osmanlı teşkilat tarihi
 • Katip Çelebi –> Keşfü zünnun, cihannüma, fezleke
 • Evliya Çelebi –> Seyahatname (Anadolu, avusturya, hicaz, sudan, kırım, mısır, dağistan gezgini)
 • Coğrafya
 • Piri Reis –> Kitab-ı Bahriye + ilk dünya haritası
 • Seydi Ali Reis –> Mirat’ül memalik (Memleketlerin aynası)
 • Din-Hukuk
 • Zembilli Ali Efendi –> El mutahharat
 • İbni Kemal –> Tevarih-ı Ali Osman
 • Ebussuud Efendi –> Duaname, kanunname
 • Din-mantık
 • Molla fenari –> Ayna’ül ayan

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

———————————————————————-

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.