Coğrafya konu anlatımı Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme 1

KPSS Konu Anlatımı CoğrafyaTürkiye’de Nüfus ve Yerleşme  1.BÖLÜM Kpss Coğrafya konu anlatımı Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme başlığında 1.bölüm konu anlatımı-özeti, ders notları, önemli-püf noktalar   << Önceki Bölüm Sonraki Bölüm >>  
 • Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
 • Nüfus Artış Hızı–> Doğum oranı ile ölüm oranı arası fark
 • Nüfus Artış Hızını Arttıran Nedenler
 • Doğum Oranı > Ölüm Oranı ise
 • Eğitim seviyesinin düşük olması
 • Bebek ölümlerinin az olması
 • Sağlık hizmetlerinin iyileşmesi
 • Ortalama yaşam süresinin uzaması
 • Gelenek ve görenekler
 • Dışarıdan gelen göçler
 • Dini inanışlar
 • Nüfus Artış Hızını Azaltan Nedenler
 • Aile planlamaları
 • Bebek ölümlerinin fazla olması
 • Eğitim seviyesinin yükselmesi
 • Dışarıya göç
 • Doğal afetler ve salgın hastalıklar
 • Savaşlar ve etnik baskılar
 • Sanayileşme ve kadının iş hayatına atılması
 • İnsan emeğine ihtiyacın azalması
 
 • Ek Bilgi:
 • Gelişmiş ülkelerde Nüfus artış hızı gelişmemiş ülkelerden azdır (Gelişmiş < Gelişmemiş)
 • Sanayileşme nüfus artış hızından az olur, nüfus artışını karşılayamazsa birçok sorun ortaya çıkar.
 
 • Nüfus Artışı Yüksekse (Olumsuz )
 • Kişi başına Milli gelir AZALIR
 • İşsizlik ARTAR
 • Beslenme-Sağlık hizmetlerinin karşılanması AZALIR
 • Gelir dağılımı DENGESİZLEŞİR
 • Köyden kente göç ARTAR
 • Çarpık kentleşme ARTAR
 • Doğal kaynak tüketimi ARTAR
 • Yaşam standartı DÜŞER
 • İhracat AZALIR, İthalat ARTAR
 • Çevre Kirliliği ARTAR
 • Kalkınma hızı AZALIR
 • Nüfus Artışı  Yüksekse (Olumlu +)
 • İşgücü ucuzlar (Daha çok emperyalizme olumlu katkısı olur..)
 • Piyasalar Genişler
 • Mal-Hizmete talep ARTAR
 • Ülke nüfusu genç ve dinamik olur
 • Ülkenin diğer ülkelere karşı caydırıcı (askeri) etkisi ARTAR
 
 • Ek Bilgi:
 • Gelişmiş ülkelerde %10’luk nüfus artışı sorun olmayabilirken, gelişmemiş ülkelerde sorun olabilir. (Bu durum görecelidir.)
 
 • Gelişmiş ülkelerde -> Gelişmemiş ülkelere göre
 • Doğum oranı Düşüktür.
 • Nüfus artış hızı Azdır
 • Kalkınma hızı Yüksektir
 • Yaşam standartı Yüksektir
 • Kişi başına düşen milli gelir Fazladır
 • Ortalama yaşam süresi Fazladır
 • Eğitim ve Kültür düzeyi Yüksektir
 • Bebek ölüm oranı Düşüktür
 • Yaşlı nüfus Fazladır
 • Kentli nüfus oranı Fazladır
 • İşsizlik oranı Azdır
 • Enerji tüketimi Fazladır
 
 • Ek Bilgi:
 • Nüfus gençse -> Doğum Oranı Yüksek, Ortalama yaşam süresi Kısa, Yaşam standartları Düşüktür.
<< Önceki Bölüm Sonraki Bölüm >>  ———————————————————————-   (KPSS Delisi-Özel ÖZETLER-Önemli Noktalar-Her hakkı saklıdır DMCA ile korunmaktadır kopyalamadan evvel birkez daha düşünün… İzinsiz&kaynak gösterilmeden kopyalanamaz)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu Konuları Okudunuz mu?

Ya Çıkarsa?

 • Elektrik, Elektrik Akımı ve Statik Elektrik
 • Genelkurmay Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alımı İlanı
 • Answer for I. Akdeniz ve Karadeniz bölgelerindeki ırmaklarının boyları kısadır. II. İç ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki ırmaklar yıl boyu bol su taşır, III. Ege ve Marmara bölgelerindeki ırmakların taşkın ihtimali azdır. IV. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki ırmakların hidroelektrik potansiyeli fazladır. Türkiye'deki akarsuların genel özellikleri ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
 • Answer for Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "koşula bağlılık" söz konusudur?
 • Answer for Türkiye'de en fazla göç veren bölgeleri ortak özelliği aşağıdakilerden hangi değildir?
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ad,hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır?