Konu Anlatımı Tarih-İslamiyet Öncesi Türk Tarihi4

KPSS Konu Anlatımı Tarih – İslamiyet Öncesi Türk Tarihi 4.BÖLÜM

(KPSS Delisi-Özel ÖZETLER-Önemli Noktalar-Her hakkın saklıdır DMCA ile korunmaktadır kopyalamadan evvel birkez daha düşünün… İzinsiz&kaynak gösterilmeden kopyalanamaz)

Kpss tarih konu anlatımı İslam öncesi Türk Tarihi başlığında 4.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm Sonraki Bölüm >>

 • KÜLTÜR VE MEDENİYET
 • 1-DEVLET YÖNETİMİ
 • -Devlet –> İl, El
 • -Federal, federatif, boylar federasyonu ( Boylar(Yabgu-Batıda) iç işlerinde serbest, dış işlerinde Kağana bağlı – Han–> Doğu(Daha Güçlü-Merkezi))
 • -Tahta çıkma/EK BİLGİ:
 • -Tahta çıkma
 • Ekber ve erşad (en yaşlı – olgun) 1. Ahmet zamanından sonra sadece Osmanlı’da
 • Hükümdar Ünvanları:
  • Han, Hakan, Kağan, İl-teber, İl-teriş, idi-kut, tan-hu, şan-yu, erkin, yabgu
 • Hükümdarlık Alametleri:
  • Otağ(Çadır), Örgın(Taht), Tuğ(Sancak), nevbet(davul), yarlığ(Ferman), kotuz-sorguç(Şapkadaki at kuyruğu-miğfer), Yay(Ok,bağlılık)
 • Veraset Sistemi: Kut inancı
 • 2’li Teşkilat: Doğu-Batı (Doğu üstün Kağan yönetir, Batı Yabgu-Kardeş yönetir iç işlerinde serbest dışta Kağana bağlı)
  • İlk kez: I. Göktürk Devleti Doğu–>Bumin Kağan Batı–>İstemi yabgu
 • Meclis-Hükümet:
 • -Toy, kurultay, kengeş (Danışma organları)
 • -Hakan yokken ayguci yönetir.
 • -Yılda 2 kez (5. ve 9. aylarda toplanılırdı.)
 • Kurultay Üyeleri:
 • Hakan, hatun, hanedan mensupları, hükümet üyeleri, boy beyleri, halk(kün)
  • DEVLET YÖNETİMİ
  • Toplum: Aile(oğuş), oba, oymak, boy, budun
  • Devlet: İl, el
  • Hükümdar: Han, Hakan, Kağan, İdikut, İlteber, Şanyu, Tanhu
  • Kut inancı: Devlet yönetme yetkisinin kan yoluyla geçtiğine inanılması, Gök tanrı tarafından yönetme hakkının Kağan soyuna bahşedildiği inancı
  • Veraset: Hanedan üyeleri tahtta hak sahibi(kut inancı-Düzenli bir sistem oturmamış..) –> Taht kavgaları
  • Meclis:Devlet yönetimiyle ilgili kararlar –> Toy, kurultay
  • Danışma Meclisi: Kengeş, keneş meclisi (Kenetçilerde bulunur.(Danışman-bilimadamı))
  • Kurultaya katılma hakkına sahip kişi —> Toygun
  • Boy beylerinin kurultaya katılması zorunlu eğer katılmazlarsa —> İsyan sayılırdı
  • Hatun(Hükümdar eşi) –> Kurultaya katılabilir, resmi olarak elçi karşılayıp uğurlayabilir
  • Hükümdarın oturduğu başkente genellikle —> “Ordu” denirdi

   

  • DEVLET GÖREVLİLERİ
  • TEKİN(TİGİN): Şehzade, velihat, hükümdar çocuğu-kardeşi
  • ŞAD: Taşrada yönetimle görevli kağan çocuğu(Bazende vezir manasında)
  • YABGU: Kağan soyundan, ülkenin batısını yönetir.
  • YARLIĞ: Hükümdar emri(Ferman)
  • AYUKİ: Hükümet
  • AYGUCI(BAŞBAKAN): Hükümet başkanı
  • BUYRUK(BAKAN): Hükümet üyeleri(bakan)
  • TAMGACI: Dış işlerinden sorumlu
  • AĞILIĞ: Hazine görevlisi (Ağıcı)
  • TUDUN/TODUN: Taşra için kağan tarafından görevlendirilen vali-vergi memuru
  • Vergiyle alakalı işler ve işlere bakanlar–> Ağıcı, ımga, amga, tudun, todun
  • SUBAŞI: Ordu komutanı(Daha çok taşrada)
  • TARKAN: Ordu komutanı(Askeri yönetici)
  • BİTİGÇİ: Yazı işlerinden sorumlu,katip ( bitikçi )
  • APA: Saray görevlisi (Sivil yönetici)
  • TOYGUN: Toy veya kurultaya katılma hakkına sahip devlet görevlileri
  • YARGUCI(YARGAN): Yargıç
  • KENETÇİ: Danışman-Bilimadamı

   

  • SOSYAL-İKTİSADİ YAPI
  1. Ataerkil(pederi) yapı hakim
  2. Tek eşlilik var ( Başlık Parası –> Kalın, kalıng)
  3. 3.4. aylarda yeni yıl festivalleri yapılır, Atalar-Gök tanrı için kurban kesilirdi.
  4. 9.ayda nüfus sayımı yapılır ve vergi toplanırdı
  5. Dokumacılık-demircilik önplanda
  6. Çinlilerle hayvan ve hayvan ürünleri karşılığı ipek takası yapılırdı
  7. Sosyal devlet anlayışı hakim ( Orhun yazıtlarında-> açlar doyurulur, açıklar giydirilir vb. bilgiler içermekte)

   

  • YAZI DİL VE EDEBİYAT
  1. Yazı geç kullanılmıştır, sözlü edebiyat daha çok gelişmiştir
  2. Dede Korkut–>Oğuz-Kıpçal Türkleri mücadelelerini anlatmaktadır
  3. Tarih boyunca Orhun(Göktürk), Uygur, Arap, Kiril, Latin, Soğd alfabelerini kullanmışlardır.
  4. II. Göktürk Devleti –> Orhun Yazıtları
  5. Uygurlar –>Karabalasagun (Maniheist-Türkçe-çince,soğdça)
  6. Kırgızlar –> Yenisey(Taş)
  7. Sav:Yaşam tarzı-hayat felsefesi içeren özlü sözler
  8. Sagu:Ölümlerin ardından söylenen-yakılan Ağıt
  9. Koşuk: Savaş-Av partisi öncesi sazla okunan kahramanlık ile ilgili şiirler
  10. Resim: Uygurlar–> Fresko(Duvar resmi) – Minyatür
  11. Halı: Orta Asya Hun–> ilk halı Pazırık kurganında
  12. Heykel ve mimari: Uygurlarla gelişmeye başladı, ilk balbal örnekleri, kubbeli yapı köşe üçgenleri ( türk üçgeni) türk çadırı
  13. Hayvan Üslubu: Taşınabilir eserlere yapılan hayvan figürlü süslemeler eski Türklerde yaygın olarak kullanılmıştır.
  14. Göktürk(Orhun) Yolug Tigin –> Göktürk Kitabeleri –> İlk türk tarihçi ve edebiyatçısı ( İlk türkçe metin, vatan sevgisi, devlet-millet görevleri, siyasi hayat, türk kültürü, sosyal devlet anlayışı konularını içerir.)
  15. Türklerin kullandıkları Takvimler: 12 hayvanlı (Güneş), Hicri, celali, rumi, miladi

   

  • Sözlü Eserler: Koşuk,Sav, Sagu, Destan
  • Yazılı Eserler: Kitabe ( Abide, yazıt)

   

  • İskit(Saka)–> Sözlü–>Alper Tunga, Şu Yazılı–>
  • Asya Hun–> Sözlü–>Oğuz Kağan Yazılı–>
  • Göktürk–> Sözlü–> Ergenekon, Bozkurt Yazılı–> Orhun Yazıtları
  • Uygurlar–> Sözlü–> Türeyiş(Yaratılış), Göç Yazılı–> Karabalasagun
  • Kırgızlar–> Sözlü–> Manas Yazılı–>Yenisey
  • Oğuzlar–> Sözlü–> Dede Korkut Hikayeleri  Yazılı–>

   

  • TOPLUMSAL YAPI
  • Oğuş(Aile) < Urug (Soy-Sülale) < Boy (Soylar Birliği) < Bodun (Millet) < İl (Devlet)
  • Her boyun ayrı bir damgası, ongunu(saygı duyulan bir hayvan), savaş narası vardı.
  • Herkes hayvancılıkla uğraşırdı, yerleşik hayatada geçilmediğinden sınıf ayrımı, kölelik yoktu, din adamları ayrıcalıklı değildi.

   

   

   

   

  << Önceki Bölüm Sonraki Bölüm >>

  ———————————————————————-

  2 thoughts on “Konu Anlatımı Tarih-İslamiyet Öncesi Türk Tarihi4

  1. gerçekten çok yaralı olmuş. Ellerinize sağlık. çok teşekkürler

  2. ellerine saglık hocam kpss icin super bir site yapmışsın

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.