Kategori arşivi: Akademik İlanlar

Akademik İlanlar

bulent-ecevit-universitesi

Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı İlanı

 • Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı İlanı
 • Bülent Ecevit Üniversitesi, 5 adet öğretim görevlisi ve 1 adet araştırma görevlisi olmak üzere toplamda 6 adet akademik personel almaktadır. İlan detayları aşağıdadır.
 • BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversite

Kadro Türü

Kadro Sayısı

Son Başvuru Tarihi

İlan Linki

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU / BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ / ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ PR. /

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

3

27.01.2017 – 10.02.2017

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=57329

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI /

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

1

27.01.2017 – 10.02.2017

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=57332

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU / İNŞAAT BÖLÜMÜ / İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PR. /

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

1

27.01.2017 – 10.02.2017

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=57331

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ / ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU / MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ / GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME PR. (İÖ) (BK.644) /

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

1

27.01.2017 – 10.02.2017

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=57330

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

 • Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı
 • Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:
 • Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanmış olması ve 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki tüm şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

 

 • 1 – PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI:
 • Profesör kadroları daimi statüde olup, kadro şartlarını taşıyan profesör adaylarının başvuracakları birim, bölüm ve anabilim dalını/programını belirtir dilekçelerine yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstererek ekleyecekleri;
 • – 2 adet fotoğraf,
 • – Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • – Lisans, yüksek lisans ve doktora mezuniyet belgelerinin onaylı örneği,
 • – Doçentlik Belgesinin onaylı örneği,
 • – Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (Askerlik Şubesinden),
 • – Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından),
 • – Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet olarak bilgisayar ortamında doldurulacaktır.) (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır.)
 • – Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için bu hizmetlerini gösterir onaylı hizmet cetveli,
 • – Özgeçmiş,
 • – Yayın listesi,
 • – Bilimsel çalışma ve yayınlar,
 • – Kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar,
 • Eğitim-öğretim faaliyetleri,
 • – Yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları,
 • – Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgilerini,
 • kapsayan dosyalarını 6 takım halinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
 • 2 – DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI:
 • Doçent kadroları daimi statüde olup, kadro şartlarını taşıyan doçent adaylarının başvuracakları birim, bölüm ve anabilim dalını/programını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri;
 • – 2 adet fotoğraf,
 • – Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • – Lisans, yüksek lisans ve doktora mezuniyet belgelerinin onaylı örneği,
 • – Doçentlik Belgesinin onaylı örneği,
 • – Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (Askerlik Şubesinden),
 • – Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından),
 • – Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet olarak bilgisayar ortamında doldurulacaktır.) (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır.)
 • – Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için bu hizmetlerini gösterir onaylı hizmet cetveli,
 • – Özgeçmiş,
 • – Yayın listesi,
 • – Bilimsel çalışma ve yayınlarını,
 • kapsayan dosyalarını 4 takım halinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
 • 3 – YARDIMCI DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI:
 • Yardımcı Doçent kadrosuna başvuru şartlarını taşıyan adayların başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını/programını ve sınava girecekleri yabancı dili (Yabancı Dil Belgesi olanlar ekleyeceklerdir) belirten dilekçelerine ekleyecekleri;
 • – 2 adet fotoğraf,
 • – Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • – Lisans, yüksek lisans ve doktora mezuniyet belgelerinin onaylı örneği,
 • – Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (Askerlik Şubesinden),
 • – Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından),
 • – Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet olarak bilgisayar ortamında doldurulacaktır.) (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır.)
 • – Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için bu hizmetlerini gösterir onaylı hizmet cetveli,
 • – Özgeçmiş,
 • – Yayın listesi,
 • – Bilimsel çalışma ve yayınlar,
 • kapsayan dosyalarını 4 takım halinde ilgili Birime şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
 • 4 – Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adaylar için 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi uyarınca ilgili Birimlerin yönetim kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçelerinde belirtmiş oldukları yabancı dil için sınav yapılacaktır. Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati üniversitenin ve ilgili Birimlerin internet sayfasında duyurulacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • 5 – Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. kimlik numarası, yazışma adresi, telefon ve e-posta adreslerini bildirmeleri gereklidir.
 • 6 – İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • 7 – Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • NOT: Adaylar isterlerse, belgelerini ve yayın listelerini yazılı olarak teslim etmek kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel çalışma ve yayınlarını (makale, tez, kitap vs.) istenilen takım adedi kadar PDF formatında elektronik ortamda (CD, DVD) verebilirler.
 • Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilirler.
 • Erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya Bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
 • İlgililere duyurulur.

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı / Program

Unvan

Adet

Derece

Açıklama

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Böl.

Çalışma Ekonomisi ABD

Yrd. Doç.

1

4

Doktorasını Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında yapmış olmak, İşgücü Göçü konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İktisat Böl.

İktisat Politikası ABD

Yrd. Doç.

1

5

Doktorasını İktisat Politikası alanında yapmış olmak, Belirsizlikler ve Risk Altında Yatırım Kararları konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İktisat Böl.

İktisat Tarihi ABD

Yrd. Doç.

1

5

Doktorasını İktisat Tarihi alanında yapmış olmak, Osmanlı İktisadi Düşünce Tarihi konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Uluslararası İlişkiler Böl.

Siyasi Tarih ABD

Yrd. Doç.

1

4

Doktorasını Tarih alanında yapmış olmak, Kıbrıs’ın Siyasi Tarihi konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fak.

Beslenme ve Diyetetik Böl.

 

Prof.

1

1

Doktorasını Besin-Gıda Hijyeni ve Teknolojisi alanında yapmış olmak, Besin Hijyeni ve Su Kirliliği konularında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fak.

Beslenme ve Diyetetik Böl.

 

Yrd. Doç.

1

3

Doktorasını Biyokimya alanında yapmış olmak, Hyalüronidaz Enzim Aktivitesi konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fak.

Hemşirelik Böl.

 

Doç.

1

1

Doktorasını Hemşirelik Yönetimi alanında yapmış olmak, Hemşirelikte Örgütsel Davranış konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fak.

Hemşirelik Böl.

 

Yrd. Doç.

1

5

Doktorası Hemşirelik Esasları alanında yapmış olmak, Ağrı Yönetimi ve Yaşam Kalitesi konularında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fak.

Sağlık Yönetimi Böl.

 

Yrd. Doç.

1

1

Doktorasını Hastane İşletmeciliği alanında yapmış olmak, Sağlık Sektöründe İnsangücü Planlaması konusunda çalışmaları olmak.

Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fak.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Böl.

 

Yrd. Doç.

1

5

Doktorasını Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında yapmış olmak, Pazarlama, Marka ve Tüketim konularında çalışmaları olmak.

Denizcilik Fak.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Böl.

 

Yrd. Doç.

1

4

Doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yapmış olmak, Aktif Filtre Tasarımı konusunda çalışmaları olmak.

Erdek MYO

Yönetim ve Organizasyon Böl.

Yerel Yönetimler Pr.

Yrd. Doç.

1

5

Göç ve Şehirlerin Kültürel Yapıları hakkında çalışmaları olmak.

Gönen MYO

Yönetim ve Organizasyon Böl.

İşletme Yönetimi Pr.

Yrd. Doç.

1

5

Eğitim Sektöründe Liderlik ve Yönetim konularında çalışmaları olmak.

Gönen MYO

Yönetim ve Organizasyon Böl.

İşletme Yönetimi Pr.

Yrd. Doç.

1

1

Doktorasını İktisat alanında yapmış olmak, Dış Ticaret ve İstihdam İlişkisi konularında çalışmaları olmak.

Manyas MYO

Yönetim ve Organizasyon Böl.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Pr.

Yrd. Doç.

1

2

Doktorasını Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında yapmış olmak, Sağlık Yönetimi ve Sağlık Turizmi konularında çalışmaları olmak.

kırıkkale üniversitesi

Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

 • Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı
 • Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:
 • Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
 • Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Doçent kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.
 • Başvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/internet adresindeki Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
 • Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;
 • Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.
 • Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;
 • Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.
 • Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir.
 • Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.
 • Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 • Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

BÖL. ANABİLİM/ ANASANAT DALI

DOÇ.

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMALAR

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Yönetimi

 

1

Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında Doktora yapmış ve okul ikliminin öğretmen etkililiği ve öğrenci okul bağlılığı ile ilişkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK.

İşletme Bölümü

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

 

1

Tedarik zinciri riskleri ve ileri imalat teknolojileri konularında çalışmaları olmak.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Fıkıh

 

1

İslam Fıkhı ile Türk ve Sudan hukukundaki Tahkim Kanunlarına ilişkin mukayeseli çalışmalar yapmış olmak.

Arap Dili ve Belegatı

 

1

Temel İslam Bilimleri alanında Doktora yapmış ve Arapça makaleler yayınlamış olmak.

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Din Bilimleri

 

1

Toplumsal cinsiyet, feminist teori ve teorisyenler, kadınlık, erkeklik ve kimlik politikaları konularında çalışmaları olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Sağlık Yönetimi Bölümü

Sağlık Yönetimi

 

1

Sağlık yönetimi alanında Doktora yapmış ve palyatif bakım konusunda çalışmaları olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Resim Bölümü

Resim ASD

1

 

Güzel sanat eserlerinde sanatçıların mülkiyet hakları konusunda çalışmaları olmak.

TOPLAM

1

6

 
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

 • Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı
 • Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:
 • Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.
 • Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.
 • Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23., 25 maddesi ile “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi’nde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla;
 • DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek,
 • Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
 • (Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)
 • YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, yayın listesi, başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) ve yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
 • Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
 • Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.
 • Duyurulur.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Doçent

1

1

Kamu otoritesinin mübah sınırlandırması alanında çalışma yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Sayısal Yöntemler

Doçent

2

1

Veri zarflama analizi, yalın üretim ve simülasyon üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Yardımcı Doçent

5

1

19. yüzyıl Osmanlı Modernleşmesi üzerinde çalışmaları olmak.