Konu Anlatımı Tarih – İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler7

KPSS Konu Anlatımı Tarih – İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler  7.BÖLÜM

(KPSS Delisi-Özel ÖZETLER-Önemli Noktalar-Her hakkı saklıdır DMCA ile korunmaktadır kopyalamadan evvel birkez daha düşünün… İzinsiz&kaynak gösterilmeden kopyalanamaz)

Kpss tarih konu anlatımı İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri başlığında 7.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm Sonraki Bölüm >>

 • ORDU
 • -Türk-İslam Devletlerinde Ordu
 • KARAHANLI ORDUSU(Çekirdek: Karluk-Çiğil Türkleri)
 • -Saray Muhafızları
 • -Hassa Ordusu
 • -Eyalet Askerleri

 

 • GAZNE ORDUSU(Filler)
 • -Gulam Askerleri
 • -Eyalet Askerleri
 • -Ücretli Askerler
 • -Gönüllüler

 

 • TOLUNOĞULLARI-İHŞİTLER
 • -Ana unsur Kıpçak Türkmenleri

 

 • HARZEMŞAH ORDUSU(Çekirdek: İkta askerleri, Temel:Türkmen-Kıpçak)
 • -İkta Ordusu
 • -Hassa Ordusu(Esir)
 • -Valilerin askerleri

 

 • İlk Türk-İslam Devletlerinin ordularının ortak özelliği disiplin, teşkilanlanma, eğitim, silah gücü gibi unsurlarının dönem standartlarının üzerinde olması
 • Orduların büyük kısmı Türklerden oluşmaktaydı
 • Yerleşik hayata geçip çeşitli mesleklerle uğraşmalarına rağmen ordu-millet anlayışı korunmuştur.

 

 • GULAM SİSTEMİ (Kölemen Sistemi-Kulluk Sistemi)
 • -Savaş esirlerinden ve halktan toplanan küçük yaştaki çocukların yeteneklerine göre “Gulamhane” merkezlerinde yetiştirilmesiyle(En önemli merkez saray) devletin askeri ve bazı yönetim mevkilerini doldurması öngörülmüştür.
 • -Askeri eğitim dışında yönetime dair bilgiler ve protokol kuralları eğitimide verilmekteydi.
 • -Gulamların çoğu Türklerden oluşmaktaydı.
 • GULAM ORDUSU(GULAMAN-I Saray)
 • -Kulluk-Gulam Sistemi ile yetiştirilir.
 • -Sultanlar kendilerine en yakın askeri birlikleri gulam sistemiyle yetişenlerden seçerlerdi.
 • -Bazı saray muhafızları ve valilerde bu sistemle yetişmiş kişilerden seçilirdi.
 • -Maaşlı, sultana bağlı, eğitimli, heran savaşa hazır birliklerdi.
 • -Yılda 4 defa bistegani adı verilen maaş alırlardı.
 • -Askerlerin diğer adı memlük(köle-kul)
 • -Gazneliler, Selçuklular, Eyyubilerde bu sistemi kullanmışlardır
 • -Osmanlı’dada benzer bir sistem uygulanmıştır(Devşirme-Kapıkulu Sistemi)

 

 • HASSA ORDUSU(Kapıkulu)
 • -Hükümdara bağlıdır
 • -Genellikle ana unsuru Türk boyları oluşturmaktaydı
 • -Gulamlarda yetişenlerden seçilen atlı birliklerdi 
 • -Maaş yerine iktalardan elde edilen vergi gelirlerini alırlardı

 

 • EYALET ASKERLERİ(Tımarlı Sipahi)
 • -Maaş yerine ikta alır, ikta askerleri tamamen Türklerden oluşan atlı birliklerdi.
 • -Askeri ikta sistemi ilk defa vezir Nizamül Mülk tarafından Büyük Selçuklu Devletinde uygulandı.
 • -İkta ordusu Karahanlılarda yoktur.

 

 • TÜRMENLER
 • -Özellikle Büyük Selçukluların ve diğer devletlerin orduyu tamamlayıcı unsurudur.
 • -Doğudan gelen Türkmenler sınırlara uç boylarına yerleştirilirdi.

 

 • BAĞLI DEVLETLER-BEYLİKLERİN KUVVETLERİ(Metbu devletler)
 • -Savaş zamanı orduya katılırlardı.

 

 • Anadoluda kurulan beyliklerin ve devletlerin askeri teşkilat yapısı genel hatlarıyla Büyük Selçuklu Devletine benzemektedir.

 

 • SELÇUKLU ORDUSU
 • Merkez Ordu
 • -Gulam Ordusu(Gulaman-ı Saray)
 • -Hassa Ordusu
 • Eyalet(İkta) Ordusu
 • -Şehzade-Melik askerleri
 • -Sipahiyan(Tımarlı sipahi-eyalet askerleri)
 • -Türkmenler
 • -Bağlı devlet ve beyliklerin askerleri

<< Önceki Bölüm Sonraki Bölüm >>

———————————————————————-

 • Türk-Müslüman ilişkileri
 • Talas Savaşı
 • Türklerin İslamı kabulunu kolaylaştıran nedenler
 • Türklerin İslamiyete katkıları
 • Karahanlı Devleti
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu anlatımı 2.BÖLÜM<
  • Gazneli Devleti
  • Tolunoğulları
  • İhşidler(Akşitler)
  • Eyyubiler(Geniş Anlatım)
  • Memlükler(Geniş Anlatım)
  • Harzemşahlar
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 3.BÖLÜM<
  • Büyük Selçuklu Devleti
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 4.BÖLÜM<
  • Fatimiler
  • Eyyubiler(Kısa Anlatım)
  • Memlükler(Kısa Anlatım)
  • Moğol imparatorluğu
   • Altınorda Devleti
   • İlhanlılar
   • Çağatay Hanlığı
   • Kubilay Hanlığı
  • Timur imparatorluğu
  • Babür imparatorluğu
  • Karakoyunlular
  • Akkoyunlular
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 5.BÖLÜM<
  • Kültür-Medeniyet
  • Devlet yönetimi
  • Hükümdarlık ünvanları
  • Hükümdarlık alametleri
  • Divan-ı Saltanat
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 6.BÖLÜM<
  • Saray Teşkilatı
  • Taşra Teşkilatı
  • Hukuk Sistemi
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 7.BÖLÜM<
  • Ordu
  • Gulam Sistemi
  • Gulam Ordusu
  • Hassa Ordusu
  • Eyalet Askerleri
  • Selçuklu Ordusu
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 8.BÖLÜM<
  • Sosyal hayat
  • Ekonomik hayat
  • Toprak yönetimi
  • İkta sisteminin yararları
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 9.BÖLÜM<
  • Dil ve edebiyat
   • Karahanlılar dönemi
   • Gazneliler dönemi
   • Harzemşahlar dönemi
   • Büyük Selçuklu dönemi
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 10.BÖLÜM<
  • Bilim-Sanat-Kültür
  • Bilimadamları ve düşünürler
   • Farabi
   • İbni Sina
   • Gazali
   • Biruni
   • Barani
   • Harezmi
   • Ömer Hayyam
   • İbni rüşt
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 11.BÖLÜM<
  • Sanat
  • Mimari
 • Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.