Kategori arşivi: Akademik İlanlar

Akademik İlanlar

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

 • Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı
 • Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:
 • Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanmış olması ve 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki tüm şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

 

 • 1 – PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI:
 • Profesör kadroları daimi statüde olup, kadro şartlarını taşıyan profesör adaylarının başvuracakları birim, bölüm ve anabilim dalını/programını belirtir dilekçelerine yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstererek ekleyecekleri;
 • – 2 adet fotoğraf,
 • – Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • – Lisans, yüksek lisans ve doktora mezuniyet belgelerinin onaylı örneği,
 • – Doçentlik Belgesinin onaylı örneği,
 • – Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (Askerlik Şubesinden),
 • – Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından),
 • – Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet olarak bilgisayar ortamında doldurulacaktır.) (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır.)
 • – Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için bu hizmetlerini gösterir onaylı hizmet cetveli,
 • – Özgeçmiş,
 • – Yayın listesi,
 • – Bilimsel çalışma ve yayınlar,
 • – Kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar,
 • Eğitim-öğretim faaliyetleri,
 • – Yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları,
 • – Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgilerini,
 • kapsayan dosyalarını 6 takım halinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
 • 2 – DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI:
 • Doçent kadroları daimi statüde olup, kadro şartlarını taşıyan doçent adaylarının başvuracakları birim, bölüm ve anabilim dalını/programını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri;
 • – 2 adet fotoğraf,
 • – Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • – Lisans, yüksek lisans ve doktora mezuniyet belgelerinin onaylı örneği,
 • – Doçentlik Belgesinin onaylı örneği,
 • – Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (Askerlik Şubesinden),
 • – Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından),
 • – Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet olarak bilgisayar ortamında doldurulacaktır.) (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır.)
 • – Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için bu hizmetlerini gösterir onaylı hizmet cetveli,
 • – Özgeçmiş,
 • – Yayın listesi,
 • – Bilimsel çalışma ve yayınlarını,
 • kapsayan dosyalarını 4 takım halinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
 • 3 – YARDIMCI DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI:
 • Yardımcı Doçent kadrosuna başvuru şartlarını taşıyan adayların başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını/programını ve sınava girecekleri yabancı dili (Yabancı Dil Belgesi olanlar ekleyeceklerdir) belirten dilekçelerine ekleyecekleri;
 • – 2 adet fotoğraf,
 • – Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • – Lisans, yüksek lisans ve doktora mezuniyet belgelerinin onaylı örneği,
 • – Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (Askerlik Şubesinden),
 • – Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından),
 • – Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet olarak bilgisayar ortamında doldurulacaktır.) (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır.)
 • – Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için bu hizmetlerini gösterir onaylı hizmet cetveli,
 • – Özgeçmiş,
 • – Yayın listesi,
 • – Bilimsel çalışma ve yayınlar,
 • kapsayan dosyalarını 4 takım halinde ilgili Birime şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
 • 4 – Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adaylar için 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi uyarınca ilgili Birimlerin yönetim kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçelerinde belirtmiş oldukları yabancı dil için sınav yapılacaktır. Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati üniversitenin ve ilgili Birimlerin internet sayfasında duyurulacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • 5 – Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. kimlik numarası, yazışma adresi, telefon ve e-posta adreslerini bildirmeleri gereklidir.
 • 6 – İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • 7 – Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • NOT: Adaylar isterlerse, belgelerini ve yayın listelerini yazılı olarak teslim etmek kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel çalışma ve yayınlarını (makale, tez, kitap vs.) istenilen takım adedi kadar PDF formatında elektronik ortamda (CD, DVD) verebilirler.
 • Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilirler.
 • Erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya Bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
 • İlgililere duyurulur.

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı / Program

Unvan

Adet

Derece

Açıklama

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Böl.

Çalışma Ekonomisi ABD

Yrd. Doç.

1

4

Doktorasını Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında yapmış olmak, İşgücü Göçü konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İktisat Böl.

İktisat Politikası ABD

Yrd. Doç.

1

5

Doktorasını İktisat Politikası alanında yapmış olmak, Belirsizlikler ve Risk Altında Yatırım Kararları konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İktisat Böl.

İktisat Tarihi ABD

Yrd. Doç.

1

5

Doktorasını İktisat Tarihi alanında yapmış olmak, Osmanlı İktisadi Düşünce Tarihi konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Uluslararası İlişkiler Böl.

Siyasi Tarih ABD

Yrd. Doç.

1

4

Doktorasını Tarih alanında yapmış olmak, Kıbrıs’ın Siyasi Tarihi konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fak.

Beslenme ve Diyetetik Böl.

 

Prof.

1

1

Doktorasını Besin-Gıda Hijyeni ve Teknolojisi alanında yapmış olmak, Besin Hijyeni ve Su Kirliliği konularında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fak.

Beslenme ve Diyetetik Böl.

 

Yrd. Doç.

1

3

Doktorasını Biyokimya alanında yapmış olmak, Hyalüronidaz Enzim Aktivitesi konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fak.

Hemşirelik Böl.

 

Doç.

1

1

Doktorasını Hemşirelik Yönetimi alanında yapmış olmak, Hemşirelikte Örgütsel Davranış konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fak.

Hemşirelik Böl.

 

Yrd. Doç.

1

5

Doktorası Hemşirelik Esasları alanında yapmış olmak, Ağrı Yönetimi ve Yaşam Kalitesi konularında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fak.

Sağlık Yönetimi Böl.

 

Yrd. Doç.

1

1

Doktorasını Hastane İşletmeciliği alanında yapmış olmak, Sağlık Sektöründe İnsangücü Planlaması konusunda çalışmaları olmak.

Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fak.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Böl.

 

Yrd. Doç.

1

5

Doktorasını Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında yapmış olmak, Pazarlama, Marka ve Tüketim konularında çalışmaları olmak.

Denizcilik Fak.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Böl.

 

Yrd. Doç.

1

4

Doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yapmış olmak, Aktif Filtre Tasarımı konusunda çalışmaları olmak.

Erdek MYO

Yönetim ve Organizasyon Böl.

Yerel Yönetimler Pr.

Yrd. Doç.

1

5

Göç ve Şehirlerin Kültürel Yapıları hakkında çalışmaları olmak.

Gönen MYO

Yönetim ve Organizasyon Böl.

İşletme Yönetimi Pr.

Yrd. Doç.

1

5

Eğitim Sektöründe Liderlik ve Yönetim konularında çalışmaları olmak.

Gönen MYO

Yönetim ve Organizasyon Böl.

İşletme Yönetimi Pr.

Yrd. Doç.

1

1

Doktorasını İktisat alanında yapmış olmak, Dış Ticaret ve İstihdam İlişkisi konularında çalışmaları olmak.

Manyas MYO

Yönetim ve Organizasyon Böl.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Pr.

Yrd. Doç.

1

2

Doktorasını Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında yapmış olmak, Sağlık Yönetimi ve Sağlık Turizmi konularında çalışmaları olmak.

kırıkkale üniversitesi

Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

 • Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı
 • Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:
 • Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
 • Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Doçent kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.
 • Başvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/internet adresindeki Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
 • Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;
 • Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.
 • Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;
 • Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.
 • Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir.
 • Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.
 • Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 • Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

BÖL. ANABİLİM/ ANASANAT DALI

DOÇ.

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMALAR

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Yönetimi

 

1

Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında Doktora yapmış ve okul ikliminin öğretmen etkililiği ve öğrenci okul bağlılığı ile ilişkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK.

İşletme Bölümü

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

 

1

Tedarik zinciri riskleri ve ileri imalat teknolojileri konularında çalışmaları olmak.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Fıkıh

 

1

İslam Fıkhı ile Türk ve Sudan hukukundaki Tahkim Kanunlarına ilişkin mukayeseli çalışmalar yapmış olmak.

Arap Dili ve Belegatı

 

1

Temel İslam Bilimleri alanında Doktora yapmış ve Arapça makaleler yayınlamış olmak.

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Din Bilimleri

 

1

Toplumsal cinsiyet, feminist teori ve teorisyenler, kadınlık, erkeklik ve kimlik politikaları konularında çalışmaları olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Sağlık Yönetimi Bölümü

Sağlık Yönetimi

 

1

Sağlık yönetimi alanında Doktora yapmış ve palyatif bakım konusunda çalışmaları olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Resim Bölümü

Resim ASD

1

 

Güzel sanat eserlerinde sanatçıların mülkiyet hakları konusunda çalışmaları olmak.

TOPLAM

1

6

 
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

 • Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı
 • Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:
 • Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.
 • Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.
 • Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23., 25 maddesi ile “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi’nde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla;
 • DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek,
 • Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
 • (Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)
 • YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, yayın listesi, başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) ve yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
 • Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
 • Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.
 • Duyurulur.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Doçent

1

1

Kamu otoritesinin mübah sınırlandırması alanında çalışma yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Sayısal Yöntemler

Doçent

2

1

Veri zarflama analizi, yalın üretim ve simülasyon üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Yardımcı Doçent

5

1

19. yüzyıl Osmanlı Modernleşmesi üzerinde çalışmaları olmak.

Ege Üniversitesi

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

 • Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı
 • Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:
 • Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

 • Başvurular 2547 sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre yapılacaktır. Profesör kadrosuna başvuranların 6 nüsha dosya (başlıca araştırma eserinin belirtilmesi), Doçent kadrosuna başvuranların ise 4 nüsha dosya teslim etmeleri gerekmektedir. (Kadroya müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Daire Başkanlığından gönderim kutusu temin edebilirler)

 

 • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

KURULUŞ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

KADRO DERECESİ

ADET

İLAN AÇIKLAMASI

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Deneysel Gelişimsel Sinir Bilim Alanında çalışmalar yapmış, Hücre-Doku saklama konusunda deneyimli, Sağlık Bakanlığınca verilen Kordon Kanı Bankacılığı Akreditasyonu, IVF ve ICSI eğitim sertifikalarına sahip olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçenti, Çocuk Metabolizma Hastalıkları Uzmanı, Doğumsal Metabolik Hastalıklar konusunda çalışmış ve yayınlar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GÖĞÜS CERRAHİSİ

PROFESÖR

1

1

Akciğer tarnsplantasyonu konusunda deneyimli olmak; Hiperhidrozis ve kardiyak aritmi tedavisinde uygulanan videotorakoskopik sempatektomi konusunda deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Ortopedik Travma konusunda deneyimli olmak, ortopedik travma ile ilgili konularda araştırma projelerinde yer almış olmalı. Ortopedik Travmanın önemli uğraş alanlarından intramedüller çivileme ve pelvis kırıkları konusunda kurslarda ve toplantılarda eğitim faaliyetlerinde bulunmuş olmalı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı San-Tez projesinde bulunmuş olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ

PROFESÖR

1

1

Karaciğer nakil ekibinde en az 2 yıllık deneyimli, kompozit doku nakilleri üstüne bilimsel çalışması olan, çene rekonstrüksiyonunda deneyimli, serbest doku nakil ile çene onarımı ve ortognatik cerrahi konularında bilimsel çalışması olan.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GENEL CERRAHİ

PROFESÖR

1

1

Kolorektal cerrahi konusunda deneyimli olmak. Bilimsel çalışmaları kolorektal cerrahi ve proktoloji ağırlıklı olmak. Laparoskopik kolorektal cerrahi konusunda deneyimli olmak. Robotik cerrahi alanında ‘konsol cerrahi’ belgesi bulunmak. İleri kolorektal cerrahi uygulamalarından sitoredüktif cerrahi ve ‘hipertermik intraperitoneal kemoterapi’ konusunda deneyimli.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GENEL CERRAHİ

PROFESÖR

1

1

Üst sindirim sistemi kanserlerinin tedavisinde açık, laparoskopik ve torakoskopik cerrahi prosedürlerde deneyimli olmak ve bu konularda yayınlarda bulunmuş olmak. Renal transplantasyonda en az 5 (beş) yıl aktif olarak çalışmış ve bu konuda yayınlarda bulunmuş olmak. Morbid obezitenin cerrahi tedavisi yanı sıra diğer ileri laparoskopik – robotik girişimlerde deneyimli ve bu konuda yurt dışı deneyimine sahip olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

GÖGÜS HASTALIKLARI

DOÇENT

1

1

Alerji-İmmünoloji yandal uzmanlık eğitimi, mesleki havayolu hastalıkları ile ilgili deneyim sahibi olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

DOÇENT

1

1

Karaciğer nakli, endoskopik retrograd kolanjiografi (ERCP) ve endosonografi dahil ileri endoskopik işlemler konusunda en az 5 yıl çalışmış gastroenteroloji uzmanı olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLERİ

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

Diş Hekimliğinde ultrason uygulamaları alanında çalışmış ve bu alanda yurtdışında eğitim almış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BAHÇE BİTKİLERİ

BAHÇE BİTKİLERİ

PROFESÖR

1

1

Hasatsonu Fizyolojisi Alanında Bilimsel Çalışmaları Bulunmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ

TARIM MAKİNALERİ

DOÇENT

1

1

Kurutma ve Sera Mekanizasyonu konularında çalışmalar yapmış olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ

FARMAKOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Erektil Disfonksiyon konusunda Farmakolojik çalışmaları olmak. Alanında Uluslararası Projede yürütücü olarak görev almak.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

 

HEMŞİRELİK ESASLARI

PROFESÖR

1

2

Hemşirelik alanında doçent olmak, Hemşirelik Esasları alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

 

HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ

PROFESÖR

1

1

Hemşirelik alanında doçent olmak, Halk Sağlığı Hemşireliği alanında çalışmalar yapmak.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

 

İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

PROFESÖR

1

1

Hemşirelik alanında doçent olmak ve İç Hastalıkları Hemşireliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

 

KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

PROFESÖR

1

1

Hemşirelik doçenti olmak, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları alanında çalışmalar yapmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

DEVRELER VE SİSİTEMLER

DOÇENT

1

1

Elektrik Elektronik Mühendisliği alanlarında doktora ve Doçentliğini almış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

GIDA BİLİMLERİ

DOÇENT

1

1

Gıda Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Gıda Kimyası alanında doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

GIDA BİLİMLERİ

DOÇENT

1

1

Gıda Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Gıda Mikrobiyolojisi alanında doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

HİDROLİK

DOÇENT

1

1

İnşaat Mühendisliği (Hidrolik) alanında doçent unvanına sahip olmak, kar hidrolojisi konusunda çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

ULAŞTIRMA

DOÇENT

1

1

İnşaat Mühendisliği (Ulaştırma) alanında doçent unvanına sahip olmak, trafik güvenliği ve ulaştırma planlaması konusunda çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT

DOÇENT

1

1

Doçentliğini Makine Mühendisliği alanında almış olmalı; İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmalı.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ

DOÇENT

1

1

Örme alanında doçent olmak ve Isıl Konfor ve Medikal Tekstiller konularında uzmanlaşmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

ORTA ÇAĞ TARİHİ

PROFESÖR

1

1

Bizans ve Beylikler Devri Türkiye Tarihi üzerine çalışıyor olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ

PROFESÖR

1

1

Doçentliğini Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanından almış olmak, İzmir Tarihi hakkında çalışmaları bulunmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ

DOÇENT

1

1

Doçentliğini Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanından almış olmak, Türk-Amerikan İlişkileri ve Askeri Tarih alanlarında çalışmaları bulunmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ

DOÇENT

1

1

Doçent unvanını Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanından almış olmak; Yükseköğretim Yönetimi ve Lisansüstü Eğitim konularında çalışmaları bulunmak. Yurtdışı üniversitelerde en az bir yıl ders vermiş olmak.

FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

HİDROBİYOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Biyoloji bilim alanında doçent olmak. Akarsularda biyolojik izleme konusunda doktora yapmış olmak. Akarsularda makrozoobentik organizmalar, algler ve su kirliliği konularında çalışmalar yapmış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

MATEMATİK

TOPOLOJİ

DOÇENT

1

1

Steenrod cebirinde nilpotenlik ve dijital görüntülerde sabit nokta teoremleri üzerine çalışma yapmış olmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ AVLAMAVE İŞLEME TEKNOLOJİSİ

AVLAMA TEKNOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

Balıkçılıkta popülasyon dinamiği konularında çalışmalar yapmış olmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLER

DENİZ BİYOLOJİSİ

DOÇENT

1

1

Deniz Biyolojisi bilim dalında doktora yapmış olmak; su kalitesi, sediment ve biyotada kirliliğin belirlenip izlenmesi konusunda araştırmaları bulunmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

TEMEL BİLİMLER

DENİZ BİYOLOJİSİ

DOÇENT

1

1

Deniz Biyolojisi bilim dalında doktora yapmış olmak; ekotoksikojinin mutajenite ve genotoksisite konularında araştırmaları bulunmak.

NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 

NÜKLEER UYGULAMALAR

DOÇENT

1

1

Nükleer Bilimler alanında doktoralı, Kimya Doçenti unvanına sahip, Radyonüklid İşaretli Nanoparçacıklar konusunda yayınları olan.

NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 

NÜKLEER UYGULAMALAR

DOÇENT

1

1

Nükleer Bilimler alanında doktoralı, Kimya Doçenti unvanına sahip, Radyonüklid İşaretli Peptidler konusunda yayınları olan.

BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI

 

DOÇENT

1

1

Değer Mühendisliği, Hedef Maliyetleme ve Kaizen Maliyetleme üzerine doktora yapmış, rekabet stratejilerinin maliyet etkileri ve performans değerleme konularında çalışmaları bulunan, doçentlik unvanını muhasebe alanında almış ve ilgili alanda en az 10 (on) yıl tecrübesi olmak.

ÇEŞME TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

TURİZM REHBERLİĞİ

 

PROFESÖR

1

1

Klasik Arkeoloji doçenti olmak. Turist Rehberliği eğitimi konusunda deneyimli olmak.