Konu Anlatımı Tarih – İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler6

KPSS Konu Anlatımı Tarih – İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler  6.BÖLÜM

(KPSS Delisi-Özel ÖZETLER-Önemli Noktalar-Her hakkı saklıdır DMCA ile korunmaktadır kopyalamadan evvel birkez daha düşünün… İzinsiz&kaynak gösterilmeden kopyalanamaz)

Kpss tarih konu anlatımı İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri başlığında 6.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm Sonraki Bölüm >>

 • SARAY TEŞKİLATI
 • Tüm saray görevlileri kapıkullarından seçilirdi.
 • Hacıül Hüccab(Has Hacib)–>Saray teşkilatı başındaki görevli(Hükümdar ve vezirlerden sonra en yetkililerden(müsteşar))
 • Emir-i Candar–>Saray muhafız komutanı
 • Emir-i Ahur–>At bakımından sorumlu
 • Emir-i Alem(Alemdar)–>Devlete ait bayrak-sancaklardan sorumlu
 • Emir-i Silah–>Silahlardan sorumlu
 • Emir-i Şikar–>Av organizasyonundan sorumlu
 • Kapucubaşı–>Sarayın hertürlü hizmetinden sorumlu
 • Camedar–>Hükümdar kıyafetlerinden sorumlu
 • Çaşnigir–>Yemekten sorumlu(Anadolu Selçuklularda–>Emir- i Meclis)
 • Serhenk(Çavuş)–>Sefer-gezilerde hükümdar kuvvetlerine yol açar
 • Şarabdar–>Meşrubatlardan sorumlu
 • Taştdar-Abdar–>Temizlikten sorumlu
 • Devaddar–>Hükümdarın yazı takımlarını muhafaza eder
 • Üsteduddar–>Saray harcamalarından sorumlu

 

 • TAŞRA TEŞKİLATI
 • -Posta teşkilatı kurulmuştur
 • -Ülke eyalet sistemiyle yönetilirdi
 • -Taşra teşkilatında eyaletlerin yönetiminden–> Şıhne (Askeri vali) sorumlu idi
 • -Bazı eyaletlerde Melikler sorumlu idi (Hükümdar soyundan gelir-şehzade)
 • Subaşı:Şehir güvenliğinden sorumludur
 • Amid:Şehir-kasabaların mülki idaresinden sorumlu
 • Amil:Şehir-kasaba mali idaresinden sorumlu
 • Muhtesip:Çarşı,pazar gibi yerlerin denetimini yapar
 • Ulag:Posta teşkilatında görevli(Eşkinci)
 • Kadı:Yargı işlerinden sorumlu(noter)
 • Hatip:Din işlerinden sorumlu
 • Reis:Halk tarafından seçilen sivil yönetici
 • Dizdar:Kale komutanı
 • Emiril Sehavil:Deniz komutanı
 • Emirül ümera:Kara komutanı

 

 • HUKUK SİSTEMİ
 • -Türk-islam devletlerinde genellikle kanun önünde herkes eşittir ilkesi uygulanmıştır.
 • -Hukuk Sistemi

 

 • 1-ŞER-İ HUKUK(İslam Hukuku-Kaynakları kuran, sünnet, icmal, kıyas)
 • -Şeri davalara kadılar bakardı
 • -Kadıların sorumlusunada Kadi-l Kudat(Kadıların kadısı) denmekteydi
 • -Miras, boşanma, ticaret, vakıf, sosyal hayat ile ilgili işlere bakmaktaydılar.
 • -Siyasi otorite kadılara baskı uygulamazdı(Hukukun kısmen bağımsız olduğuna kanıt gösterilebilir)
 • -Kadıların kararını haksız bulanlar kadılardan şikayetçi olabilirdi. Diğer kadılardan oluşan bir kurulsa davaları incelerdi.
 • -Temelini islam kuralları oluşturmaktaydı.
 • -Kurallar değişmez, yeni ilaveler yapılmazdı.

 

 • 2-ÖRF-İ HUKUK
 • -Davalara Emir-i Dad(Adalet bakanı) bakar.(Gerekirse vezir ve divan üyelerinide yargılayabilirdi.)
 • -Temelini töreler ve adetler oluşturur
 • -Ülke güvenliğini bozan, bu kanunlara karşı gelenler örfi mahkemelerde yargılanırdı.

 

 • ASKERİ DAVALAR
 • -Kadı-ı Leşker(Kadıasker,kadıleşker,kazasker) bakardı

<< Önceki Bölüm Sonraki Bölüm >>

 

———————————————————————-

 • Türk-Müslüman ilişkileri
 • Talas Savaşı
 • Türklerin İslamı kabulunu kolaylaştıran nedenler
 • Türklerin İslamiyete katkıları
 • Karahanlı Devleti
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu anlatımı 2.BÖLÜM<
  • Gazneli Devleti
  • Tolunoğulları
  • İhşidler(Akşitler)
  • Eyyubiler(Geniş Anlatım)
  • Memlükler(Geniş Anlatım)
  • Harzemşahlar
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 3.BÖLÜM<
  • Büyük Selçuklu Devleti
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 4.BÖLÜM<
  • Fatimiler
  • Eyyubiler(Kısa Anlatım)
  • Memlükler(Kısa Anlatım)
  • Moğol imparatorluğu
   • Altınorda Devleti
   • İlhanlılar
   • Çağatay Hanlığı
   • Kubilay Hanlığı
  • Timur imparatorluğu
  • Babür imparatorluğu
  • Karakoyunlular
  • Akkoyunlular
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 5.BÖLÜM<
  • Kültür-Medeniyet
  • Devlet yönetimi
  • Hükümdarlık ünvanları
  • Hükümdarlık alametleri
  • Divan-ı Saltanat
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 6.BÖLÜM<
  • Saray Teşkilatı
  • Taşra Teşkilatı
  • Hukuk Sistemi
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 7.BÖLÜM<
  • Ordu
  • Gulam Sistemi
  • Gulam Ordusu
  • Hassa Ordusu
  • Eyalet Askerleri
  • Selçuklu Ordusu
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 8.BÖLÜM<
  • Sosyal hayat
  • Ekonomik hayat
  • Toprak yönetimi
  • İkta sisteminin yararları
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 9.BÖLÜM<
  • Dil ve edebiyat
   • Karahanlılar dönemi
   • Gazneliler dönemi
   • Harzemşahlar dönemi
   • Büyük Selçuklu dönemi
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 10.BÖLÜM<
  • Bilim-Sanat-Kültür
  • Bilimadamları ve düşünürler
   • Farabi
   • İbni Sina
   • Gazali
   • Biruni
   • Barani
   • Harezmi
   • Ömer Hayyam
   • İbni rüşt
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 11.BÖLÜM<
  • Sanat
  • Mimari
 • Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.