Kategori arşivi: Y. Lisans ve Doktora ilanları

Y. Lisans ve Doktora ilanları

abdullah-gul-universitesi

Abdullah Gül Üniv. Fen Bil. E. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı

  • Abdullah Gül Üniv. Fen Bil. E. Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
  • T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
  • 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

Abdullah Gül Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. Yüksek Lisans ve Doktora Program İlanı:

  • KONTENJAN VE KOŞUL BİLGİLERİ

Anabilim Dalı

Yüksek Lisans

Doktora

Özel Koşullar (Başvuru koşullarına ek olarak)

TC

Yabancı Uyruklu

TC

Yabancı Uyruklu

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği

30

15

30

15

Aşağıda yer alan maddelere* ek olarak; Üniversitelerin Bilgisayar, Kontrol ve Bilgisayar, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Fizik veya ilgili bölümlerinden mezun olmak.

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği

(yatay geçiş)

10

10

10

10

Aşağıda yer alan maddelere* ek olarak; Üniversitelerin Bilgisayar, Kontrol ve Bilgisayar, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Fizik veya ilgili bölümlerinden mezun olmak. Yatay geçiş programında kabul edilecek derslerle ilgili kriterler AGÜ lisansüstü yönetmeliğinde belirtilmiştir.

Endüstri Mühendisliği

10

10

10

10

 

Endüstri Mühendisliği

(yatay geçiş)

10

10

10

10

Yatay geçiş programlarında kabul edilecek derslerle ilgili kriterler AGÜ lisansüstü program yönetmeliğinde belirtilmiştir.

İleri Malzemeler ve Nanoteknoloji

20

10

Aşağıda yer alan maddelere* ek olarak; Üniversitelerin Kimya, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Polimer Mühendisliği, Fizik, Fizik Öğretmenliği, Fizik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği veya ilgili bölümlerin birinden mezun olmak.

Malzeme Bilimi ve Makine Mühendisliği

20

10

Aşağıda yer alan maddelere* ek olarak; Üniversitelerin Kimya, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Polimer Mühendisliği, Fizik, Fizik Öğretmenliği, Fizik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği veya ilgili bölümlerin birinden mezun olmak.

BAŞVURU TAKVİMİ VE SINAV YERLERİ

Son Başvuru Tarihi

1. 11 Haziran 2015

**AGÜ İYS (İngilizce Yeterlik Sınavı)

2. 15 Haziran 2015 Saat: 08:45 Sözlü Sınav (AGÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Sümer Kampüsü)

16 Haziran 2015 Saat: 08:45 Yazılı Sınav(AGÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Sümer Kampüsü)

Mülakat

Yüksek Lisans ve Doktora Mülakatları 15 – 16 Haziran 2015 Saat: 13:30

(AGÜ Yeni Bina, Sümer Kampüsü Kayseri)

Sonuçların İlanı

19 Haziran 2015

İletişim Adresi

Abdullah Gül Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Sümer Kampüsü Kocasinan / Kayseri Tel: 0 352 224 88 00 – 0 352 338 88 14-15 Faks: 0 352 338 88 28

BAŞVURU KOŞULLARI*

* ALES SAY Puanının en az 70 veya GRE sınavından eski puan türünde en az 708, yeni puan türünden en az 155 olması (ALES veya eşdeğeri GRE sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren 3 yıl geçerlidir),

* Doktora Programına Lisans diplomasıylabaşvuranların ALES puanının en az 80, lisans mezuniyet not ortalamasının en az 3.0/4.0 olması,

* TOEFL Puanı: En az 79 IBT

* ÜDS, KPDS, YDS, e-YDS Puanı: En az 73 (Sınav tarihinden itibaren 3 yıl geçerlidir)

* IELTS: En az 6.5 ortalama (her bir branş için en az 6.0) (Şubat 2014 önce alınmış olmalıdır)

* PTE: En az 67

* AGÜ IYS: En az 65

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

* Lisans mezuniyet not ortalamalarının 4’lük not sisteminden 100’lük not sisteminedönüşüm hesabında, YükseköğretimKurulu Başkanlığınca hazırlanan çevrim tablosunun esas alınacaktır,

* YüksekLisansbaşvurularındaAdaylarınyerleştirmepuanlarıhesaplamasında;ALESpuanının% 50’si, mezuniyetnot ortalamasının% 15’i ile mülakatnotunun% 35’i değerlendirilirve başarılısayılabilmeleriiçin toplam değerlendirmepuanı en az 75 olmalıdır.

* DoktoraprogramınaYüksekLisansdiplomasıylabaşvuranadaylarınyerleştirmepuanlarıhesaplamasında; ALESpuanının%50’si, Lisansmezuniyetnotortalamasının%10’u,YüksekLisansmezuniyetnot ortalamasının%10’uilemülakatnotunun%30’udeğerlendirilirvebaşarılısayılabilmeleriiçintoplam değerlendirmepuanı en az 75 olmalıdır.

* DoktoraprogramınaLisansdiplomasıylabaşvuranadaylarınyerleştirmepuanlarıhesaplamasında;ALES puanının% 50’si,Lisansmezuniyetnot ortalamasının% 15’i ile mülakatnotunun% 35’i değerlendirilirve başarılı sayılabilmeleri için toplam değerlendirmepuanı en az 75 olmalıdır.

BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

Başvurularinternetortamındayapılacakolup,aşağıdakibelgelerinsistemetaranarakyüklenmesive mülakat sınavına gelirken asıllarını veya noter onaylı fotokopilerini getirilmesi gerekmektedir.

1.Lisans diploması, Yüksek Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi (Mezuniyet döneminde olan öğrencilerden transkript istenir, kesin kayıtta diploma getirilmelidir).

2.ALES (veya eşdeğer sınav) sonuç belgesi

3.Yabancı dilpuan belgesi

4.Not durum belgesi (transkript)

5.En az 2 adet referans mektubu

6.Özgeçmiş (CV)

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru için istenen belgelere ek olarak;

1.İki adet fotoğraf (Fotoğraflar adayı tanıyabilecek şekilde cepheden çekilmiş vesikalık olmalıdır).

2.Nüfus cüzdanı onaylı sureti

3.Erkek öğrenciler için Askerlik Durum Belgesi

Başvuruda istenen tüm belgelerin asılları ya da noter onaylı sureti ile kayıt yapılacaktır.

Adayların kesin kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir.Posta ile kayıt yapılmaz

Belirtilen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.

İstenilenbelgelerdeyanlışbeyandabulunanların ya da tahrifatyapanların,sınavlardabaşarılıolsalardahikayıtları yapılmaz.

Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir.

Başvuru sonrası yapılacak işlemlerle ilgili süreci takip etmek adayların sorumluluğundadır. Adaylara bireysel olarak geri dönüş yapılmayacaktır.

Başvurularla ilgili ayrıntılı bilgilerwww.agu.edu.trveyagrad.agu.edu.trweb sayfalarımızdanve ilgili anabilim dallarından alınabilir. Başvuru içinhttp://sis.agu.edu.tradresine tıklayınız.