kırıkkale üniversitesi

Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

 • Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı
 • Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:
 • Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
 • Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Doçent kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.
 • Başvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/internet adresindeki Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
 • Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;
 • Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.
 • Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;
 • Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.
 • Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir.
 • Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.
 • Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 • Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

BÖL. ANABİLİM/ ANASANAT DALI

DOÇ.

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMALAR

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Yönetimi

 

1

Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında Doktora yapmış ve okul ikliminin öğretmen etkililiği ve öğrenci okul bağlılığı ile ilişkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK.

İşletme Bölümü

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

 

1

Tedarik zinciri riskleri ve ileri imalat teknolojileri konularında çalışmaları olmak.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Fıkıh

 

1

İslam Fıkhı ile Türk ve Sudan hukukundaki Tahkim Kanunlarına ilişkin mukayeseli çalışmalar yapmış olmak.

Arap Dili ve Belegatı

 

1

Temel İslam Bilimleri alanında Doktora yapmış ve Arapça makaleler yayınlamış olmak.

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Din Bilimleri

 

1

Toplumsal cinsiyet, feminist teori ve teorisyenler, kadınlık, erkeklik ve kimlik politikaları konularında çalışmaları olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Sağlık Yönetimi Bölümü

Sağlık Yönetimi

 

1

Sağlık yönetimi alanında Doktora yapmış ve palyatif bakım konusunda çalışmaları olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Resim Bölümü

Resim ASD

1

 

Güzel sanat eserlerinde sanatçıların mülkiyet hakları konusunda çalışmaları olmak.

TOPLAM

1

6

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.