Konu Anlatımı Tarih – Osmanlı Devleti / Kültür ve Medeniyet 10

KPSS Konu Anlatımı Tarih – Osmanlı Devleti / Kültür ve Medeniyet  10.BÖLÜM

Kpss tarih konu anlatımı Osmanlı Devleti / Kültür ve Medeniyet başlığında 10.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

 

 • OSMANLI’DA EĞİTİM ve EĞİTİM KURUMLARI
 • Sübyan (Mahalle Mektebi) Mektebi
 • İslamiyetle ilgili bilgiler verilir
 • Eğitimin ilk basamağıdır
 • Bu mektepler Camilerin yanında bulunur
 • Mahalle (Sübyan Mektebi) Mekteplerinde ders verenlere –> Muallim denirdi
 • Belli süre ve sınıf yoktur
 • Karma eğitim uygulanmaktadır
 • Medreseler
 • Osmanlıda en önemli ve en yaygın eğitim kurumudur
 • ilk medrese Orhan Bey tarafından İznik’te açılmıştır
 • Giderleri vakıflar tarafından karşılanır
 • Eğitim ücretsizdir
 • Öğretmenlerine –> Müderris denirdi
 • Öğrencilerine –> Suhte, talebe, danişment denirdi.
 • Medrese bölümleri –> Hariç, dahil, sahn
 • Eğitim dili –> Arapça
 • Dini bilimlerin (Kur’an, hadis, fıkıh, kelam) yanında pozitif bilimlerde okutulurdu (Kimya, matematik, astronomi, tarih, coğrafya)

 

 • Yükselme dönemindeki önemli medreseler:
 • Fatih Dönemi – İstanbul – Sahn-ı Seman Medresesi
 • Fatih DönemiFatih külliyesi içindeki 8 ayrı medrese birimi –> Bu medreselerde yukarıda bahsedilen dini ve pozitif bilimlerin yanı sıra hukuk ve sosyal bilimler eğitimide verilmiş, döneminin en önemli eğitim kurumlarından olmuştur.
 • Kanuni Dönemi – Mimar Sinan – Süleymaniye Medresesi –> Çağın en iyi eğitimi verilen bu medresede Tıp ve Fen Bilimleri eğitimide verilmekteydi.
 • Medreselerin zamanla bozulmasında:
 • Pozitif bilimlerin tamamen terk edilmesi
 • Beşik ulemalığı getirilerek kurum yozlaştı ( Alimin oğlu alimdir anlayışıyla yeterli bilgisi olmayanların hiç bilgisi olmayanlara eğitim vermesiyle bir sonraki nesilde yetersiz, yanlış, eksik bilgilere sahip olmuştur. Eğitim sisteminin bozulmasının Osmanlı Devletinin gerilemesindeki rolü büyüktür.)

 

 • 1924 yılında medreseler, tekkeler, dergahlar, zaviyeler, loncalar, saray okulları kapatılmıştır.

 

 • Lonca Eğitimi (Mesleki Eğitim)
 • Ahilik kültürü öğretildi
 • İş ve ahlak eğitimi verildi
 • Verilen eğitimin ana unsuru usta çırak ilişkisiydi.

 

 • Enderun Mektebi
 • Devlet memuru, idareci, sanatkar, saray görevlisi yetiştirildi
 • İlk kez II. Murat zamanında kuruldu
 • Fatih Döneminde en önemli-yüksek seviyeye getirildi
 • Öğrenci kaynağını başlarda gayrimüslimler oluştururken sonraları müslümanlarda alınmaya başlanmıştır
 • Eğitim dili Türkçedir
 • Askeri, idari, beden ve sanat eğitimi dersleri verilmekteydi
 • Enderun Mektebi sarayın içinde bulunmaktadır

 

 • Osmanlı’daki diğer eğitim kurumları

 

 • Rüştiye: Ortaokul (II. Mahmut açtı)
 • İdadiler: Lise düzeyinde
 • Dar’ül muallim: Erkek öğretmen yetiştirilirdi (Abdülmecid)
 • Dar’ül muallimat: Kız öğretmen okulu (Abdulaziz)
 • Dar’ül maarif: Devlet memuru yetiştirildi
 • Dar’ül Fünün: Tanzimat dönemi yüksek okuludur. (Adı sonraları Dar’ül Fünun-ı Şahaneye çevrilmiştir.)
 • Mektebi Mülkiye: Kaymakam, okul müdürü, nahiye müdür yetiştirildi
 • Sanayi Mektebi: Sanat dalları okutulurdu
 • Galatasaray Sultanisi: Dönemine göre üst düzey eğitim verilen kurumlardandır. Eğitim dili Fransızca idi
 • Hukuk Mektebi: Galatasaray sultanisine bağlıydı.
 • Baytar Mektebi
 • Azınlık Okulları: 1856 Islahat Fermanı sonrası azınlıklar kendi okullarını açabildiler. Açıldıktan sonraki yıllarda bu okullar Osmanlı aleyhtarlığı ve misyonerlik yapmaya başladı. Denetimin yapılamadığı bu okullar XIX.yy’da Osmanlıya büyük zararlar verdi.

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

———————————————————————-

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Konuları Okudunuz mu?

Ya Çıkarsa?

 • I. Akdeniz ve Karadeniz bölgelerindeki ırmaklarının boyları kısadır. II. İç ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki ırmaklar yıl boyu bol su taşır, III. Ege ve Marmara bölgelerindeki ırmakların taşkın ihtimali azdır. IV. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki ırmakların hidroelektrik potansiyeli fazladır. Türkiye'deki akarsuların genel özellikleri ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
 • TBMM'yi tanıyan ilk devletler
 • Vatandaşlık Anayasalar ve özellikleri
 • Sınıfta söz almaktan çekinen bir öğrencinin söz alma davranışını daha sık göstermesi için öğretmenin izleyeceği aşağıdaki yöntemlerden hangisinin en az etkili olması beklenir?
 • Bilgisayar Destekli Teknik Çizim Bölümü Meslek Tanıtımı
 • 2011 yılında KKTC'yi resmen tanıyan ülke hangisidir?