Konu Anlatımı Tarih – Osmanlı Devleti / Kültür ve Medeniyet 11

KPSS Konu Anlatımı Tarih – Osmanlı Devleti / Kültür ve Medeniyet  11.BÖLÜM

Kpss tarih konu anlatımı Osmanlı Devleti / Kültür ve Medeniyet başlığında 11.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

 • OSMANLI’DA BİLİM
 • Akşemseddin (Fatih Sultan Mehmet’in hocası) –> Tıp, Din, tasavvuf
 • Ali Kuşçu –> Osmanlı matematiğinin temelini atmıştır
 • Sinan Paşa –> Tazarruname, Nasihatname
 • Matrakçı Nasuh –> Cemaül-Kittap ve Kema’ül-Hisap
 • Molla Lütfü –> Taziful Mezbah
 • Matematik-Astronomi

 

 • Kadızade-i Rumi –> Muhtasar-ı Fil Hisab
 • Astronomi
 • Takiyeddin Mehmet –>  İlk Osmanlı rasathanesini açmıştır
 • Tarih
 • Vakanüvis –> Osmanlı resmi tarih yazarları
 • Divanı hümayuna bağlı ilk resmi vakanüvis –> Halepli Mustafa Naima
 • Ahmet Cevdet Paşa –> Tarihi cevdet, tezakir, kıssası enbiya – (Mecelleyi hazırlayan 16 kişilik hukukçu heyeti başkanıdır)
 • Lütfi Paşa –> Asafname
 • Hazerfen Hüseyin Çelebi –> Batı ile ilişki kuran ilk bilimadamı –> Osmanlı teşkilat tarihi
 • Katip Çelebi –> Keşfü zünnun, cihannüma, fezleke
 • Evliya Çelebi –> Seyahatname (Anadolu, avusturya, hicaz, sudan, kırım, mısır, dağistan gezgini)
 • Coğrafya
 • Piri Reis –> Kitab-ı Bahriye + ilk dünya haritası
 • Seydi Ali Reis –> Mirat’ül memalik (Memleketlerin aynası)
 • Din-Hukuk
 • Zembilli Ali Efendi –> El mutahharat
 • İbni Kemal –> Tevarih-ı Ali Osman
 • Ebussuud Efendi –> Duaname, kanunname
 • Din-mantık
 • Molla fenari –> Ayna’ül ayan

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

———————————————————————-

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu Konuları Okudunuz mu?

Ya Çıkarsa?

 • Answer for Hangisi, Türk İslam devletlerindeki toprak yönetimiyle ilgili değildir?
 • KPSS Delisi Duyuru
 • matematik temel kavramlar soruu
 • Answer for Konya'da bulunan; İnce Minareli Medrese, Sırçalı Medrese ve Karatay medresesi Türk sanatının hangi dönemine aittir?
 • Konu Anlatımı Tarih - İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler3
 • I. Akdeniz ve Karadeniz bölgelerindeki ırmaklarının boyları kısadır. II. İç ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki ırmaklar yıl boyu bol su taşır, III. Ege ve Marmara bölgelerindeki ırmakların taşkın ihtimali azdır. IV. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki ırmakların hidroelektrik potansiyeli fazladır. Türkiye'deki akarsuların genel özellikleri ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?