Coğrafya konu anlatımı Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme 8

KPSS Konu Anlatımı CoğrafyaTürkiye’de Nüfus ve Yerleşme  8.BÖLÜM

Kpss Coğrafya konu anlatımı Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme başlığında 8.bölüm konu anlatımı-özeti, ders notları, önemli-püf noktalar  

<< Önceki Bölüm Sonraki Bölüm >>

 

 • Göçler
 • Nedenlerine Göre Göçler
 • Doğal Göçler
 • Beşeri Göçler
 • Ekonomik Göçler
 • Mekanlarına Göre Göçler
 • İç Göç
 • Dış Göç
 • Zamana Göre Göçler
 • Geçici (Mevsimlik Göç) Göçler
 • Sürekli-Kalıcı Göçler
 • Türkiye’de iç göçler Doğudan Batıya ve Kırsaldan kentedir.
 • Kalıcı iç göç
 • Kırsaldan –> Kentlere
 • Küçük şehirlerden –> Büyük şehirlere
 • Nedenleri:
 • Toprakların kırsal kesimde mirasla daralması
 • Kırsal kesimde eğitim, sağlık, kültürel, ticari imkanların sınırlı olması
 • Kentlerde iş imkanının fazla olması
 • Erozyon nedeniyle tarım alanlarının verimsizleşmesi
 • Kan davaları, terör, doğal faaliyetler, kız kaçırma gibi nedenler
 • Tarımda makineleşme sonucu kırsal  kesimde iş gücüne ihtiyacın azalması
 • İklim şartları ve yer şekillerinin olumsuz etkileri
 • Sonuçları:
 • Kent nüfusu artar
 • Çarpık kentleşme görülür
 • Ulaşım sorunları artar
 • Kırsal kesimde tarım alanları boşalır
 • İşsizlik artar
 • Yol, su, elektrik, altyapı gereksinimleri artar
 • Belediye hizmetlerine ihtiyac artar hizmetler aksar
 • Çevre kirliliği artar
 • Kentlerde eğitim, sağlık alanlarında sıkıntılar gözükebilir
 • Ülke içinde nüfus dağılımı dengesizleşir

 

 • Kırsal alanlardan Kentlere göçleri önlemek için yapılması gerekenler
 • Hayvancılık iyileştirilmeli
 • Tarım+Hayvancılığa dayalı iş kollarının kırsala kaydırılması sağlanmalı
 • Kırsal alanlarda tarımı geliştirme, sulama önlemleri alınmalı
 • Eğitim,sağlık gibi hizmetler kırsalada kaydırılmalı
 • Çiftçiye uygun krediler sağlanabilmeli

 

 • En çok Göç alan –> Marmara+Ege+İç Anadolu (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Mersin, Kocaeli, Tekirdağ)
 • En çok göç veren –> D.Anadolu + G.D.Anadolu + Karadeniz

 

 • Geçici (Mevsimlik) Göç (Kısa vadeli)
 • Turizme dayalı,
 • Tarım işçileri göçleri, (Çukurova)
 • Yaylacılığa dayalı, (Karadeniz+D.Anadolu)
 • Eğitim amaçlı
 • Maden-Orman işçilerinin göçleri
 • Avcılık, balıkçılık amaçlı göçler

 

 • Dış Göçler
 • Ülkeler arası nüfus hareketleridir
 • Nedenleri:
 • Savaşlar, etnik baskılar
 • Ülkeler arası anlaşmazlıklar
 • Genelde gelişmemiş ülkelerden, gelişmiş ülkeleredir
 • Nitelikli elemanların göç etmesi –> Beyin göçü
 • Doğal afetler
 • Dini göçler
 • Turizm amaçlı
 • Eğitim amaçlı
 • Sağlık amaçlı
 • İşsizlik (Ekonomik)

<< Önceki Bölüm Sonraki Bölüm >>

———————————————————————-

 

  (KPSS Delisi-Özel ÖZETLER-Önemli Noktalar-Her hakkı saklıdır DMCA ile korunmaktadır kopyalamadan evvel birkez daha düşünün… İzinsiz&kaynak gösterilmeden kopyalanamaz)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.