Konu Anlatımı Tarih – İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler8

KPSS Konu Anlatımı Tarih – İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler  8.BÖLÜM

(KPSS Delisi-Özel ÖZETLER-Önemli Noktalar-Her hakkı saklıdır DMCA ile korunmaktadır kopyalamadan evvel birkez daha düşünün… İzinsiz&kaynak gösterilmeden kopyalanamaz)

Kpss tarih konu anlatımı İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri başlığında 8.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm Sonraki Bölüm >>

 • SOSYAL HAYAT
 • -Sınıflaşma yok, hoşgörü hakim,
 • -Yetenekli kişiler en üst makamlara kadar çıkabilirdi,
 • -İslam kabul edildikten sonra yerleşik hayata geçiş ve ticaret hızlandı,
 • -Karahanlılar—> Buhara, Kaşgar, Semerkant’ta şehirler kurdu, tarım, ticaret, hayvancılık faaliyetlerini arttırdı.
 • -Gazneliler—>İpek ve baharat yollarını kullandı ticaretle ilgilenip, sulama kanalları inşa ederek tarıma önem verdi,
 • -Büyük Selçuklu Devleti—> Sınırlarının çok geniş olmasıyla Arap, Fars, Ermeni, Gürcü, Süryani, Rumlarla etkileşim halindeydi

 

 • EKONOMİK HAYAT
 • -Ticaret yolları yapılması siyasi istikrarın artıp güven ortamının çoğalmasıyla ekonomik hayatta gelişti
 • -Tarım, demircilik, dokumacılık, el sanatları, hayvancılık gibi faaliyetlerle ilgilenip ticaretle uğraşıldı.

 

 • Hazineyi Hassa–> Hükümdar hazinesi
 • Hazineyi Amine–> Devlet hazinesi
 • TOPRAK YÖNETİMİ
 • -Toprak genel olarak devletin malı(Feodal yapı engellenmiş)

 

 • HAS ARAZİ(TOPRAK)
 • Hükümdar ve ailesine ait tarla, bağ, bahçe gibi alanlar,
 • -Gelir vergileri –> hazineye
 • -Gelirler –> Hükümdar ve ailesinin masraflarına ayrılırdı

 

 • İKTA ARAZİ(TOPRAKLARI)
 • -Melik, emir, komutanlara ve bazı devlet adamlarına yaptıkları görevler karşılığında verilirdi.
 • -İkta verilen devletten maaş almazdı, gelir vergileri ikta sahibinin olurdu.
 • -Gelirler –> Bir kısmıyla atlı asker masrafları karşılanırdı
 • -İkta sahibi görevinden ayrılır ya da men edilirse iktasıda alınırdı.
 • -Çiftçi toprağı kullanabilir, toprağı işlediği sürece miras bırakabilirdi.
  • -Ürettiği ürünün vergisini ikta sahibine verirdi
  • -Haksızlığa uğrarsa ikta sahibini şikayet edebilirdi
  • -İkta sahibi köylüyü yargılayamazdı
 • -Toprak sahibi toprağı 3 yıl üst üste boş bırakırsa toprak elinden alınır başkasına verilirdi(Amaç–> Sürekliliği sağlamak)
 • -İkta sisteminin kökü Hz. Ömer’e dayanır 
 • -İkta Sistemini ilk kez–> Karahanlılar (Askeri ikta yok)
 • -Askeri iktayı ilk kez–> Büyük Selçuklular(Nizamıl Mülk-Askeri ikta) uygulamıştır.
 • -Osmanlıdaki dirlik sistemine benzemektedir.

 

 • MÜLK ARAZİ(TOPRAKLAR)
 • -Mülkiyeti kişiye ait(Özel mülk)
 • -Mülk sahipleri toprakları satabilir, devredebilir, miras bırakabilirdi(Bazı devlet adamları, bazı komutanlara verilirdi.)
 • -Devlet vergi alırdı.

 

 • VAKIF ARAZİ(TOPRAKLARI)
 • -Gelirleri–>Hayır kurumları, bilimsel kuruluşlara, han, kervan, saray, cami, hastane, çeşme, yolların yapımında harcanırdı.
 • -Sosyal dini amaçlar çerçevesinde bağışlanabilirdi.
 • -Devlet el koyamazdı
 • -Gelir-Giderleri düzenleyen—> Mütevelli

 

 • HARACİ ARAZİ(TOPRAKLAR)
 • -Sınırlar içinde yaşayan gayrimüslimlerin toprakları
 • -Vergiler –> hazineye

 

 • İKTA SİSTEMİNİN YARARLARI
 • -Üretimde süreklilik-verim(Çiftçiyi koruma)
 • -Savaşa hazır asker
 • -Taşrada devlet otoritesi arttırılmıştır
 • -Hazineye yük olmadan güçlü ordu oluşturulmuş
 • -Hazineden para çıkmadan subay-memur maaşları ödenmiş
 • -Barış zamanında kırsal kesimde huzura ve asayişe katkı sağlanmış
 • -Memleketin imarına yardımcı olunmuştu

 

 • Türk-İslam Devletlerinde halk(Reaya) ev, bağ, bahçe, özel mülkiyet hakkı vardır.
 • Otlaklar, yaylalar, ormanlar, tarım arazileri ise devletindir.

<< Önceki Bölüm Sonraki Bölüm >>

 

———————————————————————-

 • Türk-Müslüman ilişkileri
 • Talas Savaşı
 • Türklerin İslamı kabulunu kolaylaştıran nedenler
 • Türklerin İslamiyete katkıları
 • Karahanlı Devleti
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu anlatımı 2.BÖLÜM<
  • Gazneli Devleti
  • Tolunoğulları
  • İhşidler(Akşitler)
  • Eyyubiler(Geniş Anlatım)
  • Memlükler(Geniş Anlatım)
  • Harzemşahlar
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 3.BÖLÜM<
  • Büyük Selçuklu Devleti
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 4.BÖLÜM<
  • Fatimiler
  • Eyyubiler(Kısa Anlatım)
  • Memlükler(Kısa Anlatım)
  • Moğol imparatorluğu
   • Altınorda Devleti
   • İlhanlılar
   • Çağatay Hanlığı
   • Kubilay Hanlığı
  • Timur imparatorluğu
  • Babür imparatorluğu
  • Karakoyunlular
  • Akkoyunlular
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 5.BÖLÜM<
  • Kültür-Medeniyet
  • Devlet yönetimi
  • Hükümdarlık ünvanları
  • Hükümdarlık alametleri
  • Divan-ı Saltanat
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 6.BÖLÜM<
  • Saray Teşkilatı
  • Taşra Teşkilatı
  • Hukuk Sistemi
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 7.BÖLÜM<
  • Ordu
  • Gulam Sistemi
  • Gulam Ordusu
  • Hassa Ordusu
  • Eyalet Askerleri
  • Selçuklu Ordusu
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 8.BÖLÜM<
  • Sosyal hayat
  • Ekonomik hayat
  • Toprak yönetimi
  • İkta sisteminin yararları
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 9.BÖLÜM<
  • Dil ve edebiyat
   • Karahanlılar dönemi
   • Gazneliler dönemi
   • Harzemşahlar dönemi
   • Büyük Selçuklu dönemi
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 10.BÖLÜM<
  • Bilim-Sanat-Kültür
  • Bilimadamları ve düşünürler
   • Farabi
   • İbni Sina
   • Gazali
   • Biruni
   • Barani
   • Harezmi
   • Ömer Hayyam
   • İbni rüşt
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 11.BÖLÜM<
  • Sanat
  • Mimari
 • Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.