Adana bilim ve teknoloji üniversitesi btü

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi(Btü), İşletme, Turizm ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi birimlerinde görevlendirilmek üzere 1’er adet toplamda 3 adet Yrd. Doçent alacaktır. Akademik İlanın detayları konudadır.

 • ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
 • AKADEMİK PERSONEL İLANI
 • Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23.maddesi ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği asgari şartlara haiz Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent kadrosuna) alınacaktır.
 • Başvuru Şartları:
 • * Yardımcı Doçent kadroları için, başvurdukları birim ve bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, onaylı lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları ile onaylı yabancı dil belgesi (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) takım dosya ile ilan edilen birimlere başvuruda bulunulması gerekmektedir.
 • * Başvuruda bulunan adayların Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine” uygun olmaları gerekmektedir.
 • * Yardımcı Doçent adayları için 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemize başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.
 • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların onaylı denklik belgesi.
 • Üniversitemizde İngilizce eğitim yapılacağından; “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 28.06.2009 tarih 27272 Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğinin 7’inci maddesinin 3’üncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen yabancı dil yeterlilik şartlarına haiz olması gerekmektedir.
 • Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartları taşımaları gerekmektedir.
 • Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir
 • Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Adaylar başvuru dilekçesini web http://www.adanabtu.edu.tr adresinden alarak başvuracaklardır.
 • Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
 • D U Y U R U L U R .
 • Rektörlük:0 322 455 00 00

Birimi

Bölümü

Kadro

Ünvanı

Kadro

Derecesi

Kadro

Sayısı

Niteliği

İşletme Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yrd.Doçent

3

1

İşletme alanında doktora yapmış olmak ve Bilgi yönetimi, girişimcilik, örgüt teorileri ve mobbing konusunda çalışmaları bulunmak.

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Yrd.Doçent

3

1

Dış Ticaret konusunda çalışmaları bulunmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

Yrd.Doçent

3

1

Küre üzerinde düz geometrik yapılar konusunda çalışmaları bulunmak.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.