Kategori arşivi: 4/B ilanları

4/B ilanları

dış işleri bakanlığı

Rotterdam Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alımı İlanı

 • Rotterdam Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alımı İlanı
 • Rotterdam Başkonsolosluğu, Türk uyruklu 1 adet sözleşmeli sekreter alıyor. İlan detayları aşağıdadır.
 • T.C. ROTTERDAM BAŞKONSOLOSLUĞU
 • Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu
 • Başkonsolosluğumuzda münhal hale gelecek olan 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.
 • I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:
 • 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • 2. Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak,
 • 3. En az lise veya dengi okullar ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığımızca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
 • 4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
 • 5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,
 • 6. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,
 • 7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelemek (bu belge sınavı kazanan adaylardan istenecektir),
 • 8. Türkçe ve Hollandaca dillerine çok iyi derecede hakim olmak (ayrıca İngilizce bilgisi tercih nedenidir),
 • 9. Bilgisayar kullanmak.
 • II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:
 • 1. Sınava katılma isteğini belirten imzalı başvuru dilekçesi (dilekçede adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir.),
 • 2. Özgeçmiş (CV),
 • 3. Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,
 • 4. Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı fotokopisi (arkalı önlü),
 • 5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı fotokopisi (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim Müşavirliklerinden/Ataşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”)
 • 6. Erkek adaylar için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
 • 7. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,
 • 8. Varsa bilgisayar kursu belgesi,
 • 9. Varsa daha önce çalışılan işyerlerinden alınan referans belgeleri,

 

 • “Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin onaylı fotokopileri gönderilebilir.”
 • Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. Yazılı Yeterlilik Sınavı:
 • Yazılı yeterlilik sınavı 14 Şubat 2017 Salı günü saat 10:00’de Rotterdam
 • Başkonsolosluğunda yapılacaktır. Sınava katılacak adayların sınav günü saat 9.30’da Başkonsolosluk binasında hazır bulunmaları beklenmektedir.
 • Sınav konuları:
 • Türkçe’den Hollandaca’ya çeviri (1 saat),
 • Hollandaca’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat),
 • Türkçe kompozisyon (1 saat).
 • Matematik (1 saat),
 • a) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı :
 • Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, 17 Şubat 2017 Cuma günü
 • Başkonsolosluğumuzda saat 10:00’da yapılacak sözlü ve bilgisayar uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.
 • Sözlü Sınav Konuları: Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılapTarihi,
 • Uygulamalı Sınav Konuları : Bilgisayar kullanımı ve yazım becerisi.
 • IV) BAŞVURU TARİHİ :
 • Başvuruların en geç 30 Ocak 2017 tarihi mesai bitimine kadar, istenen belgeler ve adayların Başkonsolosluğumuzdan veya Başkonsolosluğumuzun web sayfasından (http://rotterdam.bk.mfa.gov.tr) temin edecekleri başvuru formu ile birlikte,
 • Başkonsolosluğumuz Westblaak 2 3012 KK Rotterdam adresine şahsen veya posta ile başvurması gerekmektedir. (Postada meydana gelebilecek gecikme, eksik belge ve kayıplardan Başkonsolosluğumuz sorumlu değildir.) Başvuru belgelerinde eksik olan adaylar, sınava kabul edilmeyeceklerdir.
 • V) SINAV YERİ:
 • Yazılı Sınav: T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu, Westblaak 2 3012 KK Rotterdam
 • Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu, Westblaak 2 3012 KK Rotterdam
 • Tel : 00 31 (0)10-201 20 28
 • Fax : 00 31 (0)10-201 20 50
 • E-mail: info.cgrotterdam@mfa.gov.tr
merkez-bankasi

Merkez Bankası Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

 • Merkez Bankası Sözleşmeli Personel Alımı İlanı
 • T.c. Merkez Bankası, ilandaki şartları sağlayan ekonomist alıyor, ilan detayları konudadır.
 • TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA SÖZLEŞMELİ EKONOMİST ALINACAKTIR
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında ‘Ekonomist’ olarak çalıştırmak üzere adaylar aranmaktadır. Başarılı adayların; merkez bankası politikalarıyla ilgili bağımsız ve doğrudan araştırma yapmaları ve resmi politika oluşturma sürecine katkıda bulunmaları beklenmektedir. Adaylarda, analitik, sayısal ve yazılı ifade becerilerinin yanı sıra güçlü sunum becerisi aranmaktadır.

 • Bankamızda çalışan Ekonomistler, çalışmalarını yerel ve uluslararası konferanslarda sunmaya ve akademik dergilerde yayın yapmaya teşvik edilmektedir. Ekonomistlere araştırma ve seyahat desteğinin yanında kapsamlı ekonomik ve finansal verilere erişim imkanı da sağlanmaktadır.

 • Adayların, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Atama İlkelerinde belirtilen koşulları taşımaları gerekmektedir. Bankamızda “Ekonomist” unvanıyla çalışacaklara rekabetçi bir ücret ve sosyal olanaklar sunulmaktadır.

 

 • 1 – ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 • Yurt içinde veya yurt dışında Bankanın ana faaliyet alanına giren, ekonometrik modelleme, makroiktisat ve parasal iktisat, uluslararası iktisat, finansal iktisat, endüstri iktisadı, işgücü ve demografi iktisadı; ekonomik kalkınma, teknolojik değişim ve büyüme; tarım iktisadı, kentsel iktisat ve gayrimenkul iktisadı konuları ile ilgili bir dalda doktora derecesine sahip olmak ya da doktora derecesini 2017 yılı sonu itibarıyla alacak olmak,

 • İyi sunum yapabilmek, çok iyi derecede analitik, sayısal ve yazım tekniklerine sahip olmak,

 • İleri düzeyde İngilizce bilmek [son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) en az 90 veya Test of English as a Foreign Language Internet-based Test (IBT)’den en az 108 puan almış olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içinde yurt dışında İngilizce eğitim yapan üniversitelerde öğrenim görmek veya bu üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev yapmış olmak],

 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacaklarda aranan genel şartları taşımak.

 

 • 2 – BAŞVURU
 • a) Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler
 • – Özgeçmiş
 • – Adaya ait doktora tezi ve/veya akademik çalışmalar
 • – 3 adet akademik referans mektubu
 • – Diploma (Doktora derecesi alınmış ise)
 • – Yabancı Dil Belgesi
 • b) Başvuru Süresi ve Şekli
 • Adaylar başvurularını, istenen belgeleri pdf formatında 16 Aralık 2016 tarihi saat 17.30’a kadar ekonomistbasvuru@tcmb.gov.tr adresine göndermek suretiyle yapacaklardır.
 • Adaylarla ilgili referans mektupları ise ilgili akademisyenler tarafından ekonomistbasvuru@tcmb.gov.tradresine doğrudan gönderilecektir.
 • Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

 • 3- MÜLAKAT
 • Koşulları taşıyan adaylar arasından, yaptıkları akademik çalışmaların niteliğinin Bankanın gereksinimlerine uygun ve yeterli olduğu belirlenenler Ekonomistlik değerlendirme mülakatına çağrılacaktır.
 • ÖNEMLİ NOT:
 • Bu sürecin, başvurudan işe alıma kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamızın genel ağ sitesinde ilan yoluyla yapılacak ve kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.
Ege Üniversitesi

Ege Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

Ege Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

Ege Üniversitesi, 54 adet sözleşmeli hemşire alacaktır. İlan detayları konudadır.

 • T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR
 • Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan esaslar ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde istihdam edilmek üzere (giderleri Döner Sermaye ve Özel bütçesinden karşılanacaktır.) KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için aşağıda belirtilen boş sözleşmeli personel pozisyonunun yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın puan sırasına göre sözleşmeli personel alınacaktır.
 • Atanmaya hak kazanan Sözleşmeli Personellerin tamamı Hastane Başhekimliği bünyesinde görevlendirilecek olup, vardiyalı ve nöbet usulü istihdam edileceklerdir.

Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Hemşire

4 Adet

4 yıllık Sağlık yüksekokullarının Hemşirelik bölümü veya Hemşirelik Fakültesi mezunu 
olmak. Sağlık Bakanlığı Onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası ya da 2. veya 3. 
Basamak Bir Sağlık kuruluşunun yoğun bakım ünitelerinde en az 6 ay görev yapmış olmak

Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Hemşire

50 Adet

4 yıllık Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik bölümü veya Hemşirelik Fakültesi mezunu olmak.

 • Genel Şartlar:
 • a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • c) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
 • d) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • e) 2014 yılı KPSS(B) grubu sınavından KPSS(P93), puanı esas alınacaktır.
 • f) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • İstenilen Belgeler:
 • 1- Başvuru Formu (Başvuru sırasında temin edilebilir)
 • 2- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi
 • 3-1 Adet Fotoğraf
 • 5- KPSS sonuç belgesi
 • 6- Kimlik Fotokopisi
 • 7- Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge
 • Önemli Not:
 • a) 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 • b) isteklilerin; ilanın gazete yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) Kurumumuza ait http://www.ege.edu.tr web adresinde bulunan örnek başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Hastanemiz Sözleşmeli Personel Bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
 • c) işe alınmaya hak kazananların isimleri, 2 iş günü içinde http://www.ege.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
 • d) Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunduğu http://www.ege.edu.tr web adresinde ilan edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 3 iş günü içerisinde Hastanemiz Sözleşmeli Personel Bürosuna şahsen başvurmaları gerekmektedir.
 • e) Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.
 • f) Yapılacak değerlend«nelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal-güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.
 • g) Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin http://www.ege.edu.tr web adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
 • h) Adayların posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir,
 • (i) Adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilirler.
 • Detaylı Bilgi İçin: (0232) 3901959 – 390 1852 
istanbul-universitesi

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

İstanbul Üniversitesi 100 adet hemşire, 4 adet sağlık teknikeri olmak üzere toplamda 104 adet sözleşmeli sağlık personeli alacaktır. İlan detayları konudadır.

 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI
 • Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde (giderleri Özel Bütçeden ve Döner Sermaye gelirinden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVAN

ADET

BÜTÇE

ARANILAN NİTELİKLER

NİTELİK KODU

SAĞLIK TEKNİKERİ

4

Döner Sermaye Bütçesi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri Önlisans Programından mezun olmak.

ST1

HEMŞİRE

100

Özel Bütçe

Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak.

2014 KPSS P3 puan türünden 55 ve üzeri almak.

H1

 • ARANILAN ŞARTLAR
 • 1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
 • 2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • 3- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek.
 • 4- Başvuracak adayların Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve Lisans mezunları için 2014 KPSS-P3 puan türünden 55 ve üzere puanı; Önlisans mezunları için 2014 KPSS-P93 puanı esas alınacaktır.
 • 5- 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası a ) 2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.
 • BAŞVURU ŞEKLİ:
 • Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) www.istanbul.edu.tr adresindeki Başvuru formunu eksiksiz doldurarak (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere Personel Daire Başkanlığınca onaylanmış) aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
 • Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir.
 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik kodu belirtilerek başvuru yapılacaktır.
 • Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
 • İSTENİLEN BELGELER:
 • -Fotoğraflı Başvuru formu
 • -Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • -Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi
 • -KPSS(B) grubu sınav sonuç belgesi
 • BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
 • Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü içinde www.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbul.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
 • * Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.
 • * İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.