Konu Anlatımı Tarih – İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler9

KPSS Konu Anlatımı Tarih – İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler  9.BÖLÜM

(KPSS Delisi-Özel ÖZETLER-Önemli Noktalar-Her hakkı saklıdır DMCA ile korunmaktadır kopyalamadan evvel birkez daha düşünün… İzinsiz&kaynak gösterilmeden kopyalanamaz)

Kpss tarih konu anlatımı İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri başlığında 9.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm Sonraki Bölüm >>

 • DİL VE EDEBİYAT
 • -Türk-İslam ve Orta Asya kültürü Talas Savaşından sonra kaynaşmıştır
 • -Karahanlılarda Resmi Dil–> Türkçe idi (Hakiniye lehçesi)
 • -İlk Türk-İslam devletlerinde genellikle edebiyat bilim ve halk dili farklılık göstermiştir bunun sebebi talas savaşı sonrasında kabul edilen islamın etkisi ve yönetilen halkın yer yer yabancı ve farklı kültürlerde olmasıydı.
 • Türk-İslam Devletlerinde genellikle
 • Edebiyat–> Farsça
 • Bilim–> Arapça
 • Halk–> Türkçe 
 • Gaznelilerde
 • Resmi dil–>Arapça
 • Edebiyat ve bilim dili–>Farsça
 • Saray-Halk ve ordu–>Türkçe
 • Selçuklularda
 • Resmi yazı dili–>Farsça
 • Bilim–>Arapça
 • Halk-Ordu–>Türkçe
 • Sözlü Eserler
 • -Satuk Buğra Han destanı (Karahanlılar)
 • -Cengizname (Moğollar)
 • KARAHANLILAR DÖNEMİ
 • DİVAN-I LUGAT-I TÜRK (Kaşgarlı Mahmut)
 • -İlk Türkçe ansiklopedik sözlük
 • -Çoğunlukla arapça yazılmıştır
 • -Türkçenin zenginliğini vurgulama ve Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmıştır
 • -Eserde ilk Türk Dünya haritası bulunur.
 • KUTADGU BİLİG(Yusuf Has Hacib)
 • -İlk siyasetnamedir.
 • -Devlet adamlarına öğütler verir
 • -Yazarı bilinen ilk Türk-İslam eseridir
 • -Mutluluk veren bilgi manasına gelir
 • ATA BET’ÜL HAKAYIK(Edip Ahmet Yüknevi)
 • -Uygur alfabesiyle yazılmıştır
 • -Ahlaki öğretiler verir
 • -Gerçeğin eşiği manasına gelir
 • -Eğitici-öğretici ahlak kitabıdır
 • -Bilimin önemini ve insan erdemlerini konu alır
 • DİVAN-I HİKMET (Hoca Ahmet Yesevi)
 • -Türk tasavvuf edebiyatınınilk örneğidir
 • -Ahlaki öğretiler içerir
 • -Didaktik(şiirsel) özelliktedir.

 

 • GAZNELİLER DÖNEMİ
 • Bilim Dili–> Arapça(Resmi dil) ve Farsça
 • Edebiyat–>Farsça
 • Ordu ve Saray–>Türkçe
 • Şehname(İran’ın milli destanı)–> İranlı Firdevsi Sultan Mahmut’a yazmıştır.

 

 • HARZEMŞAHLAR DÖNEMİ
 • Zemahşeri, Mukkaddimet’ül Edeb ve Keşşsaf adlı sözlüğünde(grammer kitabı) Türk lehçelerinden örnekler vermektedir.

 

 • BÜYÜK SELÇUKLU DÖNEMİ
 • Devletin resmi dili–> Farsça
 • -Halk-ordu–>Türkçe
 • Sultan Melikşah’tan itibaren yazarlar ve şairler korunmuştur.
 • Ömer Hayyam’ın Rubailer‘i
 • Enverinin kasideleri dönemin önemli eserlerindendir.

 

 • Muhakemetül Lügateyn(Ali Şir Nevai)
 • -Türkçe’nin Farsça’dan üstün olduğu savunulmuştur.
 • -2 lugatın karşılaştırması manasına gelmektedir
 • -1499 Çağatay Hanlığı Dönemlerinde yazılmıştır

<< Önceki Bölüm Sonraki Bölüm >>

———————————————————————-

 • Türk-Müslüman ilişkileri
 • Talas Savaşı
 • Türklerin İslamı kabulunu kolaylaştıran nedenler
 • Türklerin İslamiyete katkıları
 • Karahanlı Devleti
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu anlatımı 2.BÖLÜM<
  • Gazneli Devleti
  • Tolunoğulları
  • İhşidler(Akşitler)
  • Eyyubiler(Geniş Anlatım)
  • Memlükler(Geniş Anlatım)
  • Harzemşahlar
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 3.BÖLÜM<
  • Büyük Selçuklu Devleti
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 4.BÖLÜM<
  • Fatimiler
  • Eyyubiler(Kısa Anlatım)
  • Memlükler(Kısa Anlatım)
  • Moğol imparatorluğu
   • Altınorda Devleti
   • İlhanlılar
   • Çağatay Hanlığı
   • Kubilay Hanlığı
  • Timur imparatorluğu
  • Babür imparatorluğu
  • Karakoyunlular
  • Akkoyunlular
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 5.BÖLÜM<
  • Kültür-Medeniyet
  • Devlet yönetimi
  • Hükümdarlık ünvanları
  • Hükümdarlık alametleri
  • Divan-ı Saltanat
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 6.BÖLÜM<
  • Saray Teşkilatı
  • Taşra Teşkilatı
  • Hukuk Sistemi
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 7.BÖLÜM<
  • Ordu
  • Gulam Sistemi
  • Gulam Ordusu
  • Hassa Ordusu
  • Eyalet Askerleri
  • Selçuklu Ordusu
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 8.BÖLÜM<
  • Sosyal hayat
  • Ekonomik hayat
  • Toprak yönetimi
  • İkta sisteminin yararları
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 9.BÖLÜM<
  • Dil ve edebiyat
   • Karahanlılar dönemi
   • Gazneliler dönemi
   • Harzemşahlar dönemi
   • Büyük Selçuklu dönemi
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 10.BÖLÜM<
  • Bilim-Sanat-Kültür
  • Bilimadamları ve düşünürler
   • Farabi
   • İbni Sina
   • Gazali
   • Biruni
   • Barani
   • Harezmi
   • Ömer Hayyam
   • İbni rüşt
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 11.BÖLÜM<
  • Sanat
  • Mimari
 • Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.