Antalya Aksu belediyesi

Antalya Aksu Belediyesi Sözleşmeli Avukat Alımı İlanı

Antalya, Aksu Belediyesi bünyesine 1 adet sözleşmeli Avukat alınacaktır. İlan detayları konudadır.

 • ANTALYA ILI, AKSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 • TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
 • 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince boş bulunan aşağıda unvanı, sınıfı, adedi, öğrenim durumu belirtilen 1 adet tam zamanlı Sözleşmeli Avukat alımı yapılacaktır.

Sıra No

Sözleşmeli Çalışılacak Unvan

Sınıfı

Adedi

Öğrenim Durumu

1

Avukat

AH

1

Hukuk Fakültesi Mezunu

 • 1- Giriş Sınavı: Sözlü mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır.
 • 2- Sözlü sınav tarihi ve yeri: 09/11/2015 günü, Saat: 14:00 Aksu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu.
 • Sözlü sınavda adayların mesleki, genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılsalar bile İptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmaktadır.
 • Sözlü mülakat sınavı Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanacaktır.
 • SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI:
 • 1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 • 2- Üniversitelerin Hukuk Fakültesi bölümünden mezun olup, başka bir kurumda sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.
 • 3- Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.
 • 4- Aksu İlçesi sınırlarında ikamet ediyor olmak.
 • 5- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma. Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
 • 6- Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.
 • BAŞVURU ŞEKLİ:
 • Adayların 02/11/2015- 04/11/2015 tarihleri arasında, saat 17.00′ a kadar Aksu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Diğer başvurular kabul edilmeyecektir, (posta ve e-mail ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)
 • BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
 • 1- Başvuru Dilekçesi
 • 2- Öğrenim Durum Belgesi onaylı Fotokopisi
 • 3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • 4- Sağlık Raporu
 • 5- Fotoğraf (2 adet)
 • 6- Askerlik Durumunu Gösterir Belge (Erkek adaylar için)
 • 7- İkamet Belgesi
 • 8- Adli Sicil Belgesi
 • 9- Özgeçmiş (CV)
 • AKSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tel: 0242 426 30 49 Faks: 0242 426 30 82
 • İnternet: http://www.aksu.bel.tr
 • E-Posta: insankaynaklari@aksu.bel.tr
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Çalkaya Mah. 11 l.Sok. No:7 Aksu /ANTALYA
 • Halil ŞAHİN – Belediye Başkanı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.