Konu Anlatımı Tarih – İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler4

KPSS Konu Anlatımı Tarih – İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler  4.BÖLÜM

(KPSS Delisi-Özel ÖZETLER-Önemli Noktalar-Her hakkı saklıdır DMCA ile korunmaktadır kopyalamadan evvel birkez daha düşünün… İzinsiz&kaynak gösterilmeden kopyalanamaz)

Kpss tarih konu anlatımı İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri başlığında 4.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm Sonraki Bölüm >>

 • YAKIN DOĞUDA KURULAN DEVLETLER

 

 • FATİMİLER(909-1171)
 • -Hz. Muhammed’in kızı soyundan gelenler halifeliği tanımadılar.
 • -Mısır, Mekke, Şam civarlarında ayaklandılar
 • -Eyyubiler–> Selahattin Eyyubi tarafından yıkıldılar.

 

 • EYYUBİLER(1174-1250) Önceki sayfalarda konu anlatımına yer verildi
 • -Şii Fatimilerin eski komutanı-veziri Selahattin Eyyubi tarafından Mısırda kurulmuştur.

 

 • MEMLÜKLER(1250-1517) Önceki sayfalarda konu anlatımına yer verildi
 • -Eyyubi ordusundaki memlük(köle-kul) kökenli Aybe(r)k tarafından Mısırda kuruldular.
 • -Moğollara karşı geldiler.
 • -Yavuz Sultan Selim tarafından yıkıldılar

 

 • MOĞOL İMPARATORLUĞU(1196-1227)
 • -Timuçin kurultaydan “Cengiz” ve “Han” ünvanını alarak kurmuştur.
 • -Orta asyada dağınık Moğol kabilelerini bir çatıda toplamıştır.
 • -Moğol istilarından kaçan Türkmenler anadoluyu Türkleştirmişlerdir.
 • -Cengiz Han ölmeden ülkeyi 4 oğlu arasında paylaştırmıştır. Ölünce tüm fetihler-ilerlemeler duraklamış tüm çocuklar merkeze geri gelmiş, İmparatorluksa 4’e ayrılmıştır

 

 • 1.ALTINORDA(ORDU) HANLIĞI(1227-1502)
 • -Cengiz Han’ın torunu Batu Han tarafından Sibirya’da kuruldu.
 • -İslamı kabul eden ilk Cengiz kolu
 • -Timur devletti zayıflattı akabinde yıkılma sürecine girdi—> Rusya bu dönemde güçlenmeye başlamıştır.

 

 • 2.İLHANLILAR (1256-1336)
 • -Cengiz Han’ın Torunu Hülagu tarafından İran’da kuruldu.
 • -Azerbaycan-Anadolu taraflarında hüküm sürmüştür
 • -Anadolu Selçuklu Devletini ve Abbasileri yıkmıştır.
 • -Bir kısmı islamiyeti kabul etti ve Türkleşti.

 

 • 3.ÇAĞATAY HANLIĞI(1227-1369)
 • -Cengiz Han’ın oğlu Çağatay tarafından Doğu Türkistan’da kuruldu ve zamanla Türkleşti.

 

 • 4.KUBİLAY HANLIĞI(1280-1368)
 • -Cengiz Han’ın torunu Kubilay tarafından Pekin-Çin’de kuruldu.
 • -Türkleşmeyen ve islamı kabul etmeyen tek cengiz kolu.
 • -Budist-Hristiyan
 • TİMUR İMPARATORLUĞU(1369-1507)
 • -Kurucusu Timurlenk ( Aksak Timur )
 • -Doğu Türkistan’da Semerkant’ta kuruldu(Çağatay hanlığı toprakları)
 • -Altınordu’ya saldırdı–> Yıktı–> Rusya güçlendi.
 • -Osmanlı’ya(Anadoluya) saldırdı–> Osmanlı Fetret devrine girdi.
 • -Timur öldü–> Özbekler tarafından yıkıldı

 

 • Bu dönemde Çağatay edebiyatı gelişti.
 • Ali Şir Nevai- Muhammetül Lugateyn ( 2 Dilin karşılaştırılması)
 • Timur’un torunu Ulug Bey ( Astronomiyle ilgilendi, rasathane kurdu)
 • Ali Kuşçu (Bilimadamı)

 

 • BABÜR İMPARATORLUĞU(1526-1858)
 • -Timur’un torunu Babürşah tarafından Hindistan’ın Agra şehrinde kuruldu.
 • -İslam’ın Hindistan’a yayılmasında etkili
 • -Hindistan’da ilk siyasi birlik ve ilk merkezi otoriteyi kurdu
 • -En ünlü eseri—> Tac Mahal
 • -Resmi Dil—> Türkçe
 • -Babürşah—>Babürnameyi yazdı(Türkçe)
 • -Safeviler tarafından zayıflatıldı, Hindistan’ın İngiliz sömürgesi olması akabinde yıkıldı.

 

 • KARAKOYUNLULAR (1365-1469)
 • -Doğu Anadoluda Van-Erciş dolaylarında kuruldu
 • -Azerbaycan’ı Türkleştirdiler
 • -Karayusuf en parlak dönemi
 • -Akkoyunlu Uzun Hasan tarafından yıkıldılar.

 

 • AKKOYUNLULAR(1350-1502)
 • -Diyarbakır dolaylarında kuruldu, sonrasında merkez Tebriz bölgesine taşındı
 • -Uzun Hasan en parlak dönemi
 • -Karamanoğullarıyla ittifak yapıp Osmanlı’ya saldırdı(Fatih tarafından yıkıldı)
 • Dede Korkut Hikayelerini ilk kez yazılı hale getirdiler
 • Kuran‘ı ilk kez türkçeleştirdiler

<< Önceki Bölüm Sonraki Bölüm >>

 

———————————————————————-

 • Türk-Müslüman ilişkileri
 • Talas Savaşı
 • Türklerin İslamı kabulunu kolaylaştıran nedenler
 • Türklerin İslamiyete katkıları
 • Karahanlı Devleti
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu anlatımı 2.BÖLÜM<
  • Gazneli Devleti
  • Tolunoğulları
  • İhşidler(Akşitler)
  • Eyyubiler(Geniş Anlatım)
  • Memlükler(Geniş Anlatım)
  • Harzemşahlar
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 3.BÖLÜM<
  • Büyük Selçuklu Devleti
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 4.BÖLÜM<
  • Fatimiler
  • Eyyubiler(Kısa Anlatım)
  • Memlükler(Kısa Anlatım)
  • Moğol imparatorluğu
   • Altınorda Devleti
   • İlhanlılar
   • Çağatay Hanlığı
   • Kubilay Hanlığı
  • Timur imparatorluğu
  • Babür imparatorluğu
  • Karakoyunlular
  • Akkoyunlular
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 5.BÖLÜM<
  • Kültür-Medeniyet
  • Devlet yönetimi
  • Hükümdarlık ünvanları
  • Hükümdarlık alametleri
  • Divan-ı Saltanat
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 6.BÖLÜM<
  • Saray Teşkilatı
  • Taşra Teşkilatı
  • Hukuk Sistemi
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 7.BÖLÜM<
  • Ordu
  • Gulam Sistemi
  • Gulam Ordusu
  • Hassa Ordusu
  • Eyalet Askerleri
  • Selçuklu Ordusu
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 8.BÖLÜM<
  • Sosyal hayat
  • Ekonomik hayat
  • Toprak yönetimi
  • İkta sisteminin yararları
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 9.BÖLÜM<
  • Dil ve edebiyat
   • Karahanlılar dönemi
   • Gazneliler dönemi
   • Harzemşahlar dönemi
   • Büyük Selçuklu dönemi
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 10.BÖLÜM<
  • Bilim-Sanat-Kültür
  • Bilimadamları ve düşünürler
   • Farabi
   • İbni Sina
   • Gazali
   • Biruni
   • Barani
   • Harezmi
   • Ömer Hayyam
   • İbni rüşt
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 11.BÖLÜM<
  • Sanat
  • Mimari
 •  

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.