Konu Anlatımı Tarih – Milli Mücadele Hazırlık Genelgeler Kongreler 3

KPSS Konu Anlatımı Tarih – Milli Mücadele Hazırlık / Genelgeler – Kongreler  3.BÖLÜM

Kpss tarih konu anlatımı Milli Mücadele Hazırlık / Genelgeler – Kongreler başlığında 3.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

 • ERZURUM KONGRESİ (23 Temmuz – 7 Ağustos 1919)
 • M.Kemal Amasya Genelgesinin yayınlanmasının ardından Tokat ve Erzincana geçti, buralarda temas ve çalışmalarını sürdürdü.
 • Kazım Karabekir Paşanın davetiye Erzurum’a geçti. M.Kemal’in bu sırada herhangi bir resmi yetkisi bulunmamaktaydı lakin Kazım Karabekir Paşa, M.Kemal Paşa‘ya şu sözleri sarfetmiştir; “Ben ve kolordum emrinizdeyiz paşam
 • Erzurum Kongresini toplayan:
 • Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk (Şark Vilayetleri Müdafa-i Hukuk)
 • Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyetleri

 

 • Erzurum Kongresi başkanı:
 • M.Kemal (Kazım Karabekir’in çalışmaları sonucu M.Kemal Erzurum Müdafai Hukuk Cemiyetine üye oldu ve Erzurum kongresine başkan seçildi)

 

 • Erzurum Kongresine katılan iller:
 • Bitlis, Erzurum, Sivas, Trabzon, Van (Elazığ, Diyarbakır ve Mardin üyeleri bölgedeki valilelerin engellemeleri üzerine kongreye katılamamıştır)

 

 • Toplam üye Sayısı:
 • 54

 

 • Toplanış Şekli bakımından:
 • Bölgesel

 

 • Alınan Kararlar bakımından:
 • Ulusal

 

 • Toplanma Amacı:
 • Doğu Anadolu ve Doğu Karadenizi Ermeni, Rum ve Gürcü saldırılarına karşı korumak

 

 • Amasya Genelgesinde, Erzurum Kongresinin toplanma zamanının 10 Temmuz olması öngörülmüştür, fakat  bazı sebepler yüzünden 23 Temmuzda toplanılabilinmiştir.
 • Yaklaşık 2 haftalık bu gecikmenin sebeplerinden bazıları; kongrenin basılacağı dedikoduları, Elazığ, Diyarbakır, Mardin gibi kentlerdeki valiliklerin kongreye gidilmemesi yönündeki çalışmalarıdır

 

 • Erzurum Kongresi M.Kemal’in sivil olarak ilk görevidir
 • Ek Bilgi: M.Kemal ve Rauf Orbay’ın doğu illerinde ikamet etmedikleri için Erzurum Kongresine katılmaları meşru (Yasal) değildi. Bu soruna başka 2 delegenin (Kazım ve Cevat Bey) istifa edip yerlerine M.Kemal ve Rauf Orbayın geçirilmesiyle meşruluk kazandırıldı. 
 • Ek Bilgi: Doğu illeri adına yapılan bu kongre için Erzurum’un seçilmesinin bölgenin henüz işgal altında olmaması ve 15. Kolordunun güven ortamı oluşturması gibi nedenleri vardı.
 • Ek Bilgi: Kongre 14 gün sürdü, sivas kongresine katılmak üzere Başkanı M.Kemal olan 9 kişilik Temsilciler Kurulu (Heyet-i Temsiliye) seçildi.

 

 • ERZURUM KONGRESİ KARARLARI

 

 • 1- Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür.
 • Milli sınırlardan ilk defa Erzurum Kongresinde bahsedildi.
 • Misaki millinin temeli atıldı
 • Emperyalist politikalara ve azınlıkların devlet kurma hayaline karşı çıkıldı
 • Ek Bilgi: Milli sınırlardan ilk defa bahsedilen –> Erzurum Kongresi
 • Ek Bilgi: Milli sınırlara ilk defa açıklık getirilmesi –> Sivas Kongresi
 • Ek Bilgi: Milli sınırlara son şeklinin verilmesi –> Misak-i Milli

 

 • 2- Her türlü yabancı devlet işgaline ve müdahalesine karşı ulus birleşerek karşı koyacaktır.
 • Bu karar gereğince doğudaki tüm cemiyetler tek çatıda birleşti

 

 • 3- Vatan bağımsızlığı, Merkezi hükümet (İstanbul hükümeti) sağlayamazsa, geçici bir hükümet kurulacak, bu hükümetin üyelerini Milli Kongre seçecek, kongre toplanmamışsa seçimleri Temsilciler Kurulu yapacaktır.
 • İlk kez yeni bir hükümet gereksinimden bahsedildi
 • İhtilalci özellik içerir
 • İlk kez yeni devlet kurma düşüncesi

 

 • 4- Hristiyan ahaliye ve diğer azınlıklara siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozucu özel haklar, imtiyazlar verilemez. Ancak bu vatandaşlar her türlü saldırılardan korunacaktır.
 • Her türlü işgal ve ayrıcalığa karşı çıkıldı. (Azınlıkların bağımsız devlet kurma hayalleri vs.)
 • Kararda halkçılığa ters düşülmemeye çalışıldı
 • Azınlıklardan ilk kez bahsedildi

 

 • 5- Manda ve himaye (Koruma ve güdüm) kabul edilemez
 • İlk kez açıkca mandacılığa karşı gelindi
 • Tam bağımsızlık amaçlandığının kanıtıdır
 • Erzurum kongresinde dış politikayla ilgili kararlarda alınması kongrenin meclis gibi hareket ettiğini gösterir

 

 • 6- Kuvayi Milliyeyi amil (Etkin) ve milli iradeyi hakim kılmak esastır. (Saltanatın ve hilafetin güvenliği için)
 • Ulus egemenliğine dayalı yönetime vurgu yapıldı, milletin kendi kendini kurtaracağından bahsedildi

 

 • 7- Milli Meclisin derhal toplanması ve hükümet işlerinin meclis tarafından kontrol edilmesine çalışılacak
 • Bu karar yönetimde halk iradesinin ön plana çıkarılmak istendiğinin kanıtıdır
 • İstanbul Hükümeti, meclis aracılığıyla denetim altına alınmak istenmiştir

 

 • 8- Ulusumuzun bağımsızlığını ve yurdumuzun bütünlüğünü ele geçirme amacı olmayan herhangi bir devletin teknik, sanayi, mali yardım
 • Bu karar yabancılarla kurulacak ilişkilerin düzenlendiğini gösterir
 • Kongrenin dış politika esaslarınıda belirlediği ortaya çıkmıştır 
 • (İtilaf Devletleri karşıtı Sovyet Rusya’ya çağrı niteliğindedir)

 

 • 9- Şark vilayetleri (Doğu Anadolu) Müdafa-i Hukuk Cemiyeti her çeşit particilik oluşumlarından tamamen uzaktır
  • Milli birlik-beraberliği zedeleyecek çekişmelerin ortadan kaldırılması hedeflendi.

<< Önceki Bölüm  Sonraki Bölüm >>

———————————————————————-

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.