turk-hava-kuvvetleri

Hava Kuvvetleri Kom. Uzman Erbaş Alımı İlanı

Hava Kuvvetleri Kom. Uzman Erbaş Alımı İlanı

Hava kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş alıyor, detaylar konuda ve konu sonundaki başvuru kılavuzundadır.

HAVA KUVETLERİ KOMUTANLIĞI

UZMAN ERBAŞ BAŞVURU KILAVUZU

BAŞVURULAR: 27 AĞUSTOS – 05 EKİM 2015 (Saat:08.00)

DİKKAT!!!!

BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ.

 

 • ALIM YAPILACAK SINIFLAR: Hava Kuvvetleri Komutanlığına; Piyade, İstihkâm ve Ulaştırma sınıflarından en az lise ve dengi okulların ilgili bölümlerinden mezun olan adaylar arasından uzman çavuş kadrolarına, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu esaslarına göre personel temini yapılacaktır. 
 • FAALİYET TAKVİMİ (*):
 • S.NO FAALİYET ADI YERİ TARİHİ
 • 1. Başvuruların yapılması İnternet (www.tekok.edu.tr) 27 Ağustos 2015 05 Ekim 2015
 • 2. Başvuruları kabul edilen adayların duyurulması İnternet (www.tekok.edu.tr) 16 Ekim 2015
 • 3. YAZILI SINAV Hava Teknik Okullar Komutanlığı Gaziemir/İZMİR 25 Ekim 2015
 • 4. Yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve seçim aşamalarına çağrı tarihlerinin duyurulması İnternet (www.tekok.edu.tr) 13 Kasım 2015
 • 5. SEÇİM AŞAMALARI (**) (Ön sağlık, fiziki yetenek değerlendirme testi, mesleki uygulama sınavı, mülakat) Hava Teknik Okullar Komutanlığı Gaziemir/İZMİR 05 Ocak 2016 15 Ocak 2016
 • 6. Seçim aşamalarında başarılı olan adayların hastane muayene işlemleri Asker Hastaneleri 06 Ocak 2016 01 Mart 2016
 • 7. Asıl ve yedek adayların duyurulması İnternet (www.tekok.edu.tr) 26 Şubat 2016
 • 8. İşlemleri tamamlanan adayların eğitime başlaması (***) Hava Teknik Okullar Komutanlığı Gaziemir/İZMİR Müteakiben yayımlanacaktır.
 • * Hava Kuvvetleri Komutanlığı, başvuru kılavuzunda ve faaliyet takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • ** Seçim aşamaları; her bir aday için bir gün sürecek şekilde planlanmaktadır. (06.30-24.00)
 • *** Adayların eğitime başlama tarihleri işlemleri tamamlandıktan sonra www.tekok.edu.tr internet sitesinden yayımlanacaktır.
 • ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:
 • a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
 • b. Askerlik hizmetini yapmış veya yapıyor olmak (Askerlik hizmetini yapmamış olanlar ile tecilli olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),
 • c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve sonrası doğanlar),
 • ç. En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (8 yıllık ilköğretim mezunları başvuramazlar)
 • d. TABLO-1’de belirtilen sınıflara ait kaynak olarak belirlenen bölümlerden birini bitirmiş ve aranan niteliklerden en az birine sahip olmak,
 • e. Askerlik hizmeti sona eren adaylar için, terhis tarihinden itibaren üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak ( 27 Ağustos 2012 ve sonrası terhis olanlar),
 • f. Askerlik hizmeti devam eden adaylar için en geç 05 Nisan 2016 tarihi itibariyle terhis olacak ve Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde (TABLO-2) 80 ve üzeri not almış olmak,
 • g. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,
 • ğ. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,
 • h. En az 164 cm., en fazla 210 cm. boyunda olmak ve (TABLO-3) ‘de belirtilen boy-kilo standartları içinde olmak,
 • ı. Askerlik hizmeti sırasında; üste hakaret, emre itaatsizlikle ısrar, mukavemet, amir ve üste fiili taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’inci Maddesinde yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak,
 • i. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak,
 • j. Askerî hastanelerden “Hv.K.K.lığında ……….. Sınıfında Uzman Erbaş Olur.” kararlı sağlık raporu almış olmak,
 • k. İlgili makamlar tarafından yapılan güvenlik soruşturması uygun olmak,
 • l. Yapılacak yazılı sınav ve seçim aşamalarında başarılı olmak ve Hava Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,
 • m. Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteğiyle sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar, ilgili mevzuattaki şartları sağlamak şartıyla başvurabilirler.
 • n. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış (27 Ağustos 2012 tarihinden sonra sözleşmeli erliğe başlayan adaylar başvuramazlar), müteakip sözleşme süreleri içinde ve müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş olmak.
 • NOT 1: (Sözleşmeli erlik yapan adaylar www.tekok.edu.tr adresinde başvuru esnasında askerlik bilgileri kısmında “Askere Sevk Tarihi” alanına sözleşme başlangıç tarihi, “Terhis Tarihi” alanına ise sözleşme bitiş tarihini yazacaktır.)
 • NOT 2: Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 MART 1997 tarihli ve 22931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenler ile müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları kabul edilmez/iptal edilir.
 • NOT 3: Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evrakının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (Atama yapılmış ve eğitime başlamış olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir. 
 • Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Genelkurmay Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirebilir.
 • Bu durum, başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz. Başvuru sahipleri bu durumu önceden kabul etmiş sayılır.
 • Bu ve benzeri durumlarda izlenecek yol, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna internet aracılığı ile duyurulur.
 • Sevgili Uzman Erbaş Adayları;
 • Bu kılavuz; Türk Hava Kuvvetlerinin 21’inci yüzyılda ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriye sahip, içinde bulunduğu çağın gelişmeleri ile çağdaş havacılık teknolojisini yakından takip edebilecek ve uygulayabilecek kapasitede yetişmiş uzman erbaşların, Hava Kuvvetleri Komutanlığına kazandırılması amacıyla, Hava Kuvvetleri Komutanlığına nasıl başvuracağınız konusunda sizlere yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.
 • Hava Teknik Okullar Komutanlığı tarafından hazırlanan bu kılavuz, Hava Kuvvetleri Komutanlığına başvuru esasları, seçim aşamaları ve kesin kayıt esaslarını kapsamakta, sadece www.tekok.edu.trinternet sitesinde yayımlanmakta, basım ve dağıtımı yapılmamaktadır.
 • Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir” hedefi doğrultusunda, gücünü tarihinden ve yaşamında onurlu, görevinde sorumlu, çevresiyle uyumlu, inisiyatif sahibi personeline olan güveninden alan Türk Hava Kuvvetlerinin kıtasında etkin, bölgesinde lider bir hava, uzay ve bilgi gücü olma yolunda her biri ayrı bir değer olan silah arkadaşlarımızdan olmak istiyorsanız, sizleri Hava Kuvvetleri Komutanlığına bekliyoruz.
 • Başarınız devamlı, yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun.
 • Hava Teknik Okullar Komutanlığı

4. ADAYLARIN BAŞVURU ESASLARI:

5. BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR:

6. YAZILI SINAVLARA İLİŞKİN GENEL ESASLAR:

7. SEÇİM AŞAMALARINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR:

8. ADAYLAR İÇİN ÖNEMLİ DUYURULAR 

9. İLETİŞİM VE ULAŞIM BİLGİLERİ 

TABLO – 1 ALIMI YAPILACAK SINIF VE İHTİSASLAR AİT KAYNAK ÖĞRENİM KOLLARI VE ARANACAK NİTELİKLER

TABLO – 2 NİTELİK BELGESİ DOLDURMA TALİMATI

TABLO – 2’NİN DEVAMI UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ

TABLO – 3 BOY-KİLO TABLOSU

TABLO – 4 ASKERLİK HİZMETİ DEVAM EDEN ERBAŞ VE ERLER İÇİN DİLEKÇE

TABLO – 4’ÜN DEVAMI DOLDURMA TALİMATI

TABLO – 5 TERHİS OLAN ERBAŞ VE ERLER İÇİN DİLEKÇE

TABLO – 5’İN DEVAMI DOLDURMA TALİMATI

TABLO – 6 UZMAN ERBAŞ ADAYI SEÇİM AŞAMALARI FYDT KRİTERLERİ 

Hava kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı Başvuru Kılavuzunun tamamı için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

Başvuru Kılavuzu için tıklayınız..

Hava Kuvvetleri Kom. Uzman Erbaş Alım İlanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.