Konu Anlatımı Tarih – İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler10

KPSS Konu Anlatımı Tarih – İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler  10.BÖLÜM

(KPSS Delisi-Özel ÖZETLER-Önemli Noktalar-Her hakkı saklıdır DMCA ile korunmaktadır kopyalamadan evvel birkez daha düşünün… İzinsiz&kaynak gösterilmeden kopyalanamaz)

Kpss tarih konu anlatımı İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikleri başlığında 10.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm Sonraki Bölüm >>

 • BİLİM-SANAT-KÜLTÜR
 • -Genel olarak Türklerin islamı kabul ettikten sonra bilimadamları himayeye alınıp desteklendi
 • -Medreselerde islami bilimler, tıp, astronomi, matematik, kimya, tarih, coğrafya öğretilmekteydi.
 • KARAHANLILAR
 • -Semerkant, Buhara, Kaşgar önemli bilim-kültür merkezleri haline geldi
 • -Türk-İslam devletlerinin ilk medreseleri bu dönemde açıldı
 • Eğitim hizmetleri vakıf gelirleriyle yürütüldü
 • -Dünyada ilk defa burslu öğrencilik sistemi uygulandı
 • Gazneli Sultan Mahmut Nişaburda önemli medreseler kurdurmuştur.
 • Büyük Selçuklu Devletinde
 • Tuğrul Bey zamanında Nişaburda ilk Selçuklu medresesi açılmıştır.
 • Alparslan zamanında Vezir Nizamul Mülk tarafından Bağdat’ta Nizamiye medresesi(Özerk yapıdaki dünyanın ilk üniversitesi) açılmıştır.
 • Bimaristan(Bimarhane)ler kurulmuştur bu kurumlar günümüz hastanelerinin görevini üstlenmiştir, ayrıca çeşitli tıbbi araştırılmalarında yapıldığını düşünürsek Tıp fakültesi olarakda düşünebiliriz.

 

 • BİLİM ADAMLARI-DÜŞÜNÜRLER
 • FARABİ
 • -Türkistan’da Farab(Karacuk) şehrinde doğdu
 • -Eserlerinin çoğu latinceye çevrilip Avrupadaki üniversitelerde okutulmuştur.
 • -Batıda Al-Phrobius adıyla tanınır.(Alfarabyus)
 • -Yunan düşünürlerin (Aristo vs.) fikirlerini açıklayıp, irdeleyip islam düşünce hayatını geliştirmiştir.(Ayrıca bu özelliğinden dolayı avrupada 2. öğretmen Muallim-i Sani ismiylede tanınır.)
 • -Aklı önde tutup, bilimin gelişmesine katkıda bulunmuştur.(Türk-İslam dünyasında bilimin gelişme sürecine girmesinde büyük etkendir)
 • El Medinet’ül Fazıla en önemli eserlerindendir.(Erdemli kent)(Devlet başkanlarının vasıflarını anlatmaktadır)
 • -İslam felsefesinin ve siyaset biliminin kurucusudur.
 • -Kendinden bin yıl sonra yapılmış,uygulanmış Birleşmiş Milletler idealini ileri sürmüştür
 • Diğer eserleri
 • -İlimlerin tasnifi(İhsaül ilim), ilimlerin sınıflandırılması, Musiki–>Kitabül Musiki

 

 • İBN-İ SİNA
 • -Avrupada Avicenna olarak tanınır.
 • -Farabinin öğrencisidir
 • -İslam filozoflarının reisi kabul edilir
 • -İlk kez bedensel hastalıkların psikolojik nedenlerine dikkat çekmiş ve bu konuyu irdelemiştir(Psikolojiyle ilgilenmiştir)
 • El-Kanun-u Fit-Tıb(Tıbbın kanunu) en önemli ve dünyaca ünlü eseridir
 • Küçük kan dolaşımı üzerindede çok önemli çalışmaları vardır

 

 • GAZALİ
 • -Büyük Selçuklu Devleti zamanında yaşamıştır.
 • -Nizamiye medreselerinde öğretmenlik yapmıştır
 • -Siyasi ve bölücü din anlayışlarıyla mücadele etmiştir
 • -En önemli eseri İhya’ül Ulumiddin (Din İlimlerinin yeniden yapılanması) dır
 • -İslam filozoflarını Tehafut (Tutarsızlık) adlı eserinde eleştirir
 • -Sonraları tasavvuf yolunu seçmiştir
 • -Dinin felsefeden üstün olduğunu savunmaya başlamıştır. Ona göre dinle bağdaşmayan felsefe saçmalar.

 

 • BİRUNİ(EL-BİRUNİ)
 • -Gazneli Mahmut döneminde yaşamıştır.
 • -Matematik alanında çalışmıştır
 • -Bilimlerin ilerlemesindeki engelin serbest düşüncenin olamayışına bağlamıştır.
 • Enlem ve boylamları tespit etmiştir
 • -Dünyanın güneş etrafında dönmesinin 1 yılda gerçekleştiğini ispatlamıştır
 • Asar’ül Bakiye adlı eserinde asyalı milletlerden bilgiler ve astronomi kanunlarına yer vermiştir
 • -Geometrinin klasik sorunları üzerinde çalışmalar yapmıştır–> Biruni problemleri

 

 • BARANİ
 • Trigonometrinin kurucusu sayılır

 

 • HAREZMİ
 • -Matematik, astronomi, coğrafya bilimiyle ilgilenmiştir.
 • -Cebiri sistemleştirmiştir, Kitabül Cebr Vel Mukabele adlı eserinde bu konularada yer vermiştir.
 • -Doğu dünyasının en önemli matematikçilerinden sayılmaktadır
 • -“0″ sayısının mucidir.

 

 • ÖMER HAYYAM
 • -Büyük Selçuklu Devletinde yaşamış, döneminin en ünlü bilgin ve şairlerindendir
 • -Matematik, astronomi, edebiyat alanlarında çalışmaları vardır
 • Celal-i Takvimi(Takvim-i Melikşahi Celali) hazırlamıştır(Büyük Selçuklu Devletinde Celaleddin Melikşaha sunmuştur)
 • -Rubailer günümüze kadar ulaşmış eserlerindendir.

 

 • İBN-İ RÜŞT
 • -İspanya’da (Endülüs) yetişmiştir
 • -Endülüs emevileri döneminde yaşamıştır
 • -Avrupalılara Aristoyu tanıtmıştır
 • -Aklın inançtan üstünlüğünü savunmuştur

<< Önceki Bölüm Sonraki Bölüm >>

 

———————————————————————-

 • Türk-Müslüman ilişkileri
 • Talas Savaşı
 • Türklerin İslamı kabulunu kolaylaştıran nedenler
 • Türklerin İslamiyete katkıları
 • Karahanlı Devleti
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu anlatımı 2.BÖLÜM<
  • Gazneli Devleti
  • Tolunoğulları
  • İhşidler(Akşitler)
  • Eyyubiler(Geniş Anlatım)
  • Memlükler(Geniş Anlatım)
  • Harzemşahlar
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 3.BÖLÜM<
  • Büyük Selçuklu Devleti
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 4.BÖLÜM<
  • Fatimiler
  • Eyyubiler(Kısa Anlatım)
  • Memlükler(Kısa Anlatım)
  • Moğol imparatorluğu
   • Altınorda Devleti
   • İlhanlılar
   • Çağatay Hanlığı
   • Kubilay Hanlığı
  • Timur imparatorluğu
  • Babür imparatorluğu
  • Karakoyunlular
  • Akkoyunlular
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 5.BÖLÜM<
  • Kültür-Medeniyet
  • Devlet yönetimi
  • Hükümdarlık ünvanları
  • Hükümdarlık alametleri
  • Divan-ı Saltanat
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 6.BÖLÜM<
  • Saray Teşkilatı
  • Taşra Teşkilatı
  • Hukuk Sistemi
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 7.BÖLÜM<
  • Ordu
  • Gulam Sistemi
  • Gulam Ordusu
  • Hassa Ordusu
  • Eyalet Askerleri
  • Selçuklu Ordusu
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 8.BÖLÜM<
  • Sosyal hayat
  • Ekonomik hayat
  • Toprak yönetimi
  • İkta sisteminin yararları
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 9.BÖLÜM<
  • Dil ve edebiyat
   • Karahanlılar dönemi
   • Gazneliler dönemi
   • Harzemşahlar dönemi
   • Büyük Selçuklu dönemi
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 10.BÖLÜM<
  • Bilim-Sanat-Kültür
  • Bilimadamları ve düşünürler
   • Farabi
   • İbni Sina
   • Gazali
   • Biruni
   • Barani
   • Harezmi
   • Ömer Hayyam
   • İbni rüşt
 • >İlk Müslüman Türk Devletleri ve Beylikler Konu Anlatımı 11.BÖLÜM<
  • Sanat
  • Mimari
 • Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.