Konu Anlatımı Tarih – İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler4

KPSS Konu Anlatımı Tarih – İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler  4.BÖLÜM

(KPSS Delisi-Özel ÖZETLER-Önemli Noktalar-Her hakkı saklıdır DMCA ile korunmaktadır kopyalamadan evvel birkez daha düşünün… İzinsiz&kaynak gösterilmeden kopyalanamaz)

Kpss tarih konu anlatımı İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri başlığında 4.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm Sonraki Bölüm >>

 • YAKIN DOĞUDA KURULAN DEVLETLER

 

 • FATİMİLER(909-1171)
 • -Hz. Muhammed’in kızı soyundan gelenler halifeliği tanımadılar.
 • -Mısır, Mekke, Şam civarlarında ayaklandılar
 • -Eyyubiler–> Selahattin Eyyubi tarafından yıkıldılar.

 

 • EYYUBİLER(1174-1250) Önceki sayfalarda konu anlatımına yer verildi
 • -Şii Fatimilerin eski komutanı-veziri Selahattin Eyyubi tarafından Mısırda kurulmuştur.

 

 • MEMLÜKLER(1250-1517) Önceki sayfalarda konu anlatımına yer verildi
 • -Eyyubi ordusundaki memlük(köle-kul) kökenli Aybe(r)k tarafından Mısırda kuruldular.
 • -Moğollara karşı geldiler.
 • -Yavuz Sultan Selim tarafından yıkıldılar

 

 • MOĞOL İMPARATORLUĞU(1196-1227)
 • -Timuçin kurultaydan “Cengiz” ve “Han” ünvanını alarak kurmuştur.
 • -Orta asyada dağınık Moğol kabilelerini bir çatıda toplamıştır.
 • -Moğol istilarından kaçan Türkmenler anadoluyu Türkleştirmişlerdir.
 • -Cengiz Han ölmeden ülkeyi 4 oğlu arasında paylaştırmıştır. Ölünce tüm fetihler-ilerlemeler duraklamış tüm çocuklar merkeze geri gelmiş, İmparatorluksa 4’e ayrılmıştır

 

 • 1.ALTINORDA(ORDU) HANLIĞI(1227-1502)
 • -Cengiz Han’ın torunu Batu Han tarafından Sibirya’da kuruldu.
 • -İslamı kabul eden ilk Cengiz kolu
 • -Timur devletti zayıflattı akabinde yıkılma sürecine girdi—> Rusya bu dönemde güçlenmeye başlamıştır.

 

 • 2.İLHANLILAR (1256-1336)
 • -Cengiz Han’ın Torunu Hülagu tarafından İran’da kuruldu.
 • -Azerbaycan-Anadolu taraflarında hüküm sürmüştür
 • -Anadolu Selçuklu Devletini ve Abbasileri yıkmıştır.
 • -Bir kısmı islamiyeti kabul etti ve Türkleşti.

 

 • 3.ÇAĞATAY HANLIĞI(1227-1369)
 • -Cengiz Han’ın oğlu Çağatay tarafından Doğu Türkistan’da kuruldu ve zamanla Türkleşti.

 

 • 4.KUBİLAY HANLIĞI(1280-1368)
 • -Cengiz Han’ın torunu Kubilay tarafından Pekin-Çin’de kuruldu.
 • -Türkleşmeyen ve islamı kabul etmeyen tek cengiz kolu.
 • -Budist-Hristiyan
 • TİMUR İMPARATORLUĞU(1369-1507)
 • -Kurucusu Timurlenk ( Aksak Timur )
 • -Doğu Türkistan’da Semerkant’ta kuruldu(Çağatay hanlığı toprakları)
 • -Altınordu’ya saldırdı–> Yıktı–> Rusya güçlendi.
 • -Osmanlı’ya(Anadoluya) saldırdı–> Osmanlı Fetret devrine girdi.
 • -Timur öldü–> Özbekler tarafından yıkıldı

 

 • Bu dönemde Çağatay edebiyatı gelişti.
 • Ali Şir Nevai- Muhammetül Lugateyn ( 2 Dilin karşılaştırılması)
 • Timur’un torunu Ulug Bey ( Astronomiyle ilgilendi, rasathane kurdu)
 • Ali Kuşçu (Bilimadamı)

 

 • BABÜR İMPARATORLUĞU(1526-1858)
 • -Timur’un torunu Babürşah tarafından Hindistan’ın Agra şehrinde kuruldu.
 • -İslam’ın Hindistan’a yayılmasında etkili
 • -Hindistan’da ilk siyasi birlik ve ilk merkezi otoriteyi kurdu
 • -En ünlü eseri—> Tac Mahal
 • -Resmi Dil—> Türkçe
 • -Babürşah—>Babürnameyi yazdı(Türkçe)
 • -Safeviler tarafından zayıflatıldı, Hindistan’ın İngiliz sömürgesi olması akabinde yıkıldı.

 

 • KARAKOYUNLULAR (1365-1469)
 • -Doğu Anadoluda Van-Erciş dolaylarında kuruldu
 • -Azerbaycan’ı Türkleştirdiler
 • -Karayusuf en parlak dönemi
 • -Akkoyunlu Uzun Hasan tarafından yıkıldılar.

 

 • AKKOYUNLULAR(1350-1502)
 • -Diyarbakır dolaylarında kuruldu, sonrasında merkez Tebriz bölgesine taşındı
 • -Uzun Hasan en parlak dönemi
 • -Karamanoğullarıyla ittifak yapıp Osmanlı’ya saldırdı(Fatih tarafından yıkıldı)
 • Dede Korkut Hikayelerini ilk kez yazılı hale getirdiler
 • Kuran‘ı ilk kez türkçeleştirdiler

<< Önceki Bölüm Sonraki Bölüm >>

 

———————————————————————-

 • Türk-Müslüman ilişkileri
 • Talas Savaşı
 • Türklerin İslamı kabulunu kolaylaştıran nedenler
 • Türklerin İslamiyete katkıları
 • Karahanlı Devleti
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu anlatımı 2.BÖLÜM<
  • Gazneli Devleti
  • Tolunoğulları
  • İhşidler(Akşitler)
  • Eyyubiler(Geniş Anlatım)
  • Memlükler(Geniş Anlatım)
  • Harzemşahlar
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 3.BÖLÜM<
  • Büyük Selçuklu Devleti
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 4.BÖLÜM<
  • Fatimiler
  • Eyyubiler(Kısa Anlatım)
  • Memlükler(Kısa Anlatım)
  • Moğol imparatorluğu
   • Altınorda Devleti
   • İlhanlılar
   • Çağatay Hanlığı
   • Kubilay Hanlığı
  • Timur imparatorluğu
  • Babür imparatorluğu
  • Karakoyunlular
  • Akkoyunlular
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 5.BÖLÜM<
  • Kültür-Medeniyet
  • Devlet yönetimi
  • Hükümdarlık ünvanları
  • Hükümdarlık alametleri
  • Divan-ı Saltanat
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 6.BÖLÜM<
  • Saray Teşkilatı
  • Taşra Teşkilatı
  • Hukuk Sistemi
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 7.BÖLÜM<
  • Ordu
  • Gulam Sistemi
  • Gulam Ordusu
  • Hassa Ordusu
  • Eyalet Askerleri
  • Selçuklu Ordusu
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 8.BÖLÜM<
  • Sosyal hayat
  • Ekonomik hayat
  • Toprak yönetimi
  • İkta sisteminin yararları
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 9.BÖLÜM<
  • Dil ve edebiyat
   • Karahanlılar dönemi
   • Gazneliler dönemi
   • Harzemşahlar dönemi
   • Büyük Selçuklu dönemi
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 10.BÖLÜM<
  • Bilim-Sanat-Kültür
  • Bilimadamları ve düşünürler
   • Farabi
   • İbni Sina
   • Gazali
   • Biruni
   • Barani
   • Harezmi
   • Ömer Hayyam
   • İbni rüşt
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 11.BÖLÜM<
  • Sanat
  • Mimari
 •  

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  Bu Konuları Okudunuz mu?

  Ya Çıkarsa?

 • I. Akdeniz ve Karadeniz bölgelerindeki ırmaklarının boyları kısadır. II. İç ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki ırmaklar yıl boyu bol su taşır, III. Ege ve Marmara bölgelerindeki ırmakların taşkın ihtimali azdır. IV. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki ırmakların hidroelektrik potansiyeli fazladır. Türkiye'deki akarsuların genel özellikleri ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
 • Kpssye hazırlanıyorum Ankara'da önerebileceğiniz gk-gy için dershne varmı?
 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi - Japonya Meiji restorasyonu - yenilik/aydınlanma hareketleri
 • Belirli Günler ve Haftalar
 • Answer for Aşağıdaki illerin hangisinde hem petrol rafinerisi, hem silah fabrikası bulunur?
 • Answer for Ülkemizde Merkez Bankası kuruluncaya kadar bunun görevini yerine getiren banka hangisidir?