Konu Anlatımı Tarih – Anadolu Beylikler Dönemi2

KPSS Konu Anlatımı Tarih – Anadolu Beylikler Dönemi  2.BÖLÜM

(KPSS Delisi-Özel ÖZETLER-Önemli Noktalar-Her hakkı saklıdır DMCA ile korunmaktadır kopyalamadan evvel birkez daha düşünün… İzinsiz&kaynak gösterilmeden kopyalanamaz)

Kpss tarih konu anlatımı Anadolu Beylikler Dönemi başlığında 2.bölüm konu anlatımı-özeti, önemli-püf noktalar

 

<< Önceki Bölüm Sonraki Bölüm >>

 • ANADOLU(TÜRKİYE) SELÇUKLU DEVLETİ (1077-1308)

 

 • Kutalmışoğlu Süleyman Şah(1077-1086)
 • -Anadolu Selçuklularının ilk hükümdarı ve kurucusudur, Selçuklu soyundan ve Büyük Selçuklu Devleti komutanlarındandır
 • -Konya ve çevresini ardından İznik’i Bizanstan alarak İznik’i başkent yapmıştır.

 

 • I.Kılıçarslan(1092-1107)
 • -I.Haçlı Seferiyle İznik elden çıktı, başkent İznikten Konya‘ya taşındı
 • -Haçlı seferleri sonrasında Danişmenlilerden Malatyayı aldı

 

 • I.Mesut(1116-1155)
 • -II. Haçlı seferlerini durdurdu.
 • -Anadoluya ilk defa Türkiye denmeye başlandı
 • -İlk Anadolu(Türkiye) Selçuklu parasını (Bakır) bastırdı.

 

 • II.Kılıçarslan(1155-1192)
 • -Danişmentlilere son verdi, mengücekleri denetim altına aldı.
 • Bizans vs. Anadolu(Türkiye) Selçuklu devleti 1176 Miryokefalon Savaşı—> Türkleri anadoludan atmak isteyen Bizansla yapılan  bu savaşı Bizanslılar kesin bir biçimde kaybetti
  • Savaşın sonucu
  • -Anadolunun Türk yurdu olduğu kesinleşti
  • -Bizans savunmaya Türkler taaruza geçti
  • -Bizansın anadoluyu alma ümidi sona erdi
  • -Batılı kaynaklarda “Anadoluyu işgal eden” yerine “Türkiye” denmeye başlandı
 • İlk defa altın ve gümüş paralar bastırıldı
 • -Kervansaraylar ve önemli ticaret yolları yapıldı.
 • İlk defa ticarette sigorta sistemi uygulanmaya başlandı
 • I. Gıyaseddin Keyhüsrev(1196 / 1205-1211)
 • -Antalya alındı—> ticaret ve liman şehri haline getirildi–> Akdenize önem verilmeye başlandı
 • -Antalyada donanma kuruldu, ilk defa denizciliğe başlandı.
 • -Venediklilerle ilk defa ticaret anlaşması imzalandı—> Akabinde Mısır ve Avrupaylada ticari ilişkiler geliştirildi
 • -Ticareti geliştirmek adına avrupalı tüccarlara düşük gümrük vergisi uygulaması getirildi.

 

 • I. İzzeddin Keykavus (1211-1220)
 • -Trabzon Rum İmparatorluğu vergiye bağlandı
 • -Sinop fethedildi Karadenizinde önemi arttı, ticaret gelişti.
 • -Kıbrıs krallığıyla ticari anlaşma yapıldı

 

 • I.Aleaddin Keykübad (1220-1237)
 • -Türkiye Selçuklularının en parlak dönemidir
 • -Ahi teşkilatı gelişti(Osmanlıdaki loncaya benzer)
 • -Alanya(Alaiye) alındı –> tersane kuruldu
 • -Batı ve Akdeniz kıyılarında Türkmen iskan siyaseti uygulandı
 • -Sinoptaki donanmayla suğdak limanına deniz aşırı sefer yapıldı, Kırım’a Türk tüccarlar yerleştirildi
 • Harzemşahlar vs. Anadolu Selçuklu Devleti  1230 Yassıçimen Savaşı —> Bu savaşla Harzemşahlar yıkılma sürecine girdi ama bu Anadolu Selçuklu Devleti içinde sonun başlangıcı oldu, bunun sebebi Harzemşahların Moğollar ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında tampon bölge görevi görmesiydi.
 • -Anadolu Moğol istilasına açık hale geldi.

 

 • II.Gıyaseddin Keyhüsrev(1237-1246)
 • -Anadolu Selçuklu devleti bu dönemde zayıflamaya başladı ve yıkılma sürecine girdi
 • -Devlet yönetimininde iç sıkıntılar çıkmaya başladı—> II. Gıyaseddin yönetimden uzaklaştı —> Ülkeyi yerine vezir Saadeddin Köpek yönetmeye başladı
 • 1240 Baba İshak ayaklanması (Babailer isyanı)
 • -Türkiye tarihindeki ilk dini niyetilikli ayaklanmadır
 • -Devlet otoritesi içten içe sarsıldı
 • -Devlet ile halk ilişkisi kopma noktasına geldi
 • Moğollar(İlhanlı Devleti) vs. Anadolu Selçuklu Devleti1243 Kösedağ Savaşı —> Anadolu Selçuklu Devleti Moğollar karşısında tutunamadı. 
  • Savaşın sonuçları
  • İtibarı sarsılan Türkiye(Anadolu) Selçuklu devleti yıkılma sürecine girdi
  • Anadoludaki tüm ticari canlılık sona erdi
  • Taht kavgaları başladı ve iç karışıklıklar arttı, merkezi otorite bozuldu
  • Moğollar şehirleri yağmalamaya başladı–> Anadoluda sosyal-ekonomik hayat büyük zarar gördü
  • Türklerin batıya ilerlemesi durdu
  • Moğollar anadolu halkına ağır vergiler yüklediler–> Halk fakirleşti
  • Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu
  • 2. Beylikler Dönemine bu savaşın akabinde girildi..

 

 • HAÇLI SEFERLERİ

 

 • Nedenleri
 • -Kudüsü ele geçirme isteği
 • -Kluni tarikatı kışkırtmaları
 • -Bizansın, Selçuklulara karşı avrupadan yardım istemesi
 • -Selçukluları anadoludan atma isteği
 • -Ticaret yollarını ele geçirme isteği
 • -Doğu zenginliklerini ele geçirme isteği

 

 • Sonuçları
 • -Ölen binlerce insan dışında,
 • -Kudüs müslümanlarda kaldı
 • -Kağıt, matbaa, barut, pusula avrupaya taşındı
 • -Avrupada barut kullanımı geliştirildi ve ateşli silahlarda kullanılmaya başlandı—> derebeylikler güç kaybetmeye tüm düzen değişmeye başladı
 • -Türk-İslam topraklarının imarı bozuldu

 

<< Önceki Bölüm Sonraki Bölüm >>

———————————————————————-

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.