Konu Anlatımı Tarih – Osmanlı Devleti / Kültür ve Medeniyet 10

KPSS Konu Anlatımı Tarih – Osmanlı Devleti / Kültür ve Medeniyet  10.BÖLÜM

Kpss tarih konu anlatımı Osmanlı Devleti / Kültür ve Medeniyet başlığında 10.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

 

 • OSMANLI’DA EĞİTİM ve EĞİTİM KURUMLARI
 • Sübyan (Mahalle Mektebi) Mektebi
 • İslamiyetle ilgili bilgiler verilir
 • Eğitimin ilk basamağıdır
 • Bu mektepler Camilerin yanında bulunur
 • Mahalle (Sübyan Mektebi) Mekteplerinde ders verenlere –> Muallim denirdi
 • Belli süre ve sınıf yoktur
 • Karma eğitim uygulanmaktadır
 • Medreseler
 • Osmanlıda en önemli ve en yaygın eğitim kurumudur
 • ilk medrese Orhan Bey tarafından İznik’te açılmıştır
 • Giderleri vakıflar tarafından karşılanır
 • Eğitim ücretsizdir
 • Öğretmenlerine –> Müderris denirdi
 • Öğrencilerine –> Suhte, talebe, danişment denirdi.
 • Medrese bölümleri –> Hariç, dahil, sahn
 • Eğitim dili –> Arapça
 • Dini bilimlerin (Kur’an, hadis, fıkıh, kelam) yanında pozitif bilimlerde okutulurdu (Kimya, matematik, astronomi, tarih, coğrafya)

 

 • Yükselme dönemindeki önemli medreseler:
 • Fatih Dönemi – İstanbul – Sahn-ı Seman Medresesi
 • Fatih DönemiFatih külliyesi içindeki 8 ayrı medrese birimi –> Bu medreselerde yukarıda bahsedilen dini ve pozitif bilimlerin yanı sıra hukuk ve sosyal bilimler eğitimide verilmiş, döneminin en önemli eğitim kurumlarından olmuştur.
 • Kanuni Dönemi – Mimar Sinan – Süleymaniye Medresesi –> Çağın en iyi eğitimi verilen bu medresede Tıp ve Fen Bilimleri eğitimide verilmekteydi.
 • Medreselerin zamanla bozulmasında:
 • Pozitif bilimlerin tamamen terk edilmesi
 • Beşik ulemalığı getirilerek kurum yozlaştı ( Alimin oğlu alimdir anlayışıyla yeterli bilgisi olmayanların hiç bilgisi olmayanlara eğitim vermesiyle bir sonraki nesilde yetersiz, yanlış, eksik bilgilere sahip olmuştur. Eğitim sisteminin bozulmasının Osmanlı Devletinin gerilemesindeki rolü büyüktür.)

 

 • 1924 yılında medreseler, tekkeler, dergahlar, zaviyeler, loncalar, saray okulları kapatılmıştır.

 

 • Lonca Eğitimi (Mesleki Eğitim)
 • Ahilik kültürü öğretildi
 • İş ve ahlak eğitimi verildi
 • Verilen eğitimin ana unsuru usta çırak ilişkisiydi.

 

 • Enderun Mektebi
 • Devlet memuru, idareci, sanatkar, saray görevlisi yetiştirildi
 • İlk kez II. Murat zamanında kuruldu
 • Fatih Döneminde en önemli-yüksek seviyeye getirildi
 • Öğrenci kaynağını başlarda gayrimüslimler oluştururken sonraları müslümanlarda alınmaya başlanmıştır
 • Eğitim dili Türkçedir
 • Askeri, idari, beden ve sanat eğitimi dersleri verilmekteydi
 • Enderun Mektebi sarayın içinde bulunmaktadır

 

 • Osmanlı’daki diğer eğitim kurumları

 

 • Rüştiye: Ortaokul (II. Mahmut açtı)
 • İdadiler: Lise düzeyinde
 • Dar’ül muallim: Erkek öğretmen yetiştirilirdi (Abdülmecid)
 • Dar’ül muallimat: Kız öğretmen okulu (Abdulaziz)
 • Dar’ül maarif: Devlet memuru yetiştirildi
 • Dar’ül Fünün: Tanzimat dönemi yüksek okuludur. (Adı sonraları Dar’ül Fünun-ı Şahaneye çevrilmiştir.)
 • Mektebi Mülkiye: Kaymakam, okul müdürü, nahiye müdür yetiştirildi
 • Sanayi Mektebi: Sanat dalları okutulurdu
 • Galatasaray Sultanisi: Dönemine göre üst düzey eğitim verilen kurumlardandır. Eğitim dili Fransızca idi
 • Hukuk Mektebi: Galatasaray sultanisine bağlıydı.
 • Baytar Mektebi
 • Azınlık Okulları: 1856 Islahat Fermanı sonrası azınlıklar kendi okullarını açabildiler. Açıldıktan sonraki yıllarda bu okullar Osmanlı aleyhtarlığı ve misyonerlik yapmaya başladı. Denetimin yapılamadığı bu okullar XIX.yy’da Osmanlıya büyük zararlar verdi.

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

———————————————————————-

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.