Konu Anlatımı Tarih – İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler3

KPSS Konu Anlatımı Tarih – İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler  3.BÖLÜM

(KPSS Delisi-Özel ÖZETLER-Önemli Noktalar-Her hakkın saklıdır DMCA ile korunmaktadır kopyalamadan evvel birkez daha düşünün… İzinsiz&kaynak gösterilmeden kopyalanamaz)

Kpss tarih konu anlatımı İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri başlığında 3.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm Sonraki Bölüm >>

 

 • BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ (1038-1157)
 • -Kurucuları Oğuz Boyu mensupları
 • -Cend Şehrine gelerek müslüman olan Oğuz Lideri Selçuk Bey bilinen ilk hükümdarıdır.
 • -Selçuk Bey öldü–> Yerine Arslan Yabgu, Arslan yabguyu Gazneliler öldürdü –> Yerine Tuğrul-Çağrı Kardeşler geldi.

 

 • TUĞRUL-ÇAĞRI BEYLER
 • -1035 Büyük Selçuklu D. vs. Gazneliler Nesa Savaşı, 1038’de Büyük Selçuklu D. vs. Gazneliler Serahs Savaşı ile Gaznelileri mağlup ettiler—> Horosana egemen oldular.
 • -Tuğrul Bey Nişabur’da adına hutbe okutarak(İslam sonrası hükumdarlık alameti) bağımsızlığını ilan etti.
 • -1040 Büyük Selçuklu D. vs. Gazneliler Dandanakan Savaşı ile Gazneli Devleti’ni yenerek Gazneli devletinin Horosandaki gücüne son verip bu devletin yıkılma sürecine girmesini sağladılar, bu savaşla Selçukluların kuruluşu ise resmileşti.
 • -1048’de Anadolu’ya geldiler
 • -1048 Bizans+Gürcüler vs. Selçuklular Pasinler Savaşı galip gelerek Anadolunun kapılarını araladılar, anadolu fethi için önemli bir adım atıldı.
 • -Tuğrul Bey Abbasi Halifesini Anadoluda Bizans baskısından, Mısır(Bağdat)daki Fatimi baskısından kurtararak islam dünyasının koruyuculuğunu üstlendi.
 • -Halifeyse Tuğrul Beye Doğunun ve Batının koruyucusu ünvanını verdi.
 • -Bu süreçte Tuğrul Bey siyasi işleri üzerine almayı uygun gördü(Laik bir anlayış benimsedi)
 • -Tuğrul Bey–> Siyasi Lider
 • -Çağrı Bey–> Askeri Lider konumdalardı. (III. Kardeşler Dönemi)
 • -Horosanda nüfusun artmasıyla Tuğrul, Çağrı’yı anadoluya gönderdi.

 

 • ALPARSLAN DÖNEMİ Bizans-Ermeni Olayları
 • -Kafkaslara, Suriye’ye seferler düzenledi.
 • -Anadolunun fethine önem verdi.
 • -Vezirliğe Nizam-ıl Mülk getirildi.
 • -Hristiyanlığın anadolunun doğusundaki en güçlü kalesi olan Ani ve Kars kaleleri ele geçirildi –> Selçuklular vs. Bizans+Ermeni (1064)–> İlk Türk-Ermeni ilişkileri
 • Büyük Selçuklu Devleti vs. Bizans İmparatorluğu 1071 Malazgirt Zaferi –> Bu galibiyetle Anadoluda hakimiyet sağlandı.
 • -Malazgirt Savaşında Bizansın içinde paralı askerlik yapan Peçenekler ve Oğuz(Uz) Türkleri Selçuklu tarafına geçtiler.
 • Malazgirt zaferinin sonuçları
 • Anadolu Türk yurdu olmaya başladı.
 • -Anadolu kapıları tamamen Türklere açıldı.
 • Türk-İslam dünyası üzerinde Bizans baskısı zayıflamaya başladı.
 • İlerleyen zamanlarda ise Bizans avrupadan yardım istedi ve haçlı seferleri başladı
 • -“Türkiye Tarihi” dönemi başlamıştır.
 • -Sultan Alparslan komutanlarına Anadoluyu fethin, fethettiğiniz yer sizin olsun diyerek Anadoluda ilk Türk Beyliklerinin kurulması sürecini ve anadolunun Türkleşmesini hızlandırdı.(Akabinde Saltuklular, Mengücekler, Danişmentler, Artuklular, Çaka Beyliği kuruldu.)

 

 • MELİKŞAH DÖNEMİ
 • -Devlet imparatorluk özelliğine sahip oldu.
 • -Vezir Nizamıl Mülk’ün girişimleriyle —> Nizamiye medreseleri açıldı
 • Ömer Hayyam Sultan Melikşah’a Celal-i Takvimi (Güneş yılına göre düzenlenmiş olan bir diğer adı Takvim-i Melik olan takvim) hazırladı.
 • Hasan Sabbah‘ın önderliğinde Batini Hareketibaşlatıldı.
  • -Sosyal hayat etkilendi
  • -Devlet varlığı tehlikeye girmeye başladı
  • -Vezir Nizamıl Mülk öldürüldü
 • -Büyük Selçuklu Devleti Sultan Melikşah sonrasında yıkılışa geçti.
 • -1141 yılında Moğolların bir kolu olan Karahitaylılarla yapılan Katvan Savaşıyla büyük ölçüde yıkıldı.
 • Resmi dil Farça
 • İkta Sistemi uygulandı.
 • Atabeylik sistemi oluşturuldu.

 

 • Anadolun fethi için görevlendirilen Kutalmışoğlu Süleyman Şah İznik’i alarak Büyük Selçuklu Devletine bağlı Anadolu Selçuklu Devletini kurdu(1077)

 

 • BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİNİN YIKILMA SEBEPLERİ
 • -Sınırlar genişlerken otorite sağlamada sıkıntılar ortaya çıktı
 • -Ülkenin hanedanın ortak malı sayılması taht kavgalarına neden olmaktaydı
 • -Meliklerin eğitiminden sorumlu Atabeylerin bağımsız hareket etmeleri
 • -İdari ve askeri alanlarda Türkmenler yerine İranlıların seçilerek Türkmenlerin küstürülmesi
 • -Batini hareketinin devlet adamlarına düzenledikleri suikastler
 • -Abbasi halifelerinin siyasi güçlerini geri kazanmak için Büyük Selçuklular aleyhine çalışmaları

 

 • Selçuklular Dağılınca Ortaya Çıkan Devletler
 1. Irak-Horosan Selçukluları
 2. Kirman Selçukluları
 3. Suriye Selçukluları
 4. Türkiye Selçukluları
 • Selçuklular Dağılınca Ortaya Çıkan Atabeylikler
 1. Fars Atabeyliği(Salgurlular)
 2. Azerbaycan Atabeyliği(İldenizoğulları)
 3. Şam Atabeyliği(Böriler)
 4. Musul Atabeyliği(Zengiler)
 5. Erbil Atabeyliği(Beg-Teginoğulları)

 

<< Önceki Bölüm Sonraki Bölüm >>

 

———————————————————————-

 • Türk-Müslüman ilişkileri
 • Talas Savaşı
 • Türklerin İslamı kabulunu kolaylaştıran nedenler
 • Türklerin İslamiyete katkıları
 • Karahanlı Devleti
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu anlatımı 2.BÖLÜM<
  • Gazneli Devleti
  • Tolunoğulları
  • İhşidler(Akşitler)
  • Eyyubiler(Geniş Anlatım)
  • Memlükler(Geniş Anlatım)
  • Harzemşahlar
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 3.BÖLÜM<
  • Büyük Selçuklu Devleti
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 4.BÖLÜM<
  • Fatimiler
  • Eyyubiler(Kısa Anlatım)
  • Memlükler(Kısa Anlatım)
  • Moğol imparatorluğu
   • Altınorda Devleti
   • İlhanlılar
   • Çağatay Hanlığı
   • Kubilay Hanlığı
  • Timur imparatorluğu
  • Babür imparatorluğu
  • Karakoyunlular
  • Akkoyunlular
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 5.BÖLÜM<
  • Kültür-Medeniyet
  • Devlet yönetimi
  • Hükümdarlık ünvanları
  • Hükümdarlık alametleri
  • Divan-ı Saltanat
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 6.BÖLÜM<
  • Saray Teşkilatı
  • Taşra Teşkilatı
  • Hukuk Sistemi
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 7.BÖLÜM<
  • Ordu
  • Gulam Sistemi
  • Gulam Ordusu
  • Hassa Ordusu
  • Eyalet Askerleri
  • Selçuklu Ordusu
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 8.BÖLÜM<
  • Sosyal hayat
  • Ekonomik hayat
  • Toprak yönetimi
  • İkta sisteminin yararları
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 9.BÖLÜM<
  • Dil ve edebiyat
   • Karahanlılar dönemi
   • Gazneliler dönemi
   • Harzemşahlar dönemi
   • Büyük Selçuklu dönemi
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 10.BÖLÜM<
  • Bilim-Sanat-Kültür
  • Bilimadamları ve düşünürler
   • Farabi
   • İbni Sina
   • Gazali
   • Biruni
   • Barani
   • Harezmi
   • Ömer Hayyam
   • İbni rüşt
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 11.BÖLÜM<
  • Sanat
  • Mimari
 • Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.