Konu Anlatımı Tarih – Anadolu Beylikler Dönemi4

KPSS Konu Anlatımı Tarih – Anadolu Beylikler Dönemi  4.BÖLÜM

(KPSS Delisi-Özel ÖZETLER-Önemli Noktalar-Her hakkı saklıdır DMCA ile korunmaktadır kopyalamadan evvel birkez daha düşünün… İzinsiz&kaynak gösterilmeden kopyalanamaz)

Kpss tarih konu anlatımı Anadolu Beylikler Dönemi başlığında 4.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm Sonraki Bölüm >>

 

 • DEVLET YÖNETİMİ(İlk Türk-İslam Devletlerindeki bilgilere ek olarak)
 • -Anadolu Selçuklu, Büyük Selçuklu ve kurulan beyliklerin devlet yönetimleri birbirine benzemektedir.
 • -Hükümdarlık birçoğunda hükümdar ailesinin ortak malı sayılır.
 • Anadolu Selçuklularında hükümdarlık ünvanları
 • -Sultan
 • -Keykübat
 • -Rükneddin
 • -Sultan-ı galip

 

 • -Hükümdarlar töre ve din kurallara uymuşlardır
 • -Anadolu Selçuklu Devletinde ülkenin heryerinde Sultan adına hutbe okutulmuş para bastırılmıştır.

 

 • ORDU(İlk Türk-İslam Devletlerindeki bilgilere ek olarak)
 • genel olarak orduyu oluşturan ögeler;
 • -Hassa<–>Gulamhane
 • -Sipahiler<–>İktalardan maaş verilen atlı askerler
 • -Bağlı devlet ve beyliklerin askerleri
 • -Türkmenler
 • -Ücretli askerler–>Genellikle Rum,Frank,Rus
 • -Gönüllüler–>Genellikle savaşa yakın yerlerden, sınır boylarından gelen askerlerden oluşurdu
 • -Donanma–> Donanma komutanı meliküssevahil (sahiller meliki), reisül bahr (deniz reisi)
 • EKONOMİ
 • -Anadolu Selçuklu Devletinin ekonomisi tarım, hayvancılık, hafif sanayi, madencilik, ticarete dayanmaktaydı.
 • Sanayi/Madencilik
 • -Demircilik
 • -Bakırcılık
 • -Dokuma
 • -Dericilik
 • -Silah sanayi
 • -Kağır imalatı
 • -Çinicilik
 • -Anadolu Selçukluları döneminde Konya, Ankara, Kayseri, Denizli dokuma merkezi olmuştur.

 

 • TİCARET
 • -Ticaret yollarının güvenliğinin arttırılmasına önem verilmiştir.
 • -Üretim arttıkça vergi gelirleride arttırılmıştır.
 • -Selçuklularca Askeri-siyasi ve ekonomik amaçlarla Sinop, Antalya, Alanya fethedilmiştir.
 • -Zamanla dış ticaret gelişmiş alınan gümrük vergileri sürekli düşürülerek ticaret hacminin genişletilmesi esas alınmıştır–> Bu amaçlarla Venedik, Ceneviz, Floransa gibi devletlerle anlaşmalar yapılmıştır.
 • -Anadolu Selçukluları zamanında ilk defa sigortacılık sistemi uygulanmıştır.
 • -Vakıf gelirleri ile kervansaray ve hanların bakım, yapım ve onarım işleri görülmüştür.
 • -Şıhneler(Askeri vali) hükümetce atanır ticari hayatı kontrol eder ve vergi toplarlardı.
 • Ahilik Teşkilatı(Esnaflar arası dayanışma sağlanmıştır)
 • -Ahiyan-ı Rum(Erkekler teşkilatı)
 • -Bacıyan-ı Rum(Kadınlar teşkilatı)

 

 • MALİYE
 • Gelir kaynakları
 • -İç-dış gümrük gelirleri
 • -Maden gelirleri
 • -Hediyeler
 • -Ganimetler
 • -Bağlı devlet ve beyliklerden elde edilen gelirler
 • -Vergi gelirleri
  • Öşür: Müslüman 1/10 ürün vergisi
  • Haraç: Gayrimüslim ürün vergisi
  • Cizye:Gayrimüslim kelle vergisi(Askerlik)
  • Ağnam: Hüçükbaş hayvan başına alınan vergi
  • Bac: Pazar yerlerinden alınan vergiler

 

<< Önceki Bölüm Sonraki Bölüm >>

———————————————————————-

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.