Ankara Üniversitesi

Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

Ankara Üniversitesi, 100 adet sözleşmeli hemşire alacaktır. İlan detayları konudadır.

  • ANKARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI
  • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesine göre Üniversitemizde toplam 100 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.
Kod No Unvanı Kadro Sayısı KPSS Puan Türü Ananan Nitelikler
01 Hemşire 100 KPSSP3 Lisans düzeyinde eğitim veren hemşirelik bölümünden mezun olmak, 01.01.1985 ve sonrası doğumlu olmak.
  • I- GENEL ŞARTLAR
  • 1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
  • 2) 2014 KPSS (B) gurubu sınavına girmiş olmak.
  • 3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  • 4) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
  • 5) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.
  • AÇIKLAMALAR : http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde yer almaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.