Konu Anlatımı Tarih – İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler5

KPSS Konu Anlatımı Tarih – İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler  5.BÖLÜM

(KPSS Delisi-Özel ÖZETLER-Önemli Noktalar-Her hakkı saklıdır DMCA ile korunmaktadır kopyalamadan evvel birkez daha düşünün… İzinsiz&kaynak gösterilmeden kopyalanamaz)

Kpss tarih konu anlatımı İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri başlığında 5.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm Sonraki Bölüm >>

 • KÜLTÜR-MEDENİYET

 

 • DEVLET YÖNETİMİ
 • -Eski Türk devletlerindeki hakimiyet(veraset) anlayışını islam sonrası dönemdede devamettirdiler.
 • -Türk-İslam devletlerinin birçoğunda ülke, hanedan üyelerinin ortak malı sayıldı.
  • -Olumsuz yanı: Hanedan içinde sık sık taht kavgaları yaşanmasına neden oldu, bu kavgalar bazı devletlerin yıkılmasını hızlandırmıştır.
  • -Olumlu yanı: Güçlü olanın başa geçmesi çoğu zaman fayda da sağlamıştır.
 • Kut inancı–> İslam sonrasında–> Ülkeyi Allah adına yönetmeye dönüştü.
 • Hükümdarlık tasdiki–>
  • Gazneli Devleti ve Selçuklularda hükümdarı halife tasdiklerdi.
  • Hükümdarlar siyasi hakimiyetlerini Abbasi halifesiyle paylaşmadılar.
 • -Bazı memurluklar babadan oğla geçmekteydi(Merkezi otorite olumsuz etkilenmiştir ve işin ehli olmayanların ilgili makamlara gelmesiyle zamanla yozlaşan devletler yıkılmaktan kurtulamadı)
 • -Tolunoğulları-İhşitlerde hükümdar siyasi-askeri alanda geniş yetkiliyken hükümdar eğer çocuksa bu yetki naiblere bırakılırdı.
 • -Selçuklu Devletinde önemli devlet meseleleri Divan-ı Saltanat(Divan-ı Ali)’de görüşülürdü, başkana Sahib-i divan-ı devlet denmekteydi.
 • -Selçuklularda Atabeylik sistemi getirilmiş, meliklerin iyi yönetici olarak yetiştirilmesi için çalışan görevlilere Atabey denmiştir.
  • -Atabeyler devletin zayıfladığı dönemlerde bağımsızlıklarını ilan edip devletin parçalanmasına etken oldular.
 • -Gazneli Mahmut Abbasi Halifesini Şii Büveyoğullarının baskısından kurtarmış Halife tarafından Mahmut’a ilk kez Sultan ünvanı verilmiştir
 • -Yine kendisini baskılardan kurtaran halife tarafından Tuğrul Bey’e Doğunun ve Batının hükumdarı ünvanı verilmiştir.
 • -Yönetim, hükümdarın mutlak otoritesinde toplanırdı.
 • -Genellikle 2’li devlet teşkilatı uygulanmaya devam edildi.
 • -Genellikle yönetimde Sultandan sonra vezir gelmekteydi(Memluklarda-> Emir-i Kebir)
 • -Toy islamdan sonra Divan’a dönüştü. 
 • HÜKÜMDARLIK ÜNVANLARI
 • -KARAHANLILARDA
 • -Hakan, Han, Kara, Kadir
 • -HARZEMŞAHLARDA
 • -Melik, Şahinşah, Sultan
 • -GAZNELİLERDE
 • -Sultan, Padişah, Tegin
 • BÜYÜK SELÇUKLULARDA
 • -Sultan-ı Azam, Sultanul Alem, Bey, Sultan, Sultanul Muazzam

 

 • HÜKÜMDARLIK ALAMETLERİ
 • -Otağı hümayun(Saltanat çadırı)
 • -Sancak(Kenarları saçaklı yazılı bayrak)
 • -Davul-Nevbet-Mehter çaldırmak
 • -Tuğra(Hükümdar imzası-Mührü)
 • -Arma
 • -Hutbe okutmak
 • -Ünvan/Lakap(Elkab) sahibi olmak
 • -Taht
 • -Asa(Halifenin gönderdiği değnek)
 • -Çetr(Halifenin gönderdiği saltanat şemsiyesi)
 • -Menşur(Halifenin gönderdiği yazılı belge)
 • -Hilat+Alem
 • -Para(sikke) bastırmak
 • -Sorguç(Kaftana takılan püskül)
 • -Tuğ(Mızrağa takılan at kuyruğu)
 • -Toy düzenlenerek halka ziyafet verilmesi

 

 • DİVAN-I SALTANAT (DİVAN-I ALİ-BÜYÜK DİVAN)
 • -Devletin en önemli yönetim organıdır.(Bugünki bakanlar kuruluna benzemekte)
 • -Anadolu Selçuklularda Divan-ı Saltanattan başka Meşveret Meclisi’de görev yapmaktaydı.
 • Karahanlılar’da divan başı—> Yuğruş
 • Büyük Selçuklularda divan başı—> Vezir (Sahib-i Divan-ı Devlet / Hacci Buzurg )

 

 • DİVAN-I İSTİFA
 • -Mali işler
 • -Vergi geliri toplama-harcama
 • -BAŞKANI: Müstevfi

 

 • DİVAN-I ARZ
 • -Askeri işler
 • -Ordu masrafları, asker maaşları, iktaların dağıtımı
 • -BAŞKANI: Arzül Ceyş, Emir-i Arz

 

 • DİVAN-I TUĞRA(İNŞA)
 • -Ferman, beratname gibi hertürlü yazı işleri
 • -iç-dış yazışmalar
 • -BAŞKANI: Tuğraği(Münşi)

 

 • DİVAN-I İŞRAF
 • -Askeri ve hukuki işler dışında hertürlü faaliyetin denetiminin yapılması
 • -BAŞKANI:Müşrif(Müfettiş), Müşrifi memalik

 

 • DİVAN-I MEZALİM
 • -Hükümdarın başkanlık ettiği yüksek mahkeme
 • -Bu divanda ağır siyasi suçların davaları görüldü
 • -İtirazlara bakılırdı
 • BAŞKANI: Sultan

 

 • DİVAN-I PERVANE
 • -Arazi defterini düzenler(Has-ikta-tımar vs. ile ilgilenir)
 • -Başkanı: Pervaneci

 

 • NİYABET-İ SALTANAT(NAİB-İ SULTAN)
 • -Hükümdar o sırada yoksa(savaşta vs.) devlete vekalet eder, yetkisi çok geniştir

 

<< Önceki Bölüm Sonraki Bölüm >>

———————————————————————-

 • Türk-Müslüman ilişkileri
 • Talas Savaşı
 • Türklerin İslamı kabulunu kolaylaştıran nedenler
 • Türklerin İslamiyete katkıları
 • Karahanlı Devleti
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu anlatımı 2.BÖLÜM<
  • Gazneli Devleti
  • Tolunoğulları
  • İhşidler(Akşitler)
  • Eyyubiler(Geniş Anlatım)
  • Memlükler(Geniş Anlatım)
  • Harzemşahlar
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 3.BÖLÜM<
  • Büyük Selçuklu Devleti
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 4.BÖLÜM<
  • Fatimiler
  • Eyyubiler(Kısa Anlatım)
  • Memlükler(Kısa Anlatım)
  • Moğol imparatorluğu
   • Altınorda Devleti
   • İlhanlılar
   • Çağatay Hanlığı
   • Kubilay Hanlığı
  • Timur imparatorluğu
  • Babür imparatorluğu
  • Karakoyunlular
  • Akkoyunlular
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 5.BÖLÜM<
  • Kültür-Medeniyet
  • Devlet yönetimi
  • Hükümdarlık ünvanları
  • Hükümdarlık alametleri
  • Divan-ı Saltanat
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 6.BÖLÜM<
  • Saray Teşkilatı
  • Taşra Teşkilatı
  • Hukuk Sistemi
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 7.BÖLÜM<
  • Ordu
  • Gulam Sistemi
  • Gulam Ordusu
  • Hassa Ordusu
  • Eyalet Askerleri
  • Selçuklu Ordusu
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 8.BÖLÜM<
  • Sosyal hayat
  • Ekonomik hayat
  • Toprak yönetimi
  • İkta sisteminin yararları
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 9.BÖLÜM<
  • Dil ve edebiyat
   • Karahanlılar dönemi
   • Gazneliler dönemi
   • Harzemşahlar dönemi
   • Büyük Selçuklu dönemi
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 10.BÖLÜM<
  • Bilim-Sanat-Kültür
  • Bilimadamları ve düşünürler
   • Farabi
   • İbni Sina
   • Gazali
   • Biruni
   • Barani
   • Harezmi
   • Ömer Hayyam
   • İbni rüşt
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 11.BÖLÜM<
  • Sanat
  • Mimari
 • Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.