Coğrafya konu anlatımı Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme 1

KPSS Konu Anlatımı CoğrafyaTürkiye’de Nüfus ve Yerleşme  1.BÖLÜM Kpss Coğrafya konu anlatımı Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme başlığında 1.bölüm konu anlatımı-özeti, ders notları, önemli-püf noktalar   << Önceki Bölüm Sonraki Bölüm >>  
 • Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
 • Nüfus Artış Hızı–> Doğum oranı ile ölüm oranı arası fark
 • Nüfus Artış Hızını Arttıran Nedenler
 • Doğum Oranı > Ölüm Oranı ise
 • Eğitim seviyesinin düşük olması
 • Bebek ölümlerinin az olması
 • Sağlık hizmetlerinin iyileşmesi
 • Ortalama yaşam süresinin uzaması
 • Gelenek ve görenekler
 • Dışarıdan gelen göçler
 • Dini inanışlar
 • Nüfus Artış Hızını Azaltan Nedenler
 • Aile planlamaları
 • Bebek ölümlerinin fazla olması
 • Eğitim seviyesinin yükselmesi
 • Dışarıya göç
 • Doğal afetler ve salgın hastalıklar
 • Savaşlar ve etnik baskılar
 • Sanayileşme ve kadının iş hayatına atılması
 • İnsan emeğine ihtiyacın azalması
 
 • Ek Bilgi:
 • Gelişmiş ülkelerde Nüfus artış hızı gelişmemiş ülkelerden azdır (Gelişmiş < Gelişmemiş)
 • Sanayileşme nüfus artış hızından az olur, nüfus artışını karşılayamazsa birçok sorun ortaya çıkar.
 
 • Nüfus Artışı Yüksekse (Olumsuz )
 • Kişi başına Milli gelir AZALIR
 • İşsizlik ARTAR
 • Beslenme-Sağlık hizmetlerinin karşılanması AZALIR
 • Gelir dağılımı DENGESİZLEŞİR
 • Köyden kente göç ARTAR
 • Çarpık kentleşme ARTAR
 • Doğal kaynak tüketimi ARTAR
 • Yaşam standartı DÜŞER
 • İhracat AZALIR, İthalat ARTAR
 • Çevre Kirliliği ARTAR
 • Kalkınma hızı AZALIR
 • Nüfus Artışı  Yüksekse (Olumlu +)
 • İşgücü ucuzlar (Daha çok emperyalizme olumlu katkısı olur..)
 • Piyasalar Genişler
 • Mal-Hizmete talep ARTAR
 • Ülke nüfusu genç ve dinamik olur
 • Ülkenin diğer ülkelere karşı caydırıcı (askeri) etkisi ARTAR
 
 • Ek Bilgi:
 • Gelişmiş ülkelerde %10’luk nüfus artışı sorun olmayabilirken, gelişmemiş ülkelerde sorun olabilir. (Bu durum görecelidir.)
 
 • Gelişmiş ülkelerde -> Gelişmemiş ülkelere göre
 • Doğum oranı Düşüktür.
 • Nüfus artış hızı Azdır
 • Kalkınma hızı Yüksektir
 • Yaşam standartı Yüksektir
 • Kişi başına düşen milli gelir Fazladır
 • Ortalama yaşam süresi Fazladır
 • Eğitim ve Kültür düzeyi Yüksektir
 • Bebek ölüm oranı Düşüktür
 • Yaşlı nüfus Fazladır
 • Kentli nüfus oranı Fazladır
 • İşsizlik oranı Azdır
 • Enerji tüketimi Fazladır
 
 • Ek Bilgi:
 • Nüfus gençse -> Doğum Oranı Yüksek, Ortalama yaşam süresi Kısa, Yaşam standartları Düşüktür.
<< Önceki Bölüm Sonraki Bölüm >>  ———————————————————————-   (KPSS Delisi-Özel ÖZETLER-Önemli Noktalar-Her hakkı saklıdır DMCA ile korunmaktadır kopyalamadan evvel birkez daha düşünün… İzinsiz&kaynak gösterilmeden kopyalanamaz)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.