Konu Anlatımı Tarih-İslamiyet Öncesi Türk Tarihi5

KPSS Konu Anlatımı Tarih – İslamiyet Öncesi Türk Tarihi 5.BÖLÜM

(KPSS Delisi-Özel ÖZETLER-Önemli Noktalar-Her hakkın saklıdır DMCA ile korunmaktadır kopyalamadan evvel birkez daha düşünün… İzinsiz&kaynak gösterilmeden kopyalanamaz)

Kpss tarih konu anlatımı İslam öncesi Türk Tarihi başlığında 5.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

 

<< Önceki Bölüm Sonraki Bölüm >>

 • ORDU – İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Konu Anlatımı  
 • -Ordu-millet anlayışı hakim(Herkes savaşa hazır asker-Her Türk Asker Doğar!)
 • -Atlı birlikler ordunun en önemli kısmını oluşturur
 • -Ordu ücretli değil-Paralı askerlik vs. (Hazarlar hariç)
 • -Savaştan dönen yiğitlere toy adı verilen şölenler düzenlenirdi.
 • -Asya Hun Devleti hükümdarı Metehan ilk kez düzenli-disiplinli Onluk Sistemi kurmuştur
 • -Türk Ordu teşkilatı Roma-Bizans ve Çini etkilemiştir.
 • -Ordunun en büyük birimi 10.000 kişilik tümenden oluşmaktaydı.
 • -Hilal taktiği(Düşmanı hilal şeklinde çevreleyerek kaç imkanı vermeden en ağır darbeyi orta noktadan vurup hilal şeklinde sarmayalıp yok etme)
 • -Sahte ricat(Geri çekiliyor-kaçıyorlar izlenimi verip düşmanı istenilen stratejik bölgelere getirme)
 • -Bu savaş taktikleri Turan Taktiği, kurt oyunu olarakta bilinmektedir.
 • -Uygurlar mani dini yüzünden savaşçılıklarını kaybetmişlerdir, savaşmayıp sevişmiş avlanmayıp et yemeyip vejeteryan olmuşlardır.

 

 •  HUKUK – İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Konu Anlatımı
 • -Genel olarak yerleşik hayata geçilmediğinden genellikle yazısız hukuk kuralları(Töre-türe) geçerliydi.
 • -Örf ve adetler-Kurultay kararları- Hakan emirleri egemendi.
 • -Törenin unsurları:
  • Adalet–> İyilik (Konilik)
  • Faydalılık–> Uzluk
  • Eşitlik–> Tüzlük
  • İnsanlık–>Kişilik
 • -Yargu->Siyasi suçlar
 • -Yarganlar(Yargucular)->Adli suçlar ile ilgilenirdi.
 • -Cezalar genellikle çok azdı(Genellikle 10 gün civarı) –> Atlı-göçebe hayatın gereği
 • -Türk hukuğu ilk kez yerleşik hayata geçen Uygurlar tarafından yazılı hayata geçirildi
 • DİN – İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Konu Anlatımı 
 • -En eski inanış–> Totemizm
 • -Natürizm(Dağ, tepe, su, şimşek kutsal sayılırdı)
 • -Atalar Kültü ( Aminizm) (Cenaze törenleriyle arınma, ölülerin yaşayan yakınlarını koruduklarına inanılırdı.)
 • -Budizm
 • -Maniheizm
 • -Şamanizm(Din adamlarına: Kam, Baksı Şaman)
 • -Gök tanrı( Tek tanrı inancı)
 • -Kurgan-Mezar
 • -Ahiret inancı vardı
 • -Balbal- Mezar başına ölen kişinin öldürdüğü sayı kadar heykel dikilirdi.)
 • -Cennet – Uçmağ
 • -Cehennem- Tamu
 • -Yuğ – Cenaze töreni
 • -Yuğ aşı – Cenaze sonrası yenen yemek(helva gibi)
 • -Ağıt/Sagu – Matem şiiri
 • -Günümüzde şamanizmden kalanlar–> Kırmızı kurdele, Eşikten atlama, logusa şerbeti (yohusam inanmıyonmu?) 

 

 • TÜRK MİTOLOJİSİ
 • Tengri(Tanrı)
 • Kayrahan-krayir (Dünya yaratıcısı)
 • Ülgen (İyilik tanrısı)
 • Kuyaş (Güneş tanrısı)
 • Maygıl (Su tanrısı)
 • Elbis(Savaş tanrısı)
 • Erlik-Erleg (İblis-yeraltı aleminin efendisi)
 • Gün ana(Göğü aydınlatır)
 • Barak Ata-Nokay eçege(Moğolların türediği varsayılan köpek başlı yaratık)
 • Umay(Doğum-Bereket sembolü)

 

 

 • İlk MUSEVİ—> Hazarlar
 • ilk HRİSTİYAN—> Tuna bulgarları
 • islamiyete İlk inan topluluk—>Karluklar
 • islamiyete İlk inan devlet—> Karahanlılar
 • İslam devleti olarak kurulan ilk—> Tolunoğulları

 

 • BİLİM-SANAT – İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Konu Anlatımı
 • -Sanat Eserleri taşınabilir boyutlarda (Deri, ahşap, demir)
 • -Uygurlarda–> maniheist, budist, saray-tapınak süslemeleri  Heykel/Mimari/Çadır
 • -Kağanlar tayanç, keneşçi denilen bilim adamlarına önem vermiş ve mecliste tutmuşlardır.
 • -Tiyatro – orta oyunu – Uygurlar / Beşbalıkta Çin elçisi şerefine bir tiyatro gösterisi düzenlenmiştir.
 • -Süsleme sanatında genellikle hayvan figürleri kullanılmıştır
 • -En önemli müzik aleti –> kopuz
 • -Takvim ( Astroloji) Uygurlar-> 12 hayvanlı türk takvimi
 • -Halı-Kilim dokumacılığı yapılmıştır.
 • -Bedizci–> Uygur ressamları-> minyatür
 • -Çadır sanatını geliştirmişlerdir
 • -Maden işlemeciliği ve demircilikle uğraşmışlardır
 • İr -Beste , Kük – Melodi manasına gelmektedir.
 • -Almaata bölgesinde bulunan Altın Zırhlı Adam heykelinin Türk tarihi açısından önemi büyüktür.
 • UYGURLAR
  • Tahta harflerden–> matbaa 
  • Pamuktan–> kağıt
  • Hareketli harf sistemi (çağdaş matbaanın temellerini atmışlardır)
  • 12 hayvanlı türk takvimi ile 1 yılı 365 gün 6 saat hesaplamışlardır (5-6saat arası kadar çok yakın ve hassas bir doğrulukla)
  • Ayrıca Türklerin kullandığı takvimler:
  • Hicri ( Ay yılı )
  • Celali ( Güneş yılı )
  • Rumi ( Güneş yılı )
  • Miladi ( Güneş yılı )
 • MİNYATÜR
  • Mevki ve makamlarına göre kişiler büyük ya da küçük çizilirdi.
  • Persifektif yoktur
  • Detaylı çizilir
  • Doğa, manzara, hayvan
  • Sosyal, siyasi, tarihi ve sanatsal çalışmalar yapılmaktadır

 

 • EKONOMİ – İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Konu Anlatımı
 • -Genellikle hayvan ve hayvan ürünleri ihraç edilir, tarım ürünleri ithal edilirdi.
 • -Sonraları tarım gelişti ve arpa, buğday, darı yetiştirilmeye başlandı
 • -Tötö Kanalı–> Hunların açtığı Göktürkler tarafındanda kullanılan sulama kanalıdır.
 • Ticaret:
 • -Dünya ticareti açısından çok önemli bir yeri olan ipek yolu için Çinliler ile sürekli mücadeleler yaşanmıştır.
 • Vergi:
 • -Uygurlar öncesi-> sadecehayvan vergisi alınırken
 • -Uygurlar sonrasında->Toprak ve mesken vergileride alınmaya başlandı ( yerleşik hayata geçiş..)
 • Dokumacılık:
 • -Dünyanın en eski halısı Orta Asya’da Pazarık kurganından çıkarılan Hunlar tarafından koyun yününden dokunan halıdır.

 

 • İHRAÇ EDİLEN ÜRÜNLER
 • -Et
 • -Deri
 • -Canlı hayvan
 • -Kösele
 • -Silah
 • -Hayvansal gıda
 • İTHAL EDİLEN ÜRÜNLER
 • -Tarım ürünleri (Hububat)
 • -İpek kumaş
 • -Giyim eşyaları

 

 • Kullanılan bazı ticaret yolları:
 • Ticaret için çok kullanılan İpek Yolu’nun yanı sıra Türkler kürk yolunuda kullanmışlardır,
 • Kürk Yolu–> Hazar+Bulgar coğrafyasıyla(Doğu avrupa tarafları) Çin’e kadar uzanan doğrultuyu kapsar

<< Önceki Bölüm Sonraki Bölüm >>

———————————————————————-

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.