kilis-7-aralik-universitesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

  • Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
  • T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
  • Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
  • 1. Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuracak adayların anabilim dallarını ve yabancı dillerini belirten başvuru formuna, özgeçmişlerini, bir adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter veya resmi kurumlarca onaylanmış suretlerini, yabancı dil belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, çalışma ve yayınlarıyla ilgili puantaj cetvelini kapsayan 5 takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülteye / yüksekokula başvurmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran tüm adaylar 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır. Yabancı dil sınav tarihi başvuru yapılan birim tarafından ilan edilecektir.
  • Not 1: Başvuru formu matbu olup, http://www.kilis.edu.tr/ adresi duyurular kısmından temin edilebilir.
  • Not 2: İlan 05/06/2015 tarihli Sabah gazetesinde yayınlanmıştır.

Fakülte

Bölümü

Unvanı

Derece

Adet

Açıklama

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Yrd. Doç.

5

1

Eğitim Yönetimi Teftiş Planlaması ve Ekonomisi Alanında Doktora Yapmış Olmak.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.